Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВЪРШИ БЕЗПЛАТНИЯТ БЕНЗИН СРЕЩУ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застрахователите и техните посредници вече няма да подаряват по 25 литра бензин на клиентите, които са сключили при тях задължителната застраховка Гражданска отговорност. Това става ясно от приетото на 4 март 2004 г. от Комисията за финансов надзор (КФН) изменение и допълнение на Наредба N4 за задължителното застраховане. Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник. Според изменението трябва да се ограничи привличането на клиенти по задължителната застраховка Гражданска отговорност на МПС посредством бонуси и подаръци през време на кампанията за пласиране на тези полици. Поправката определя, че застрахователните компании, застрахователните брокери и застрахователните агенти нямат право по какъвто и да е начин да предлагат облаги, които не са предвидени в Общите условия, тарифите и в застрахователно-техническите планове за застраховката, одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор и ръководещ управление Застрахователен надзор. Съгласно нормативната уредба до 28% от премийните приходи по застраховката Гражданска отговорност могат да се похарчат за плащане на данъци, за вноски към Гаранционния фонд Задължително застраховане, за комисиони за агенти, административни разходи, разходи за реклама. Останалите 72% остават в застрахователната компания като резерв, от които ще се изплащат евентуалните бъдещи обезщетения. Обичайната практика през последните години показва, че с раздаването на подаръци това съотношение (28:72) се нарушава, а така се нарушава стабилността на застрахователните дружества. Вероятно това е причина и за зачестилите напоследък проверки от страна на КФН в компаниите и бяха констатирани нарушения при пласирането на застраховката.През следващата година кампанийността в продажбите на застраховката ще отпадне и тя ще се сключва за различни периоди от време (от дата до дата), а надзорът няма да определя задължителни премии.Тогава и конкуренцията между дружествата ще бъде реална. Миналата година беше последната, в която КФН регламентира тарифата за минималните премии. Всяка компания вече сама ще определя цената, по която ще продава полицата през 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във