Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪС СТАТУТА НА АГЕНЦИЯТА СЕ ПРАВЯТ СПЕКУЛАЦИИ

Иван Гълъбов, юрисконсулт на агенция София прес:Много важно е да се разбере разликата между създадената с държавно имущество агенция София прес и агенция София прес, създадена със съгласие на Министерския съвет. С това се спекулира. Агенция София прес е създадена като сдружение с идеална цел на три творчески съюза. Тоест, тя е възникнала въз основа на акт на тези три творчески съюза. Събирайки се на учредителна конференция, те вземат решение да създадат агенция София прес, за което имат предварително съгласие на Министерския съвет. Така че учредителният акт е този, който е същественият в случая. И в разпореждането 309 на Министерския съвет от 1967 г. е казано, че той дава съгласието си към тези три творчески съюза да се създаде едно такова юридическо лице, каквото е агенция София прес. Оттам започва и продължава и до днес съществуването й като юридическо лице с нестопанска цел. То е регистрирано по Закона за лицата и семейството през 1997 г., а след това по сегашния нов Закон за юридическите лица с нестопанска цел и е със същия статут. Тоест държавата няма никакво участие, защото не може и да има в едно сдружение, каквото е нашето.Сегашната агенция София прес, а тя е една-единствена - друга агенция София прес няма, е сдружение с идеална цел със статут какъвто имат Съюзът на журналистите, Съюзът на писателите и Съюзът на художниците. Държавата в онова време - от 1967 г., когато е създадена агенцията, до 1989 г. субсидираше всички сдружения с идеална цел. Те от това живееха, от това се издържаха. По този начин е субсидирана и агенция София прес, но тези субсидии не са задължение към държавата на юридическите лица, които са ги получили. Субсидиите са давани безвъзмездно. Тоест субсидирането не прави държавата собственик на въпросните сдружения. Колкото до сградите на агенция София прес, те не са й дадени за стопанисване. След нейното учредяване преди 35 години тя е започнала изграждането им. Сградите на ул. Славянска и бул. Цариградско шосе са строени със заемни средства, част от които са погасявани от дейността, която е осъществявала агенцията. За това има документи. За съжаление те се четат от различните лица по различен начин. И то невинаги добросъвестно. Ние твърдим, че юридическото лице София прес, учредено през 1967 г., и онова, което е регистрирано през 1997 г., са едно и също лице. Искам да поясня защо се е наложила втората регистрация. Наложила се е затова, защото правените тук периодично данъчни ревизии са си задавали въпроса какъв статут има тази агенция - дали е държавна организация, или е сдружение с идеална цел, което има друг режим на данъчно облагане. По запитване на Министерство на финансите до Министерския съвет той отговаря с едно становище, изготвено от неговия правен отдел. В него се казва, че агенция София прес, която не е регистрирана по Закона за лицата и семейството, трябва да се третира като сдружение с идеална цел. Въз основа на това становище на Министерския съвет през 1997 г. управителните органи на агенцията предприемат действия за регистрацията й по този закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във