Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА*

На 7 юли 2003 г. на среща с областната администрация, ръководството на Петрол АД предложи създаване на работна група, която да изготви процедура за въвеждане във владение на държавата по начин, удовлетворяващ и двете страни. С цел да се избегне извършването на нарушение на данъчното, митническото и трудовото законодателство, както и допускането на авария или друг инцидент в Петролна база - Варна, и пристанище Петрол-Варна, работната група трябваше да даде отговор на следните важни въпроси:- кой осигурява достъпа на частното дружество до неговите съоръжения;- кой регламентира реда на охрана и поема отговорност за сигурността на комплекса. След 11 септември 2001 г. в Петролна база Варна и пристанище Петрол-Варна бяха въведени засилени мерки за сигурност, чието изпълнение в момента е застрашено;- кой регламентира спазването на пожарната и аварийната безопасност в петролната база и пристанището, тъй като нарушаването им може да доведе до авария с непредвидими последици;- кой представлява работещите в петролната база и пристанището и кой защитава правата им;- как се прехвърля отговорността на Петрол АД като държател на митнически склад върху държавата;Такава работна група не беше създадена, въпреки че ръководството на Петрол АД уведоми писмено областния управител за проблемите, породени от това бездействие. Вместо това на 24 юли областният управител назначи комисия, която без знанието на Петрол АД влезе в Петролна база - Варна, и започна да запечатва складове и помещения.Петролната база и пристанище Петрол-Варна са част от активите на Петрол към момента на сключването на приватизационния договор с Агенцията за приватизация през 1999 година. Дружеството е преизпълнило инвестиционната си програма с 12 млн. долара.Върху земята на Петролна база - Варна, има съоръжения и складове, които по закон не могат да бъдат публична държавна собственост. Въпреки това те се описват за изземване от представители на областната администрация, а тези действия могат да бъдат определени само като заграбване на частно имущество. Ето защо имаме моралното право да заявим, че част от българската администрация работи срещу частния бизнес. Това се доказва и от факта, че областният управител забави максимално дълго препращането на жалбата ни срещу неговата заповед до Върховния административен съд.* Изявлението на ръководството на Петрол АД публикуваме с известни съкращения. Заглавието е на редакцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във