Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТОПЛОФИКАЦИИТЕ ЗАТРУПАХА ТЕМИДА С ЖАЛБИ

Топлофикация - Велико Търново вдигна цените на топлинната енергия с 11 лева. След 1 февруари за всеки топлинен мегаватчас жителите на старопрестолния град вече ще плащат по 49.90 лв. (без ДДС) вместо по 39.87 лева. Естествено поскъпването предизвика недоволство. Повишаването на цената със задна дата и в средата на отоплителния сезон нарушавало наредбите и било незаконно, оплакаха се абонати на местната топлофикация. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, от 1 януари 2005 г. цените на парното трябваше да се либерализираткато всяка местна топлофикация определи собствени тарифи, съобразени с разходите й по дейността и необходимите инвестиции. Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) пък бе длъжна да ги одобри или коригира. На закрито заседание на 13 октомври 2004-а комисията разгледа подробните сметки на 19-те топлофикационни дружества в страната и с малки корекции утвърди новите цени, които да се прилагат от началото на тази година. Те обаче така и не влязоха в сила. Просто защото на 29 декември енергийният регулатор взе решение да замрази цените на топлоенергията до края на отоплителния сезон. Същевременно бяха фиксирани две тарифи: по 28.38 лв. за мегаватчас при месечна консумация до 250 киловатчаса и по 39.87 лв. при по-високо потребление (каквото на практика имат всички абонати без изключени радиатори). Шефовете на топлофикационните дружества възразиха срещу това и предрекоха тежки финансови загуби. От своя страна експертите в бранша определиха замразените цени като поредния предизборен ход на управляващите, противоречащ на икономическата логика и на интересите на клиентите на застрашените от финансов колапс топлофикации.В края на януари три от компаниите - във Велико Търново, Габрово и Враца, подадоха жалби до Върховния административен съд (ВАС), в които настояваха изпълнението на решението от 29 декември 2004-а да бъде спряно и обявено за нищожно или отменено като незаконосъобразно, противоречащо на Закона за енергетиката и на конституцията на страната. Върховните магистрати дадоха ход на жалбите, обединявайки ги в едно дело. Още на 31 януари обаче в отделно определение тричленката на ВАС отхвърли искането за спиране на изпълнението на решението на енергийния регулатор, а съдебните прения около законосъобразността на самия акт бяха насрочени за 19 април 2005-а, т.е. в края на отоплителния сезон. Дотогава е необходимо дружествата да продават всеки топлинен мегаватчас по ниските тарифи, а при евентуалната им отмяна засегнатите лица могат да бъдат обезщетени по установения от закона ред, посочиха съдиите. На 8 февруари Топлофикация - Велико Търново обжалва определението на тричленката пред по-висшата инстанция на ВАС, но делото все още не е насрочено. Затова може би в компанията са решили да се оправят самии още през миналата седмица повишиха цените на парното, при това със стара дата (от 1 февруари). Поскъпването на топлинната енергия е крайно наложително, инак дружеството съвсем ще закъса, обясни изпълнителният му директор инж. Красимир Игнатов пред в. БАНКЕРЪ. Според него, след спирането на държавните субсидии през този сезон великотърновската топлофикация работи на загуба. Само за януари тя е 200 хил. лв. и причината е във фиксираните цени. Ако до края на сезона се придържаме към тях, ще лишим жителите на града от топлофикация занапред, каза още Игнатов. Освен отпадналите в края на юни 2004-а държавни субсидии дружеството във Велико Търново няма и промишлени потребители. Около 70% от инсталираните му мощности захранват битови потребители, а останалите 30 на сто - обществени сгради. По думите на Красимир Игнатов при увеличените цени на мегаватчас с 11 лв. месечните сметки на едно домакинство ще скочат с 10-15 лв., а загубите на компанията ще се сведат до 50 хил. лв. на месец. Шефът й обаче отказа да коментира доколко поскъпването е законно.