Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРАНСКОМПЛЕКТ ИЗПУСНА ЮЗДИТЕ НА НИГЕРИЙСКИТЕ СИ ДРУЖЕСТВА

ТРАНСКОМПЛЕКТ ИЗПУСНА ЮЗДИТЕ НА НИГЕРИЙСКИТЕ СИ ДРУЖЕСТВАИсторията на българския преход е изпъстрена с примери за безконтролното изтичане на милиони долари в чужбина под формата на дялови участия в задгранични дружества и на заеми за оборотни средства. Промяната на Указ № 56, направена през декември 1990 г. от Великото народно събрание, която отмени задължителната регистрация на тези дружества в бившето Министерство на външноикономическите връзки, съвсем улесни процеса. Някакъв опит да се овладее източването на валутни средства беше направен четири години по-късно с Наредбата за регистрация и контрол на задграничните компании с българско участие, приета с Постановление № 295 на Министерския съвет на 9 декември 1994 година.Почти всички дружества с българско участие в Нигерия бяха приватизирани под масата през последните 10-15 години. И Глоубфиш, дъщерно на Рибно стопанство, и Афрокомерс - на Балканкар, и фирмите, в които участва Транскомплект... Това стана благодарение на тоталното безхаберие по отношение на задграничните ни дружества, обзело държавата, разказа пред в. БАНКЕРЪ българин, трудил се години наред в тази африканска страна. Двете задгранични компании на Транскомплект в Нигерия - Транспрожект Найджирия Лимитид (Transproject Nigeria Ltd.) и Транскомплект Найджирия Лимитид (Transcomplekt Nigeria Ltd.), са учредени през 1982 г. с решение на тогавашния Министерски съвет. За 40-процентното акционерно участие в тях е бил отпуснат заем от близо 700 хил. щ. долара от съществуващия някога фонд Финансиране дейността на задграничните дружества с българско участие към Министерството на външната търговия и външноикономическите отношения. По силата на подписаните споразумения с нигерийските съдружници, освен акционер с най-голям дял в смесените фирми, Транскомплект има статут и на технически партньор с право да предоставя необходимите ръководни и технически кадри, да осигурява вносни машини и материали, както и да осъществява техническа помощ на ръководствата им. Важен щрих от договореностите е и че изпълнителните директори задължително са българи. През следващите години дъщерните компании иматкоренно различна съдбаДо 1991-1992 г. едната от тях - Транскомплект Найджирия, работи успешно и строи пътните артерии на новата нигерийска административна столица Абуджа. На 14 януари 1992 г. обаче изпълнителният й директор Панайот Панайотов регистрира ново смесено дружество - Трансинженеринг Найджирия Лимитид (Transengineering Nigeria Ltd.), с активите на съществуващото Транскомплект Найджирия. Това става не без участието на тогавашния генерален директор на Транскомплект инж. Георги Югов, който командирова в африканската страна заместника си Христо Христов и главния специалист инж. Светослав Стойчев, за да участват в съвещание на борда на директорите. Както обяснява десет години по-късно в жалбата си до главния прокурор приемникът на Югов - инж. Петър Цивнев, учредяването на новото дружество е извършено без разрешение на съответния компетентен орган, осъществяващ правата на собственост на държавата в Транскомплект, съобразно Търговския закон и други нормативни актове. В сигнала до прокуратурата, внесен на 1 април 2002 г., се посочва също, че при учредяването на Трансинженеринг неправомерно са прехвърлени всички активи на съществуващата до този момент смесена компания, чиято обща стойност се изчислява тогава на около 400 хил. щ. долара. За управляващ директор е избран Панайот Панайотов. Така на практика държавното Транскомплект е било лишено от правото да управлява новосъздадената фирма и губи статута си на технически партньор. Причините за регистрирането на новото нигерийско дружество, според дългогодишен служител на Транскомплект, са далеч по-пикантни и едва ли не криминалниТой заяви пред в. БАНКЕРЪ, че през 1989-1990 г. военното правителство на Нигерия по онова време възлага на Транскомплект Найджирия огромна държавна поръчка - изграждането на пътища в местността Асокоро край Абужда, където е настанен целият държавен апарат. За изпълнението й са приведени авансово около 24 млн. г. марки, които е трябвало да бъдат използвани за доставката на машини и съоръжения от Европа. По думите на служителя част от тях - около 6.7 млн. г. марки, постъпват и по сметките на Транскомплект в България, а останалата сума мистериозно потъва някъде. След няколко години, при идването на власт на новия нигерийски режим, е разпоредено да се извърши ревизия в Транскомплект Найджирия и това наложило декапитализирането й. Новоучреденото дружество Трансинженеринг Найджирия Лимитид продължава дейността на предшественика си, като строи