Банкеръ Weekly

Banker Energy

Тази година бе много успешна за нас

Иван Личев, Председател на УС и Финансов директор на "Енергоремонт Холдинг" АД

Инж. Иван Личев е финансов директор и председател на управителния съвет на "Енергоремонт Холдинг" АД. Работи в холдинга от 2004 г., а от 2007-а е член на управителния съвет. Завършил е "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и "Електроника и автоматика" в Техническия университет в София. Има опит в областта на валутните пазари, ценните книжа и управлението на портфолио.

Участвал е в международни проекти за ”Рехабилитация на топлопреносната мрежа на София”, финансиран от Световната банка,”Рехабилитация на топлопреносната мрежа на гр. Перник”, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР), в проекта за изграждане на Хидровъзел ”Цанков камък”, първи пилотен проект в Република България за съвместно изпълнение по протокола Киото и други.

 

Г-н Личев, как оценявате предстоящата либерализация на енергийния пазар у нас? Ще стане ли българският пазар на електроенергия по-прозрачен?

- "Енергоремонт Холдинг" АД не участва директно на пазара на електроенергия. Ние се занимаваме с дейности, които създават базата и техническото осигуряване на дружествата, които произвеждат електроенергия. Смисълът на проектите, които реализираме, се състои в намаляването на разходите за производството на електроенергия и опазването на околната среда. В този контекст смятам, че производителите на електроенергия в средата на либерализирания енергиен пазар ще се стремят да създават и поддържат още по-изрядна техническа база, за да са по-конкурентоспособни. Така функционират процесите и в другите държави членки на Европейския съюз, така е редно да бъде и при нас.

 

През 2013 г. "Енергоремонт Холдинг" обяви изцяло нов курс на развитие. Как оценявате днес, две години по-късно, постигнатите резултати и поетия курс на разрастване на холдинга?

- Действително, в средата на 2013 г. стартирахме дейности по новата ни стратегия за развитие, които включваха както разширяване на пазарното присъствие на холдинга в страните от ЕС, Югоизточна Европа, Близкия изток и Русия, така и запазване на традиционното присъствие на българския пазар. Равносметката към днешна дата показва, че "Енергоремонт Холдинг" АД напредва с обща стратегия и добре предначертан план изключително успешно по своята международна експанзия и реализирани инвестиции в чужбина. Не бих искал обаче да поставям международната дейност на компанията в определена рамка - ние в "Енергоремонт Холдинг" се подготвяхме дълго за тази стъпка и предпочитаме да разглеждаме разширяването ни към външните пазари по-скоро като логична експанзия, която е в постоянен процес на реализация и е пряко обвързана с политиките ни за развитие и на вътрешния пазар.

Ако трябва да резюмирам свършеното до момента все пак, то на първо място ще спомена подписания тази есен договор, с който "Енергоремонт Холдинг" придоби мажоритарен пакет акции на "Електроимпекс" АД - фирма с над 50-годишен международен опит в  инженеринговите услуги и изграждането на проекти "под ключ" в областта на енергетиката. Дейността на "Електроимпекс" е съсредоточена в чужбина, а самата компания е добре известна в повече от 85 страни от Азия, Африка, Европа и Южна Америка. Очакваме това придобиване да има силен синергичен ефект за двата холдинга, като специално за "Енергоремонт" се надяваме да осигури бърз и директен достъп до пазарите в Африка и допълнителен импулс в нашето присъствие в Близкия и Среден изток, най-вече чрез позициониране на компанията в по-висока категория по отношение на бизнес доверието и разпознаваемостта в международен план. Открихме представителства и на Балканите - офис в Белград и клон на "Енергоремонт" в Косово. В Косово изпълнихме няколко договора с тяхната национална електрическа компания (КЕК). Заедно с македонски партньори в Македония създадохме дружество, в което "Енергоремонт Холдинг" е основен съдружник и което изпълни два проекта за изграждане на малки ВЕЦ, а до края на тази година ще завърши и третата малка ВЕЦ. Независимо от някои трудности на ниво междудържавни отношения беше създаден и офис на дружеството в Москва. Насочихме се и към пазарите на Близкия изток и Персийския залив - в Ливан си партнираме със сериозна местна фирма, в страните от Персийския залив започнахме проекти в инфраструктурата за изграждане на железници, метро и рафинерии, подготвяме разкриването на клон на компанията в Абу Даби, предстоят ни проекти и в Йемен. За нас е важно да сме представени в тези държави, защото смятаме, че на техните пазари има изключително добри възможности за участие в нови проекти от енергийния сектор и инфраструктурата за компании с такива компетенции и ноу-хау като нашата.

