Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪЗДАВА СЕ КОНГЛОМЕРАТ ЗА ОТПАДЪЦИ

Осемнадесет български и чуждестранни компании учредиха първото у нас дружество за повторно оползотворяване на опаковките - ЕкоПак България АД. То е вписано във фирмения регистър на Софийския градски съд на 25 февруари, уточни за БАНКЕРЪ прокуристът Никола Дойчинов. До две седмици се очаква Министерството на околната среда и водите да издаде лиценз на новото дружество, така както предвижда обнародваният през септември миналата година Закон за управление на отпадъците. Според разпоредбите му преработването на вторичните суровини може да се извършва от юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Уставният капитал на ЕкоПак България е 50 хил. лв., съобщи за в. БАНКЕРЪ Пол Мълиган, изпълнителен директор на Кока-Кола България АД, което е един от акционерите. С равни дялове в него влизат Данон - Сердика, Девин АД, Юниливър България ЕООД, Шуменско пиво АД, Тетра Пак България ЕООД, Агрима АД, Флорина България АД, Победа АД и Фикосота Синтез АД, Готмар ЕООД, ИТД ООД, Кавен Ирадис ООД, Сарс Груп ООД, Приста Ойл АД, Ганчев ЕООД, Линк АД и Херти ООД.Новото дружество има едностепенна система на управление с деветчленен съвет на директорите, чийто председател е Пол Мълиган. Бордът е излъчил и двама изпълнителни директори Цветан Лъжански, председател на управителния съвет на Роял Фуудс холдинг, част от който е Девин АД, и Жак Понти, който пък е изпълнителен директор на Данон София. В близко време мениджърите на акционерното дружество ще представят краткосрочната си програма за това как смятат да събират отпадъците от опаковки. Проектите им са разработени съвместно с няколко общини.Една от основните цели на обсъжданата дългосрочна стратегия на новата компания ще бъде привличането и на други акционери и установяването на трайно партньорство с дружествата, рециклиращи отпадъци. Преработвателите на вторични суровини също са се обединили преди две седмици, научи в. БАНКЕРЪ. Учредители на Съюза на предприятията, преработващи вторични суровини, са осем големи предприятия, като Химик АД - Асеновград, Полихарт АД и Папир БГ АД, които се занимават със събиране, транспортиране и преработване. Водим преговори за привличането и на други членове, като Фабрика за хартия - Стамболийски, съобщи председателят на организацията Красимир Кацаров, който е и председател на съвета на директорите на Химик. Всеки един от учредителите притежава разрешение за извършването на този вид дейност, което му позволява да усвоява част от постъпленията от Националния фонд за опазване на околната среда от т.нар. продуктова такса, въведена със закона, посочи пред в. БАНКЕРЪ Кацаров. Тя се плаща от всяка фирма, която в процеса на производството или след крайната употреба на продукта й образува опасни или масово разпространени отпадъци. До края на годината производителите са задължени да рециклират или оползотворят най-малко 20 на сто от тях, през 2005-а - поне 25%, през 2006-а - 32%, а през 2007-ма - 39 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във