Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВИЛОЗА УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Акционерите на свищовския химически комбинат Свилоза АД възнамеряват да увеличат капитала на дружеството, съобщи за в. БАНКЕРЪ председателят на Съвета на директорите на дружеството Красимир Дачев. Решението ще бъде взето на следващото им общо събрание, което вероятно ще се проведе през есента. Имаме нужда от поне 10 млн. щ. долара, за да разчистим натрупаните големи задължения и да можем да кандидатстваме за банков кредит, допълни Дачев. На шията на приватизирания от регистрираната в американския щат Делауеър фирма А.Р.У.С. лимитед и РМД Свилоза 2000 завод висят борчове за над 43 млн. лв., сочи балансът му към 30 юни тази година. Най-големият камък, който дърпа предприятието надолу, е кредитът от БИОХИМ за 10.88 млн. щ. долара. През последните години имаше немалко опити той да бъде уреден. Последният бе в началото на 2002 г., когато фирмата ДАРОС инк (за която се говори, че е свързана със собствениците на Свилоза) пожела да изкупи борча за сумата от 6 млн. щ. долара, разсрочени за 12 години. Срещу предложената схема обаче се възпротиви тогавашният изпълнителен директор на банката Цветан Цеков и сделката пропадна. Красимир Дачев изглежда обнадежден от приватизацията на БИОХИМ. Той заяви за в. БАНКЕРЪ, че се надява сделката за дълга на Свилоза да е една от първите, които ще сключи австрийският мениджмънт на финансовата институция. Предприятието приключи първите шест месеца на годината с печалба от 2.897 млн. лв., като увеличи и продажбите на основните си продукти - сулфатна целулоза и вискозна коприна с 4 млн. лв. (общо за 47 млн. лева). Добрите финансови резултати бяха и причина задълженията на комбината да намалеят от 47 млн. на 43 млн. лева. Информацията за нова емисия акции на Свилоза бе оповестена в бр. 78 на Държавен вестник от 13 август, с което се канят на общо събрание акционерите на РМД Свилоза 2000. Според трета точка от дневния му ред, акционерите ще одобрят увеличението на капитала на Свилоза АД, но самото РМД няма да участва в подписката. Което означава, че РМД-то, което в момента е собственик на 9%, ще редуцира дела си вероятно с пъти, в зависимост от това, какво е номиналното увеличение на капитала. Това от своя страна ще повиши акционерния дял на офшорката А.Р.У.С. лимитед, което допреди две седмици бе 87.07 процента. На 6 август обаче на фондовата борса Дарос инк купи 165 336 книжа, или 14.9% от капитала на Свилоза, с което делът на мажоритарния собственик спадна до около 72 процента. Интересното е, че през тази седмица - на 14 август, Дарос продаде същите акции на същата цена - по 2 лв. за бройка. Коя фирма обаче придоби книжата вероятно ще стане ясно след седмица. Предстоящото увеличение на капитала на свищовския комбинат е интересно и заради факта, че ще бъде едно от първите, извършено според променените текстове на Закон за публичното предлагане на ценни книжа, приети от депутатите през юни. А те гласят, че дружествата, търгувани на фондовата борса (каквото е Свилоза АД), могат да емитират нови акции задължително чрез емитиране на търгуеми права. Така се осигурява максимална защита на дребните акционери от загуби, в случай че не участват в подписката. Дори и да не пожелаят да закупят нови книжа, или пък ако нямат пари за това, те ще могат да продадат правата си на други, заинтересовани лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във