Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВАЛЯТ ДАНЪЧНОТО БРЕМЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

Намаляването на данъчната тежест върху застрахователите може би ще се усети през 2005 г., когато приходите им ще се облагат по общия ред. Това стана ясно в сряда, 27 октомври. Тогава Народното събрание прие проекта за промени в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) на първо четене.Данъкът върху печалбата бе гласуван без изненади, депутатите приеха внесените от правителството промени. От догодина за всички дружества в България данъкът върхпу печалбата ще се намали от сегашните 19.5 на 15 процента. В мотивите на правителството е посочено, че това ще остави на разположение на бизнеса около 13.5 милиона лева. С направената в ЗКПО промяна застрахователният бранш ще бъде освободен от корпоративния данък и ще плаща данък върху печалбата, както всички други предприятия. Досега застраховаталите плащаха данък върху премиите - 7% от размера им по имуществено застраховане и 2% от сумата на премиите в животозастраховането. В приетия на първо четене проект на ЗКПО обаче е предвидено допълнително да се създаде косвен 3%-ен налог върху брутните застрахователни премии на различните видове застраховки от общото застраховане, с изключение на авиационните и морските. Предвижда се данъкът да се начислява в застрахователните премии и да бъде за сметка на застрахователите или на застрахованите. Животозастрахователните компании са освободени от облагане с този специфичен данък.Преди време Максим Сираков, вицепрезидент на ЗПАД Алианц България обясни специално за вестник БАНКЕРЪ:През 2003 г. Асоциацията на българските застрахователи внесе предложение в Министерството на финансите. Става дума за това, че с въвеждането на данъка върху печалбата в държавния бюджет ще се акумулират по-малко данъци от застрахователите, отколкото при досегашната система с налог върху премиите. Затова в добавка е предвиден и косвен данък. Застрахователната гилдия ще настоява той да не се приема. Ясно е обаче, че независимо от несъгласието на гилдията ще бъде въведен 3% данък върху премиите за имущественото застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във