пътища в Нигерия и до 1996 г. редовно превежда полагаемия се дивидент на българската компания майка. Но през март 1997-а Панайот Панайотов е освободен от длъжността директор и като представител на българската държава в смесената фирма. Принципалът - транспортното министерство, ръководено в онези години от Вилхелм Краус, номинира за това място Иван Владимиров, като решението трябва да се вземе на заседание на борда на директорите на 10 юни 1998 г. в Абуджа, Нигерия. Само че, както се казва, Бог високо, цар далекои министерската заповед въобще не се взема под внимание от акционерите с аргумента, че компанията е с преобладаващо частно участие. След несъстоялата се рокада Панайотов престава да изпраща информация за дейността на дружеството. Стига се дотам, че на 15 март 2001-а се свиква общо събрание, без да бъдат уведомени останалите партньори. На него Транскомплект ЕАД е изключено като акционер от Трансинженеринг. Акциите му, представляващи 40% от капитала, са прехвърлени на регистрираната във Великобритания фирма Ригал Интернешънъл Лимитид (Regal International Ltd.), собственост на директора Панайот Панайотов. По решение на общото събрание тя поема и мениджмънта на нигерийската компания. Прехвърлянето на собствеността е регистрирано от Комисията по фирмени въпроси в Нигерия на 19 юни 2001 година. За подмяната на държавната собственост с частна, за която Транскомплект ЕАД е платило 248 хил. щ. долара, в България научават чак след година. Тогава именно изпълнителният директор на държавното дружество инж. Петър Цивнев подава споменатата вече жалба в прокуратурата, по която е образувано следствено дело № 75 от 2002 година. Сега съдебните органи в Нигерия и тамошната Комисия за икономически и финансови престъпления трябва да разгадае мистерията кой все пак държи акциите на Транскомплект ЕАД? Защото според справка, направена на 3 април 2002 г., регистрираното във Великобритания Ригал Интернешънъл Лимитид е било заличено от фирмения регистър на кралството още на 17 октомври 2000 г., т.е. почти година преди да поеме мениджмънта на Трансинженеринг Найджирия.Не по-малко интригуваща е орисиятаи на другото дъщерно дружество на Транскомплект ЕАД - Транспрожект Найджирия Лимитид. На негово общо събрание, проведено на 18 април 2001 г. в гр. Джос, нигерийските и българските партньори решават да се преразпределят неплатените до този момент акции, които представляват 34% от капитала му. На събранието присъствал и тогавашният шеф на Транскомплект инж. Петър Цивнев. Той обаче не предприел никакви действия да увеличи 40%-то българското държавно участие. А това е било задължително (разбира се, след съответното съгласуване с принципала и Агенцията за приватизация, тъй като Транскомплект е в процедура за раздържавяване от 1998 г.) по силата на действащата Наредба за регистрация и контрол на задграничните дружества с българско участие. В нейния член 3 е записано, че размерът на българското държавно участие в капитала на задгранично дружество под 51 на сто се допуска само в случаите, когато местното законодателство предвижда ограничения за чуждестранно участие.... При създаването на Транспрожект Найджирия през 1982 г. е съществувало условие чуждестранния дял в смесени дружества в Нигерия да не надвишава 40%, но то отпада още през 1995 г., както се разбира от информационния бюлетин на нигерийското консулство в София.Вместо Транскомплект, акции от Транспрожект Найджирия, представляващи 11.46% от капитала му, придобива българският изпълнителен директор Божил Божилов. Превръщайки се в акционер, той е трябвало да напусне борда на директорите, а на негово място да бъде назначен нов мениджър, посочен от българския акционер, съгласно устава на дружеството и споразумението с нигерийските партньори. Пет месеца след съвещанието в Нигерия, на 5 септември 2001 г., се провежда ново събрание в София, на което се взема решение за 100%-но увеличение на капитала на Транспрожект Найджирия. Транскомплект превежда необходимите 14 500 щ. долара, за да запази дяловото си участие от 40 на сто. Вестник БАНКЕРЪ не разполага с информация дали това е съгласувано с Агенцията за приватизация и принципала, поради обстоятелството, че столичната компания не е извадена от списъка за приватизация. С решение № 2723-П от 10 май 1999 г. тогавашният изпълнителен директор на АП Захари Желязков е разпоредил 80% от капитала й да бъдат продадени на публично обявен конкурс. Но далеч по-любопитно е, че БАНКЕРЪ разполага с документи, които навеждат на мисълта, че нигерийският партньор Танко Абдулахи и Божил Божилов са платили акциите си с чекове издадени от Транспрожект Найджирия. Проверка в счетоводните документи на задграничната компания, направена в началото на тази година, показва, че