Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТИ БИ АЙ ХВЪРЛИ РЪКАВИЦАТА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР

БУЛСТРАД ОПРОВЕРГА ПЕСИМИЗМА НА ШЕФА СИ, А ДОВЕРИЕ ОБЯВИ ДОХОД НАД 10 ПРОЦЕНТАДружествата от групата Ти Би Ай АД - България, представиха финансовите си резултати за 2002 година. Бе обявено и приключилото през миналата година структуриране на Ти Би Ай Ейч (холандската компания майка на Ти Би Ай) като финансов холдинг. В рамките на групата влизат ЗПАД Булстрад, ЗАД Булстрад ДСК Живот, пенсионно-осигурителна компания Доверие АД, Ти Би Ай Лизинг АД, Телервис България ЕАД, Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД и Ти Би Ай Инвест ЕАД. Международната група Ти Би Ай Файненшъл Сървисис обяви началото на своя експанзия.Изпълнителният директор на Булстрад Румен Янчев съобщи, че групата планира през 2003 г. да създаде здравноосигурителен фонд. Сега на българския пазар работят два такива фонда - Доверие и Закрила, а Румен Янчев подсказа, че третият ще бъде учреден до края на месеца. Появата му се е забавила заради променения ред за лицензиране - сега това се прави от Агенцията за застрахователен надзор, а не от Държавната агенция за осигурителен надзор. Тази промяна обаче ще се обезсмисли, тъй като двете агенции и Комисията по ценните книжа ще се слеят в Комисия по финансов надзор.Още един фонд от структурата на Ти Би Ай се подготвя за старт. Изпълнителният директор на Ти Би Ай Асет Мениджмънт Стоян Тошев съобщи, че предстои създаването на инвестиционно дружество от отворен тип. И тук финансовият холдинг ще заеме мястото на третия (по хронологичен ред), тъй като има само два такива фонда - Златен лев и Елана Еврофонд. Новото инвестиционно дружество ще се нарича Ти Би Ай Евробонд.Тепърва предстои да реализираме голямото си предимство - това, че дружествата от холдинга ще си сътрудничат помежду си???, каза Румен Янчев. Всяко дружество трябва да работи за интересите на останалите, допълни той. За БАНКЕРЪ г-н Янчев уточни, че няма да предлагат комбинирани продукти, а пакети от услуги. Амбицията ни е да разкрием най-добрите възможности на структурата за нашите клиенти. Например лизинг и пенсионно осигуряване, застраховка Живот и инвестиционно посредничество. Според него, това е една ниша, която още не е запълнена. Изпълнителният директор на Ти Би Ай Евгени Попов допълни, че ефектът от това комбинирано предлагане на услуги ще почувстват както клиентите (чрез предлаганите отстъпки), така и компаниите на Ти Би Ай и посредниците, които продават пакетите.Румен Янчев допълни, че за успешната дейност на застрахователите са необходими и данъчни промени. Според него, законодателството в тази насока трябва да се адаптира към европейското и световното, така че да бъдем третирани като останалите данъчни субекти. В момента застрахователните компании се облагат с еднократен данък върху премиите вместо с данък печалба. Иначе, по негово мнение, ще има отлив на чуждите инвестиции от застраховането. Коментирайки десетгодишния спад на приходите на застрахователните компании, Румен Янчев не беше оптимист за неговото бъдеще, ако се запази данъчният режим. Той посочи, че рано или късно 18-те дружества в сектора ще трябва да покрият европейските стандарти за размер на собствения капитал. Става дума за суми от порядъка на 20 млн. евро. А кой ще инвестира в сектор, който не осигурява възвръщаемост, почти риторично запита Янчев.Резултатите на Булстрад обаче не подкрепят неговата предпазливост. Компанията отчете рекордни за български пазар брутни премийни приходи. Размерът им за 2002 г. е 101.036 млн. лв., съобщи главният й изпълнителен директор Румен Янчев. Това е с близо 15 млн. повече спрямо същия период на 2001 г., когато приходите на дружеството бяха 85.15 милиона. С тези постижения компанията отново е лидер в общото застраховане. Най-голям дял от премиите се дължи на застраховката Гражданска отговорност при пътуване в чужбина (т.нар. Зелена карта) - 30 процента. Постъпленията по нея са в резултат и от продажбите на руския пазар, реализирани чрез партньорството на Булстрад с шест тамошни застрахователи. Обезщетенията, изплатени от ЗПАД Булстрад през 2002 г., са на стойност 39.766 млн. лева. Издадените застрахователни полици са 884 хиляди, което предполага, че 25% от активното население са сключили договор с компанията. Брутните премийни постъпления на Булстрад ДСК Живот за 2002 г. са в размер на 10.418 млн. лева, което му отрежда пазарен дял от около 7 процента. Това застрахователно дружество е продало близо 600 хиляди полици. Това е значително увеличение спрямо предишната година. Към края на 2001 г. приходите на дружеството са били 2.96 млн. лв., а пазарният му дял - 3.39 процента. Платените обезщетения са на стойност 7.469 млн. лева. По последни данни пенсионноосигурителната компания в групата - Доверие АД, вече е привлякла 783 441 души за клиенти за фондовете си. Ако се добавят и тези на Българско пенсионноосигурително дружество (БПОД), което предстои да се влее в Доверие, броят на осигурените ще достигне 954 643 души. Операцията по вливането, която продължава вече шест месеца, е уникална: не само БПОД, но и трите му фонда ще се присъединят към аналогичните структури на Доверие, т.е. обединяват се общо осем юридически лица. Вливането е във финална фаза, съобщиха мениджъритие на ПОК Доверие. По думите на неговия главен изпълнителен директор на компанията Даниела Петкова в момента пазарният й дял е 35%, а след вливането на БПОД ще достигне 42 процента. Активите, които Доверие управлява в момента, са 79.487 млн. лева, а ръстът им спрямо 2001 г. е почти двоен - 84.24 процента. Доходността, която Доверие разпределя по индивидуалните партиди на гражданите, е над 10%, а в някои от фондовете - и значително по-висока, съобщи Петкова. Телервис България, което бе закупено от Ти Би Ай през октомври 2002 г., е лидер на пазара за лизинг на потребителски стоки. Компанията, в която преди да я придобие Ти Би Ай имаше словашко участие, държи 50% пазарен дял и обхваща около 200 магазина в 50 населени места. Клиентите й са общо над 50 000 души. Освен с лизинг Телервис се занимава с финансиране на дистрибуторите и търговските представители, а също и с факторинг. През 2002 г. сключените лизингови договори са на стойност 19.220 млн. лева.Другата лизингова компания - Ти Би Ай Лизинг АД (регистрирана на 11 февруари 2002 г.) има по-скромни резултати. Към края на миналата година са сключени 140 лизингови договора на обща стойност 4.8 млн. лева. Клиентите на дружеството са 125, сред които има и юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във