Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ЗАПОЧНА С ТАКТИЧЕСКО ПРЕДИМСТВО ЗА АНТОН СТАНКОВ

И така, първият етап от двубоя между Никола Филчев и Антон Станков, изглежда, завършва с тактическо предимство за правосъдния министър. Откъдето и да го погледнем, правото на една пета от членовете на Висшия съдебен съвет да искат в бъдеще снемане на имунитета на който и да е магистрат, включително и този на обвинител номер едно, на практика отрязва част от привилегията на главния прокурор. Досега той беше единственият, който можеше да поиска от висшия кадрови орган на Темида да разреши наказателно преследване срещу съдия, прокурор или следовател. Което, наред с предоставените му от конституцията правомощия в собственото му ведомство, превръщаше шефа на обвинителите, ако не в нещо като Зевс, то поне като Посейдон сред магистратските длъжности. Главният прокурор и занапред ще може да внася във Висшия съдебен съвет предложения за снемане на имунитета на един или друг магистрат, но вече ще се налага да пази по-старателно и собствения си гръб. Извън съмнение е, че при сегашната уредба на съдебната власт в конституцията съществени изменения в устройството и функционирането на следствието, съда или прокуратурата не могат да се направят. В този смисъл реформата, над която от толкова време се труди правосъдното министерство, ще трябва да се задоволи с малки и по същество козметични корекции. Ключът от вратичката, която хората на Антон Станков съумяха да използват през седмицата, е в чл. 132 от конституцията, който гласи, че в определени със закон случаи решение за снемане на имунитета на съдия, прокурор или следовател се приема от Висшия съдебен съвет. Основният ни закон обаче не посочва изрично кой е овластен да направи искането. И ако според чл.134, ал.3 от Закона за съдебната власт досега това беше единствено в правомощията на главния прокурор, то логично възникваше въпросът, а кой ще отправи искането, когато самият главен прокурор наруши закона? Абсурдно е да се допусне, че той сам ще си внесе предложение във Висшия съдебен съвет да му се снеме имунитетът и сам ще разпореди на подчинените му обвинители да започнат следствени действия срещу него. Именно този логически и правен абсурд беше коригиран с измененията в чл.134 от Закона за съдебната власт.Трябва да се има предвид, че недосегаемостта дори на най-високопоставените по длъжност магистрати е идея, която нито духът, нито буквата на основния ни закон съдържат. Ето защо е интересно да се разбере на какви юридически аргументи почива убедеността на синия депутат Димитър Абаджиев, че Конституционният съд ще отмени тази промяна в Закона за съдебната власт.Другото ограничаване на влиянието на главния прокурор при вземане на кадрови решения е възстановяването на специализираното следствие. Неговият директор занапред ще се избира с тайно гласуване от Висшия съдебен съвет, но не по предложение на обвинител номер едно, както беше досега, а по предложение на общото събрание на следователите. Що се отнася до следващото изменение, свързано със задълженията на магистратите да попълват декларации за имущественото си състояние по подобие на депутатите и на някои други категории държавни служители, то безспорно се вписва с антикорупционната кампания на НДСВ. И не нарушава конституцията. Но все пак едва ли ще се превърне в емблематично за реформаторския дух на правосъдното министерство, защото би било много лесно, ако корупцията можеше да се пребори с простото подписване на лист хартия. Пък и едва ли Сметната палата ще успее да съпостави данните, които няколкото хиляди служители на съдебната власт ще й подават всяка година. По-прозрачна става занапред и дейността на съдиите, прокурорите и следователите, тъй като данните за нея ще са общодостъпни чрез ИНТЕРНЕТ. Те ще се обновяват всеки месец и чрез тях данъкоплатците ще имат възможността да узнаят какви решения са били взети, кой и какви нарушения е извършил и какви наказания са наложени.Разбира се, сегашните изменения в устройствения закон на съдебната власт няма да са достатъчни, за да се поизчистят авгиевите обори на Темида. Тепърва предстои да се приемат и измененията в Гражданскопроцесуалния кодекс. В Наказателнопроцесуалния кодекс бяха приети текстове за компютърните престъпления и престъпленията, свързани с търговията с наркотични вещества. Но има идеи и за съставяне на изцяло нов Наказателен кодекс. Наесен ще се приеме и нов закон за адвокатурата. Така или иначе, съдебната реформа направи първата си крачка и някои я определят като успешна. Опитните играчи обаче твърдят, че е трудно да се предвиди краят на състезанието само по неговото начало.

Facebook logo
Бъдете с нас и във