Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТИ БИ АЙ - ПОЧТИ 100 ПРОЦЕНТА В БУЛСТРАД

БЗП Груп купи 9.99% от капитала на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество Булстрад чрез свързания с него посредник Ти Би Ай Инвест. Търгът се проведе на 14 септември на фондовата борса, а информацията за сделката бе потвърдена от изпълнителния директор на Ти Би Ай Асет Мениджмънт Стоян Тошев. Така вече цели 94% от капитала на застрахователната компания са притежание на БЗП Груп, която пък на свой ред е собственост на дружеството Ти Би Ай, контролирано от холандската Ти Би Ай Ейч Фейнешъл Сървисис Груп. Пакетът бе пласиран за 3.8 млн. лв., което прави по 27 лв. за акция. Номиналната стойност на една книга е 10 лв., а началната тръжна цена за продажба на акциите бе 19 лева. Пакетът от 9.99% се продаваше като цяло, като наддаването започна от почти 2.7 млн. лева. Със своята оферта мажоритарният собственик на Булстрад изпревари клиентите на Първа финансова брокерска къща (оферта за 3.3 млн. лв.) и Елана (която предложи 3 млн. лева). Останалите 3.63% ще бъдат предложени на борсата в периода между 23 септември и 7 октомври. И този път началната цена за акция е 19 лв., при което общата стойност на пакета излиза 972.8 хил. лева. В този тур обаче акциите ще могат да се продават и поотделно, което дава възможност и на дребни акционери да се сдобият с такива книжа. Агенцията за приватизация реши да продаде държавния дял от Булстрад на борсата на 10 декември миналата година. То вече е второто публично дружество от застрахователния бранш. Първенството държи ДЗИ, което бе вписано в публичния регистър още миналото лято при борсовата приватизация на 20% от неговия капитал срещу компенсаторни инструменти. Основният капитал на Булстрад е 14.1 млн. лв., които до юли тази година бяха разпределени между БЗП Груп (74.27%), БУЛБАНК (8.56%), авиокомпания Балкан (1%) и още няколко дребни акционери, между които Параходство Български морски флот. В началото на юли Агенцията за държавни вземания продаде дела на авиокомпания Балкан на мажоритарния собственик за цена на акция под 10 лева. На 26 юли БУЛБАНК също прехвърли своя пакет в застрахователната компания на БЗП Груп, като този път цената бе 19 лева. Така основният акционер придоби близо 84% от капитала на Булстрад още преди държавните акции да излязат на борсата. След покупката на пакета от 9.99% на 14 септември делът на БЗП Груп в застрахователното дружество достигна 94 процента. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа акционер, който придобие повече от 90% от капитала на публично дружество, има право да отправи търгово предложение към останалите миноритарни собственици. Обикновено този акт цели компанията да бъде отписана от публичния регистър. Най-вероятно това е сценарият, по който ще се движи и мениджмънтът на застрахователната компания. Ако не бъдат предприети стъпки в тази посока, мажоритарният собственик ще бъде задължен в срок от две седмици да прехвърли част от придобития на борсата пакет. Булстрад е учредено още през далечната 1961 г., като се специализира в областта на международното застраховане. През 1994 г. то създава Булстрад живот, а през 1998 г. се появява и дружеството Булстрад Сървисиз енд Консултинг, което осъществява стопанска дейност. В началото на 2003 г. фирменото семейство е допълнено от Булстрад Здравно осигуряване. На 8 септември миналата година към групата се присъединява и дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай БАК Недвижима собственост, в което ЗПАД Булстрад държи 49.80 процента. Булстрад притежава още 11.45% от Пенсионноосигурителна компания Доверие и 10% от Ти Би Ай Лизинг. В момента основният капитал на Булстрад е 14.1 млн. лева. Дружеството има изградена мрежа от 13 генерални агенции, 36 агенции и 61 застрахователни центъра. През 2003 г. то държи лидерска позиция на застрахователния пазар с дял от 17.26 процента. Премийните приходи на компанията нарастват в абсолютен размер, като вече надхвърлят 102 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във