Всъщност решението за вдигането на цените е на новия собственик на топлофикационното дружествоДоговорът за продажба на 98% от него бе подписан на 29 декември миналата година. Купувач е регистрираното в Димитровград Еко Енергия Холдинг ЕООД, което се представлява от Петър Иванов Петров. Интересното в случая е, че в информационната система ДАКСИ не бе открита фирма с такова име. В бранша пък упорито се заговори, че новият собственик е добре познатият играч в енергетиката - Христо Ковачки. Между другото и останалите две топлофикации, поискали от ВАС да отмени замразяването на цените на парното, са част от енергийната империя на самоковския бизнесмен. На 28 декември 2004 г. надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри договора за продажбата на габровското топлофикационно дружество на Топгруп с управител Ивайло Иванов. Същата фирма държи и 44% от Гуми Еко, чийто управител е Ковачки. Останалият дял в Гуми Еко е собственост на едноличното дружество на Христо Ковачки - Ел-Ем - Импекс. Съдбата на топлофикацията във Врацае малко по-различна. В началото на март 2004-а 100% от акциите й бяха пуснати на Българската фондова борса, което предизвика остри словесни престрелки между енергийното и приватизационното ведомство. В битката се намеси и Врачанската община, сезирайки прокуратурата. Компанията обаче остана на борсата и акциите й бяха продадени на три последователни сесии. Срещу 790 хил. лв. ги купи софийското Камибо ЕООД, чийто собственик е 37-годишната Камелия Боянова Шушкова. След плъзналия слух, че зад Камибо стои Ковачки, от офиса му уточниха, че самоковският бизнесмен не смята да изкупува дялове от тази фирма и занапред ще остане неин консултант. Без съмнение, консултации в топлофикационния сектор днес са необходими. Най-вече - юридически. На 19 януари във Върховния административен съд постъпи иск и от софийската фирма Новас 2004срещу решението на АП да продаде Топлофикация Бургас на Финанс инженеринг - Търговище. В понеделник (21 февруари) тричленен състав на съда обаче остави без уважение искането да се спре предварителното изпълнение на въпросното решение. Победителят в конкурса Финанс инжинеринг предложи за 100% от капитала на бургаската топлофикация 15.9 млн. лв., инвестиции в размер на 21.5 млн. лв. и цена на топлинната енергия 42 лв. за мегаватчас. Срещу това Новас 2004, чийто консултант отново е Христо Ковачки, оферира малко по-ниска цена от 15.12 млн. лв., но двойно по-големи инвестиции - 42 млн. лв., и по-ниска стойност на произведената топлоенергия - 39.85 лв. за мегаватчас. Предварително обявените критерии за подреждането на предложенията бяха: размер на покупна цена - 60 точки, бизнес програма за развитие на съответното дружество - 25 точки, средна цена на топлинната енергия - 10 точки, и опит в сектора - пет точки. От правилата за провеждане на конкурса е видно по каква формула и как се изчисляват резултатите на участниците. Според тях Новас 2004 следва да е спечелил конкурса, пише в жалбата на софийската фирма. Тя участва в приватизационната процедура заедно с австрийската Е Ве Ен (EVN) , Енерго Про България и Овергаз Инк. А съдейки по информационната система Дакси, 40% от акциите във Финанс инжинеринг са собственост на група физически лица, 25% държи варненската Партнер консулт, 20% са в ръцете на Чавдар Ангелов Ангелов (той притежава акции и дялове и в други 17 фирми) и 15% са на Генади Руменов Табаков. Независимо от аргументите на Новас 2004 тричленният състав на ВАС е преценилче искът е неоснователен. Според магистратите, АП е мотивирала предварителното изпълнение на решението си с това, че забавянето на приватизацията на Топлофикация- Бургас може да доведе до неблагоприятни последици. Дружеството е единственият производител и снабдител с топлинна енергия за града и спирането на неговото раздържавяване няма да позволи да се осигурят икономическият му растеж и конкурентоспособност. Съдиите са посочили също така, че чл.16 на Закона за административното производство допуска предварително изпълнение на административен акт, когато това се налага, за да се предотвратят загуби за народното стопанство или да се защитят други важни държавни или обществени интереси.Определението на тричленния състав може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във