Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТИ БИ АЙ БАК РАЗШИРЯВА ТЕРИТОРИЯТА СИ

Права на дружеството със специална инвестиционна цел Ти Би Ай БАК Недвижима собственост започнаха да се търгуват на 1 юни при цена от около 2.5 лв. за едно право. Само за сравнение - при първото увеличение на капитала на дружеството цената му в началото бе 0.46 лева. Предложените права са 615 хиляди и срещу всяко от тях могат да се запишат по 50 акции с емисионна стойност от 1 лв. едната. Това означава, че капиталът ще се увеличи от 650 хил. лв. на 33.15 млн. лева. Уставът на Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост позволява на управителния му орган в срок от пет години след вписването на дружеството в търговския регистър да увеличава капитала му до 150 млн. лв., както и да издава облигации на същата стойност. Сегашните акционери на дружеството ще имат право първи да направят заявки. Ако пожелаят, те могат да продадат правата си на други инвеститори на фондовата борса, където те ще се търгуват до 17 юни. Ако все още има права, срещу които не са записани акции, на 28 юни ще се проведе явен аукцион за тях, но крайната дата за записване на книжата вече ще е 12 юли. Така на практика за месец и половина целият процес ще бъде приключен. При увеличението на капитала посредничат инвестиционните посредници Ти Би Ай Инвест и Балканска консултантска компания - ИП. Шефовете на дружеството смятат, че правата ще бъдат изкупени, тъй като през последните няколко седмици интересът към него е нараснал значително. От това как ще приключи записването на капитала ще могат да се правят заключения дали е привилегия, или не първи да се покажеш на такъв пазар. Ти Би Ай БАК - Недвижима собственост е първото и засега единственото дружество със специална инвестиционна цел, което инвестира в имоти. То увеличава капитала си за втори път. Премиерата стана през март, когато на закрит аукцион минимално изискуемият капитал от 500 хил. лв. бе увеличен с 30% в съответствие със Закона за дейността на дружествата със специална инвестиционна цел. Издадените права бяха 150 хил., всяко от тях даде възможност на притежателя си да запише по една нова акция с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Цената на едно право тогава се движеше между 0.46 лв. и 2.01 лева. Новите акции изкупиха почти изцяло учредителите на дружеството - ЗПАД Булстрад АД и Балканска консултантска компания, собственост на Владимир Каролев и Александър Бебов.Специалните инвестиционни дружества привличат повечето играчи най-вече със своята доходност. Освен това акциите на едно такова дружество са многократно по-ликвидни, отколкото пряката инвестиция в недвижим имот. Пазарът на недвижими имоти у нас сега е много интересен и динамичен. Именно затова собствениците на Ти Би Ай БАК - Недвижима собственост са предпочели да секюритизират имоти, а не вземания. Заместник-председателят на директорския борд на дружеството Стоян Тошев обясни, че секюритизацията на вземания е близка до инвестициите в облигации, тъй като и тук доходността идва от лихвите по главницата. Естествено в първия случай рискът е по-малък, но и очакваната доходност не е голяма. Впрочем в света на инвестициите неизбежно важи правилото, че който рискува, печели повече, и обратното. Мениджърите на Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост имат намерение да строят освен в София още в един зимен и в един летен курорт, чиито имена обаче предпочетоха да запазят в тайна. Освен това се планира изграждането на един жилищен комплекс от затворен тип в столицата. Теренът вече е огледан и одобрен. каре:Дружествата със специална инвестиционна цел са два вида - за секюритизация на недвижими имоти или на вземания. Те нямат право на никаква пряка стопанска дейност. За целта трябва да сключат договори с т. нар. обслужващи дружества, които са специализирани в съответния бранш, като им заплащат за услугата. Дружествата със специална инвестиционна цел не плащат данък като юридически лица върху доходите, които получават от дейността си, и са длъжни да заделят 90% от печалбата си за дивиденти на акционерите. Това е най-примамливото за тях. Тези дружества са насочени към масовия, индивидуалния инвеститор, който предпочита да вложи по-малка сума и да сподели риска с останалите. Акционерите обаче не са освободени от данък и плащат 15% налог върху доходите, които получават от акциите на това дружество. Секюритизацията на недвижими имоти придоби голяма популярност напоследък в Германия, Франция, Сингапур и САЩ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във