записаните от тях акции през септември 2001 г. са били платени с фирмени чекове, изписани за доставката на материали. На 27 февруари 2004 г. информация за нарушенията е била представена на сегашния изпълнителен директор Мариела Павлова-Дацова. В докладната записка до нея подробно е описано, че от сметките на дружеството са отклонени 420 млн. найри, или 3.1 млн. щ. долара оборотни средства. Освен тях са изчезнали и голяма част от получените авансово през 2003 г. 780 млн. найри (приблизително 5.6 млн. щ. долара) за изграждането на язовир Гиндири и на стадиона в гр. Джос. По счетоводни документи 150 хил. найри (1095 щ. долара) от тях били използвани за закупуване на стара техника. За язовира били изписани и материали за над 300 млн. найри (218 978 щ. долара), които обаче ги нямало в наличност. В докладната записка е описан и друг куриозВ клона на Лайан банк в Лагос била засечена тайна сметка на Транпрожект Найджирия, с която се разпореждал еднолично Божил Божилов. А съгласно устава на компанията всички финансови документи се подписвали от двама директори - нигерийски и български. Изпълнителният директор на Транскомплект е бил предупреден и за назряващия конфликт с правителството на щата Плато, което е инвеститор на стадиона в гр. Джос. В същата докладна записка е посочено, че то е предявило претенции за 118 млн. найри (861 313 щ. долара), предварително изплатени за неизвършено строителство. Обектът бил спрян, а материалите липсвали. Независимо от констатираните нарушения ръководството на Транскомплект очевидно няма намерение да сменя мениджмънта на задграничната си фирма (виж интервюто с Мариела Павлова-Дацова). Затова пък, необезпокояван от никого, изпълнителният директор Божил Божилов още на 22 октомври 2002-ра прехвърля дела си от 11.46% в Транспрожект Найджирия на сина си Александър и го номинира за директор. От протокола от събранието, проведено на същата дата в столичния хотел Шератон, се разбира, че изпълнителният директор на Транскомплект г-жа Мариела Павлова-Дацова не е възразила срещу новото попълнение на борда.Вестник БАНКЕРЪ така и не успя да установи чия собственост и интереси защитава изпълнителният директор Божил Божилов в борда на директорите на Транспрожект Найджирия - своите 11.46% или 40 % на държавната Транскомплект? Не е ясно и колко са днес акциите на Транскомплект в нигерийската компания. Ако се доверим на казаното от г-жа Павлова-Дацова, излиза, че през последните години капиталът й не е бил увеличаван. Бихме приели думите й за чиста монета, ако не разполагахме с документи, които недвусмислено показват, че последното решение за увеличаване на капитала е взето единодушно (включително и от изпълнителния директор на Транскомплект) на 27 март 2003 година. За да запази дела си обаче, Транскомплект е трябвало да приведе 87 600 щ. долара до 27 февруари 2004 година. В противен случай полагаемите му се акции ще бъдат предложени на други заинтересовани лица. Без коментар остана и въпросът какви дивиденти получава най-големият акционер в Транспрожект Найджирия? Според притежаваната от нас счетоводна справка, последното постъпление от 10 хил. щ. долара по сметката на Транскомплект е от 2001 година. Далеч по-голям успех при задаването на въпроси и получаването на отговори вероятно ще имат прокуратурата и следствието. Миналия вторник (12 октомври) сигнал за описаните нарушения е бил внесен във Върховната касационна прокуратура. Материалите няма как да не заинтригуват и одобрената от правителството в четвъртък (21 октомври) междуведомствена комисия, която трябва да проучи състоянието на задграничните дружества и инвестираните в тях валутни средства. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НЕ Е НАШ СЛУЖИТЕЛМариела Павлова-Дацова, изпълнителен директор на Транскомплект, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Павлова, какво е актуалното акционерно участие на Транскомплект в двете нигерийски дружества Транспрожект и Трансинженеринг?- Съгласно местното законодателство то е 40 процента. Останалите 60% от капитала им се държат от частни акционери. Тези две дружества работят 15 години в Нигерия. Бих казала, че има създадени добри традиции в съвместната ни дейност. Едното дружество е регистрирано в Лагос - стария административен и търговски център, а другото - в Абуджа, новата административна столица на Нигерия. Бихте ли описали с няколко думи финансовото им състояние?