Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВЕТОВНАТА БАНКА ДАВА ВТОРИ ШАНС НА РЕФОРМАТА В ГОРИТЕ

Герхард Дитерле, ръководител в Световната банка на проекта за развитие на горския сектор в България, пред в. БАНКЕРРЪГ-н Дитерле, какви бяха посланията на софийската конференция за съвременните модели на управленеие на държавните гори в Европа?- От дискусията стана ясно, че в горския сектор във всички европейски страни се наблюдават няколко тенденции, най-важната от които е появата на мултинационални компании за преработка на дървесина. Откроихме и съществената разлика между държавите от Източна и Западна Европа - тяхното наследство. Оттам идват и различните предизвикателства, пред които те са изправени. България, Полша, Чехия, Словакия и Литва сега трябва да преодолеят спомена от социализма, а страни като Германия, Австрия и Финландия е необходимо да се справят със ситуацията, породена от все по-малката държавна подкрепа за системата. Като цяло обаче, и в източната и в западната част на Европейския континент има съществена промяна в горската администрация. Най-важното послание за България от конференцията е, че администрациите, които са успели да се адаптират към новите тенденции на пазара, вече реализират по-големи печалби, а онези, които не са го направили - трупат все по-големи загуби. Депутати у нас обаче не харесаха предложения от правителството модел за управление на държавните гори. А законопроектът за национална горска компания беше отхвърлен още в Комисията по земеделие и гори ....- Наясно сме, че процесът на вземане на решения навсякъде е различен. Необходимо е и време нещата да бъдат обсъдени на различни нива. Но искам да подчертая, че сме удовлетворени от резултатите от срещата си в парламента (на 2 юли - бел. а.). Обяснихме на депутатите, че моделът за България е в унисон с всичко онова, което става в Европа. Смятам, че решението им сега няма да се забави много, защото за всяка реформа има подходящ момент. И ако той бъде изпуснат, тя става безмислена. Кога, според вас, финансовото споразумение с България отново може да влезе в дневния ред на борда на Световната банка? - Ако законът за държавната горска компания се приеме след лятната ваканция на парламента, заемът ще бъде одобрен от борда на банката най-рано през ноември. Даваме и възможност на българското правителство преговорите да започнат веднага след като Народното събрание даде съгласието си, преди да е приет законът за горското предприятие. При това положение заемът може да бъде одобрен и по-рано. Същевременно бих искал да подчертая, че за да се осъществи проектът за реформа на горския сектор, е необходимо финансовото споразумение да бъде ратифицирано от българския парламент през 2004 година. Това е от значение, тъй като съфинансирането от българска страна (4.2 млн. евро - бел.а.) е предвидено в бюджета за 2004-а, но не и в проекта на финансовия план за следващата година. При какви условия ще се отпусне заемът от 30 млн. щ. долара? - Лихвеният процент ще зависи от LIBOR-а. Даваме гратисен период от четири години, а погасяването на кредита ще е в рамките на 18 години.Досега България усвоила ли е авансово някаква част от тези пари?- Световната банка дава такава възможност, в случай че правителството иска да започне изпълнение на дейностите по проекта, преди заемът да е отпуснат ефективно. Направихме такова предложение на кабинета, но то беше отхвърлено. Становището на финансовото министерство е било да не се усвояват средства, докато няма яснота и сигурност по проекта.Защо сте толкова убеден, че сега депутатите ще са по-благосклонни по въпроса за създаването на държавна компания, която да стопанисва 85% от горите в страната?- Направихме няколко категорични изказвания за крайните срокове, които бяха определени в първоначалното споразумение между Световната банка и правителството. Там се предвиждаше горската компания да бъде създадена и финансирана до 30 юни 2004-а. Проектът е от голямо значение преди всичко заради възможността да се направят така необходимите за горския сектор инвестиции. За да потвърдим желанието си да помогнем на вашата страна в това отношение, изпратихме писмо до министър-председателя Сакскобургготски. В него изразихме готовността на банката да финансира въпросния проект в частта на директните инвестиции, преди да се е взело окончателното решение за модела за преструктуриране. В никакъв случай не бива да се смята, че Световната банка е изгубила интерес към институционалната реформа в България. Даваме си сметка, че има различни заинтересовани страни, които се опитват да въздействат върху крайното решение. Разбира се, в това няма нищо лошо. Важен резултат от срещата с депутатите е изводът, до който стигнахме: необходимо е политическото влияние да се простира върху големите стратегически решения, докато всекидневното управление на компанията трябва да е независимо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във