Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СУРОВИ ЛИХВИ ЗА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА НОИ

Длъжниците на НОИ ще плащат драконовски лихви (основен лихвен процент плюс 20 пункта), ако просрочат пенсионните си вноски. Сега за невнесени в срок осигуровки се дължи лихва, която е ОЛП плюс 10 пункта. Строгата мярка се въвежда с промените в Кодекса за социалното осигуряване (така вече ще се нарича Кодексът за задължителното обществено осигуряване, след като към него се добави и Законът за допълнително доброволно осигуряване!. Първата част от проекта за промени бе приета през седмицата на второ четене от парламента.Корекциите се подготвят от миналото лято, но се забавиха както поради тяхната обемност, така и заради несъгласието на лидерите на осигурителния пазар - пенсионноосигурителните компании Доверие, Алианц България и Съгласие. Големите възразиха срещу промяната на ограниченията за инвестициите им, новия статут на банката депозитар и изискването за минимална доходност. По-малките дружества пък настояваха промените да се приемат по-бързо, надявайки се по този начин да избегнат проблема с привличането на определен брой осигурени в професионалните си фондове. Според действащия в момента Кодекс за задължителното обществено осигуряване до края на миналата година минималният брой осигурени в професионалните фондове (за работещите при първа и втора категория труд) трябваше да достигне 15 хил., а в универсалните (за родените след 1959 г.) - 30 хиляди. След окончателното приемане на промените това изискване ще отпадне. В замяна обаче минималният капитал на компаниите, които се занимават с пенсионно осигуряване, става 5 млн. лева, вместо сегашния минимум от 3 млн. лева. Въвежда се и изискване към акционерите им да не са охранители, лица от списъка на кредитните милионери или дружества, обявени в несъстоятелност. При всяко придобиване на акции, с което се преминават 10 на сто от капитала, както и праговете от 25%, 34%, 50% и 67% съответният собственик ще трябва да иска разрешение от заместник-председателя на Комисията по финансов надзор.Компромис бе постигнат и по конфликтния текст за банката депозитар. Проектът предвижда парите на пенсионноосигурителна компания да се съхраняват само при една банка, която ще има и контролна роля. (Например тя ще е длъжна да спре нареждане за извършване на инвестиция, ако прецени, че вложението не съответства на изискванията на закона.) Повечето големи фирми в бранша днес работят с няколко финансови институции и твърдят, че с налаганото нова изискване се подценяват възможностите за контрол, които дават информационните технологии. Все пак лидерите на осигурителния пазар успяха да си извоюват отстъпка по друг спорен въпрос. Решено бе, че банката депозитар може да е свързана с пенсионното дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във