- Двете дружества са в относително добро финансово състояние. Имат поръчки, имат голям авторитет, и то заради обстоятелството, че акционер в тях е българска държавна фирма. Това е от изключително значение за нигерийската държава, тъй като там се носи славата на българските специалисти като добри професионалисти. През целия период от създаването им досега не сме имали закъснение при изпълнението на обектите и не сме плащали неустойки за лошо качество. Създадени са и добри традиции в съвместната работа с органите на държавното и местното управление. Съгласно учредителните актове мениджмънтът е български, докато председателското място в борда на директорите е от квотата на нигерийските партньори. Ежегодно се провеждат по две събрания на борда - едното е в Нигерия, а другото - в София. Е, имало е проблеми с намирането на поръчки, с плащането на извършена работа, с конфискуването на техника при смяната на един режим с друг. Но това са проблеми, съпътстващи всеки бизнес. Те обаче не са причина да решим, че нямаме място там.На колко възлиза оборотът на всяка една от фирмите, тяхната нетна печалба, както и дивидентът, преведен на Транскомплект - поне за 2002 и 2003 година?- Размерът на дивидента е процент от годишната печалба, която са постигнали дружествата. Той е различен всяка година в зависимост от това, дали ще се правят инвестиции, дали ще се плащат данъци и такси. Взема се предвид и дали са достатъчни оборотните средства на фирмата, дали ще се увеличава капиталът... По отношение на едното дружество имаме един спор, който се води на съдебно ниво. Имаме проблеми с лицето, осъществяващо мениджмънта от българска страна, а не с нигерийските партньори. Нещата вървят в положителна насока за Транскомплект, след като предявихме претенциите си съобразно нигерийското законодателство.Добре, да оставим настрана Трансинженеринг и да поговорим за Транспрожект, или по-точно за последните увеличения на капитала му...- От българска страна не сме гласували решение за увеличение на капитала. Това беше решение на нигерийските партньори с оглед по-нататъшното развитие на компанията. То обаче не се осъществи на практика, тъй като Транскомплект е в процедура на приватизация и не е уместно сега да се увеличава капиталът. Смятаме, че един толкова важен въпрос следва да се реши от новия собственик на българското дружество. Обсъждан ли е някога с принципала въпросът за продажбата на българските дялове в тези дружества?- Този въпрос е бил коментиран. Продажбата трябва да стане по местното законодателство. Имайте предвид, че в Нигерия е силно влиянието на Великобритания и по тази причина законодателството там се основава на англосаксонското право. А съгласно него дяловете трябва да се предложат първо на останалите акционери и ако те откажат, да се предложат на публичния пазар. Оценката на акционерното участие се извършва по местното законодателство с местни вещи лица. Вмешателство от българска страна в тази процедура не може да има. Кога се проведе последното заседание на борда на директорите на Транспрожект и какви решения бяха взети от него?- През юни (тази година - б. ред.) се проведе едно редовно и, бих казала, стандартно заседание на борда...... На което вероятно сте приели отчета и баланса на дружеството? - Естествено, че се приеха финансовите резултати. Събранието съвпадна с приключването на финансовата година там. Беше отчетена дейността на мениджмънта. Финансовият отчет, който показва резултатите на дружеството за изминалата година, беше заверен от нигерийски одитор. Беше изнесена и информация за дейностите по всички обекти, кой на какъв етап се намира, как вървят плащанията... Беше стандартно годишно заседание.На това стандартно годишно събрание беше ли обсъждана промяната в мениджмънта на Транспрожект?- Промяната на мениджмънта се извършва съобразно устава на дружеството и споразумението, подписано с нигерийците. Той се избира за определен срок и след изтичането му има право на още един мандат. Едва след това може да се постави въпросът дали има нужда от неговата подмяна. В цялата 15-годишна история на двете дружества, с изключение на Трансинженеринг и случващото се с него през последните четири години, мениджмънтът е сменян само в изключителен случай. Членовете на борда нямат право да се месят в оперативната дейност на дружеството, независимо че представляват съдружниците.Трябва да има много сериозни нарушения в мениджмънта, за да се пристъпи към неговата смяна. Той не е служител нито на нигерийските, нито на българските партньори, а на смесената фирма. Мениджърът няма служебни взаимоотношения с Транскомплект. Той е лице, за което партньорите постигат съгласие да бъде назначен.Искате да кажете, че изпълнителният директор на Транспожект не представлява акционера Транскомплект в борда на директорите?- Така е било, докато е действала наредбата за изпращане на български служители зад граница. През 90-те години тя е отменена. Изпълнителният директор не е служител на Транскомплект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във