Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЕРЕМ ИЗЛЕЗЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА СЦЕНА

След като шефовете на военното ведомство си поиграха на дълбокомъдрени и комбинативни продавачи, на 29 септември Агенцията за приватизация обяви конкурс за продажбата на 75% от капитала на осемте предприятия, собственост на Терем ЕАД: Терем - Летец - София, Терем - Георги Бенковски - Пловдив, Терем - КРЗ Флотски арсенал - Варна, Терем - Цар Самуил - Костенец, Терем - Ген. Владимир Заимов - Божурище, Терем - Ивайло - Велико Търново, Терем - Хан Крум - Търговище, Терем - Овеч - Провадия. Всички, които искат да се включат в състезанието за военноремонтните дружества, могат да закупят документацията в срок от 35 дни след обнародване на решението за конкурса в Държавен вестник. Тя струва 1500 лв., но в нея не е включена цената на информационните меморандуми, които ще се продават отделно. Както можеше да се очаква, с оглед на значението на тези дружества за държавната ни сигурност, Агенцията за приватизация се е погрижила кандидат-купувачите да минат през няколко цедки. Първата е сложена още при закупуването на информационните меморандуми. До тях ще се доберат само кандидатите, които подпишат декларация за неразгласяване на информация, и разбира се, отговарят кумулативно на няколко предварителни квалификационни изисквания на АП. Военноремонтните ни заводи ще бъдат продадени само на компании, които имат същия или подобен предмет на дейност и освен това докажат опита си в производството и/или ремонта на военна техника, в производството на единични дребносерийни количества различно военнотехническо имущество и в търговията с военна техника. Финансовите изисквания към кандидатите също не са пренебрегнати. Приходите на участниците в надпреварата от тези дейности трябва да надхвърлят 50 млн. евро за последните две години. Освен това те трябва да притежават удостоверение за индустриална сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (според чл.95 от Закона индустриалната сигурност представлява система от принципи и мерки, които се прилагат при сключването на договор, свързан с достъп до класифицирана информация с цел защитата й от нерегламентиран достъп). До приватизацията на военноремонтните заводи няма да се допускат офшорки, а зелена светлина ще получат само консорциумите, в които мажоритарният собственик отговаря на изброените изисквания. Кандидатите трябва да представят в АП документите, които доказват това, не по-късно от 40 дни след обнародването на конкурса в Държавен вестник. Така купувачите, които отговарят на предварителните условия и са закупили информационни меморандуми, ще получат сертификат за регистрация. Тя на свой ред ще им дава право да подадат предварителна оферта за участие в конкурса до два месеца след обнародването му. Парите от продажбата на мажоритарните дялове от капитала на всяко от дружествата пък ще бъдат преведени по сметка на Терем. До този момент интерес към приватизацията на военноремонтните заводи, както вече бе съобщено, са проявили южноафриканската компания Ате Груп, швейцарско-норвежкият консорциум Дифънс Стратеджи Груп и няколко български компании и фирми със смесен български, руски и украински капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във