Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВИЛОЗА УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С 5 МЛН. ЛЕВА

Свищовският химически завод Свилоза внесе в четвъртък (29 август) в Държавната комисия по ценните книжа, в Централния депозитар и на фондовата борса документацията за предстоящото шесткратно увеличение на капитала си. Това ще е първата подписка, която ще се извърши чрез емитиране на търгуеми права, според промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Процедурата по увеличението ще започне след одобрение от Комисията по ценните книжа и публикуването на съобщение в Държавен вестник. За него не е необходимо решение на общо събрание, тъй като то предварително е упълномощило съвета на директорите на Свилоза да вдигне основния капитал. Ще бъдат издадени 5 548 795 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Идеята на мажоритарния собственик на Свилоза - фирмата А.Р.У.С., регистрирана в американския офшорен щат Делауеър и притежаваща 72% от акциите, е с парите от увеличението да бъдат погасени част от задълженията на комбината, които са за над 43 млн. лева. Посредник по увеличението на капитала ще е нашумялата напоследък с опитите си да превзема бивши приватизационни фондове компания София интернешънъл секюритиз. Записването на новите акции ще става в офиса й на столичната улица Шипка 50. Тя ще разкрие бюро и на територията на Свилоза в Свищов.Напоследък през неофициалния пазар и блоковия сегмент на фондовата борса се осъществиха доста операции с книжата на Свилоза и информацията кой държи по-дребните пакети от завода съвсем се разми. Тихомълком А.Р.У.С. е прехвърлила 14.9% от капитала на предприятието на друга американска фирма - с името Дарос. В понеделник пък (26 август) стана ясно, че 10.36% от акциите на Свилоза са придобити от члена на надзорния съвет на пещерския фармацевтичен завод Биовет Петър Нейков, а продавач е била все същата Дарос. Само три дни по-късно Кирил Домусчиев - шеф-надзорник на Биовет и на неговия мажоритарен собственик Напредък холдинг, също като физическо лице, е закупил 5.86% от капитала на свищовския завод, прехвърлени му този път от Нейков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във