А каква е ситуацията на българския пазар?

- Мога да споделя впечатлението, че тази година бе много успешна за нас. "Енергоремонт Холдинг" успя да увеличи основния регистриран капитал от 3 900 000 на 19 800 000 лв. и стана едноличен собственик на капитала на "Енергоремонт - Бобов дол" АД чрез изкупуване на до 100% от акциите на останалите акционери. Реализирането на сделката е последен завършващ етап от започналото преди няколко години преструктуриране на предприятията в състава на групата. Преди седмици пък успешно завършихме три подобекта от жп линията Първомай-Свиленград, които ще гарантират сигурност на електроснадбяването и ръководството на движението на влаковете. Приключихме второто тримесечие на текущата година с печалба от половин милион лева, което само по себе си е ясен индикатор за доброто управление и стабилна, последователна политика за развитие на дружеството, отразила се пряко и на интереса на инвеститорите към акциите му, търгувани на Българската фондова борса (БФБ).

 

===============

"Енергоремонт Холдинг" АД е най-голямата структура в България, специализирана в проектирането, строителството, доставката и монтажа на енергийни съоръжения и пълен инженеринг на проекти "до ключ" в браншове като енергетиката, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минна и газово- нефтена промишленост. Ремонтните и монтажните услуги, както и цялостната поддръжка, модернизация и реконструкция на енергийни мощности и съоръжения в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ, заводски централи, транспортна инфраструктура и екологични съоръжения представляват ядрото от дейности, които компанията извършва вече повече от 45 години на територията на страната. Всичко това, в комбинация с натрупания опит, научно-техническия потенциал, качеството на работа и изключително висококвалифицираните специалисти са добра и стабилна основа за растежа на холдинга през последните години и успешното навлизане на нови дейности в портфолиото му от услуги като например енергийната ефективност и водни проекти в партньорство с общините, и не на последно място - участието в нови международни проекти в Югоизточна Европа и Близкия изток.

През 2007 г. холдингът е класиран на 16-о място сред 100-те най-добри компании в България, а през 2014 г. заема 23-о място по капитализация сред 50-те най-добри компании на Българската фондова борса. За постиженията си в строително-монтажните дейности в областта на гражданското строителство през 2013 г. "Енергоремонт Холдинг" получава и награда от международно жури за "Луксозно обществено строителство и дизайн" на VIP Property Awards.

Фирмата е и сред големите дарители на най-голямото българско държавно техническо училище в страната: Технически университет - София, и осигурява финансова подкрепа както за обучението на младите инженери, така и за развитието на научноизследвателската дейност. Резултат от успешното сътрудничество между ТУ София и "Енергоремонт Холдинг" е учреденият клъстър "Заваряване и заваръчни технологии" заедно с Института по заваряване, Института по металознание и Български съюз по заваряване. Помощта при развитието на нови иновации и засилването на връзките с научните институти винаги са били и остават сред приоритетите на "Енергоремонт Холдинг".

Холдингът е член на Българския съюз по заваряване, Българския атомен форум (Булатом), Българската строителна камара, Германо-българската индустриално-търговска камара, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) и Сръбско-българската търговска камара.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във