Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРАГЕДИЯТА С АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН НЯМА ДА СЕ ПОВТОРИ

Няма никаква възможност това, което се е случило с авиокомпания Балкан, да се повтори и с някое концесионирано летище, тъй като държавата ще има значителни гаранции за изпълнение на договора. Не само защото летищната и авиационната дейност съществено се различават, но и поради факта, че сега става въпрос за концесия, а не за приватизация. Разликата е огромна. Правителството ще контролира изпълнението на инвестиционната програма, ще следи за качеството и предлаганите услуги. Освен това държавата ще запази собствеността си върху всички активи - и на отдадените на концесия, и на тези, които ще бъдат изградени от частната компания по време на концесионния период. А за периода на концесията концесионерът ще предостави на държавата една значителна сума (от порядъка на милиони евро) под формата на гаранция, която ще бъде усвоена в случай на неизпълнение на договора. От друга страна, ако частната компания системно не изпълнява договора (не плаща концесионна такса или не реализира инвестиционната програма например), държавата ще може да прекрати контракта. Всички санкции и наказателни мерки са описани в Закона за концесиите. Контролът върху изпълнението на концесионните задължения ще бъде текущ (през няколко месеца) и няма да се налага да чакаме с години, докато разберем, че инвеститорът не изпълнява задълженията си. При концесията и двете страни имат интерес да разрешават по най-безболезнения начин проблемите. А ако се стигне до съдебен спор, в договора ще бъде записано изрично, че през този период летищните такси няма да отиват в частния оператор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във