Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЕЦ-ОВЕТЕ ЩЕ ПОХАРЧАТ 3 МЛРД. ЛВ. ЗА ЕКОТЕХНОЛОГИИ

Пет фирми и едно депо са подали заявление за издаване на комплексно разрешително от Министерството на околната среда и водите, удостоверяващо, че инсталациите им изхвърлят в околната среда замърсяващи емисии в допустими норми. Това са КЦМ - Пловдив, Софарма - София, Промет - Бургас, Монбат - Монтана, ЛУКойл Нефтохим и Депо-Враца. Издаването на екоразрешителни се изисква от Директива 96/61 на Европейската комисия. Тя урежда комплексния контрол върху замърсяването на въздуха, водата и почвата. Подготовката за прилагането на тази директива се финансира от заема за опазване на околната среда и за приватизацията. Той е отпуснат от Световната банка през 2000 г. и е на стойност 50 млн. долара. Въвеждането на инсталации, съответстващи на европейските екоизисквания, ще струва на българския бизнес около 6 млрд. лева. Повече от половината от тази сума ще погълне технологичното обновление на големите горивни инсталации, в случая - ТЕЦ-овете. В този отрасъл проблемът с опазването на околната среда е най-тежък, отбелязва експертът от отдел Предотвратяване на промишленото замърсяване към МОСВ Бойко Малинов. Циментовата промишленост пък се поправи и все повече се подрежда сред отличниците по отношение на екологията. Предприятията, които са задължени да подадат заявление за комплексно разрешително, могат да го получат само като представят план за въвеждане на нови по-екологосъобразни инсталации. В плана ще бъде указан срокът, в който ще се въведе новата инсталация, както и разчети за очаквания ефект от нея през следващите няколко години. В документа фирмите трябва да опишат подробно оборудването, суровините и материалите, които ще бъдат използвани, видът и количеството на излъчваните и очакваните вредни емисии. Повечето планове са петгодишни. Прогнози за по-дълъг период от време трудно могат да се направят, затова петгодишните разчети са за предпочитане, обясни Ваня Григорова, завеждаща Дирекция Превантивна дейност към екоминистерството. Комплексните разрешителни са безсрочни, но дружествата, които ги получават, подлежат на последващ контрол. Той ще се извършва от регионалните инспекции по околната среда и водите.В България 250 предприятия трябва да се сдобият с екоразрешителни, за да продължат работа и след 2007 година. Това са компании от енергетиката, химическата промишленост, производството и обработването на метали, преработката на нерудни минерални суровини, за обработка на отпадъците, както и интензивното животновъдство. Но доколкото директивата се отнася само за по-големи фирми (например фабрики за хартия с капацитет над 20 т/ден или кланници, произвеждащи над 50 тона за 24 часа), не всички предприятия от посочените отрасли ще бъдат засегнати от тази мярка.Издаването на комплексните разрешителни ще започне в началото на следващата година и трябва да приключи на 30 октомври 2006 година. Крайният срок, в който всички компании, замърсяващи околната среда, са длъжни да въведат в експлоатация екосъобразни инсталациите, е 1 януари 2012 година. Онези, които не успеят да се справят с тази задача, ще бъдат затворени. Министерството на околната среда и водите е направило график за подаване на заявления. То ще изпраща двумесечно предизвестие на фирмите, чийто ред е дошъл. Документите ще се подават в Изпълнителната агенция по околната среда. Контролният орган трябва да издаде разрешителното за използване на стари инсталации в срок от осем месеца, а за нови - до пет месеца. Вече има заявления, които са подадени преди определения срок. Те са на КЦМ, Промет, Софарма и Монбат. Първи - до 30 септември тази година, е необходимо да внесат документите си петролните дружества. Засега обаче от тази група са се отчели само ЛУКойл Нефтохим и Депо-Враца. За екоразрешителни в България се заговори през април 2000 година. До момента са издадени 14, но те имат ограничен обхват. За да бъдат конкурентоспособни на европейския пазар, българските предприятия трябва да се сдобият с международен сертификат за екологосъобразност на производството ISO 14 000. Изискванията за неговото получаване не се различават съществено от тези за комплексно разрешително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във