Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТРОИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗАТВАРЯ ХИЖИ НА ВИТОША

Шефът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) Недко Младенов спази обещанието си (виж бр.14 на в.БАНКЕРЪ) и разпореди проверка за законността и сигурността на новостроящите се и вече построени сгради в природния парк Витоша. Първоначалните очаквания бяха, че тя ще приключи до месец, но вече е ясно, че ще се проточи и през цялото лято. Експертите на ДНСК са се сблъскали с редица парадокси, като например този, че за най-старата хижа в парка - Алеко, липсват строителните книжа, или пък че някои от сградите, като хотел Щастливеца, са с неизвестен собственик. Проверката ще отнеме повече време и защото хижите и станциите работят предимно в почивните дни и през седмицата инспекторите общуват единствено с пазачите им. Досега са проверени 28 хижи, лифтове, почивни станции и хотели съвместно с техническата служба на столичния район Витоша. От тях само почивният дом Кремиковци, планинска база Мотен и хотелските комплекси Копитото и Хюндай са с разрешение за ползване и акт 16, съобщи за в. БАНКЕРЪ шефът на дирекция Оперативна дейност към ДНСК инж. Георги Минев. Впечатленията му са, че за разлика от морските курорти, на Витоша сградният фонд е изключително занемарен и повечето бивши държавни организации са изоставили базите си. Полуразрушените бунгала ще бъдат обект на отделна проверка от специална комисия, назначена от кмета на район Витоша. Ако се докаже, че са опасни, могат да се самосрутят и е невъзможно да се поправят или заздравят, те ще бъдат съборени от общинската администрация съгласно чл. 195 от Закона за устройство на територията. За събаряне вече е предложена и двуетажна сграда с леглова база над хижа Тихият кът, чийто собственик не е открит, уточни главен инспектор инж. Васил Начевски. Издирват се и собствениците на ресторант Момина скала, на едноименната кафе-сладкарница и на три масивни сгради в местността Дрендариума. В тези случаи копия от констативния протокол се залепват на самия обект и на табло в общинската администрация. В 14-дневен срок инвеститорът на сградата трябва да се идентифицира пред общината или ДНСК и да представи съответните документи, иначе тя ще бъде запечатана. От началото на май е затворена най-старата хижа Алеко, строена през 1924 г. от първото туристическо дружество Алеко Константинов. Хижата няма да отвори врати, докато собственикът й (Българското туристическо дружество, което е сключило договор за съвместно ползване с Витоша спорт ООД) не възстанови и представи всички необходими книжа и разрешения. В подобна ситуация е и хижа Иглика. За нея е представен акт за държавна собственост, но строителните документи липсват. В седемдневен срок те трябва да бъдат възстановени от Дирекцията за архитектура и градоустройство. Това е условието, поставено и на Българското национално радио за творческия му дом Витоша, на Съюза на българските композитори, на Комбината за обработка на цветни метали на гара Искър за неговата хижа Металург и за хижа Септември, стопанисвана от Тур Медика АД. С временна забрана за ползване е и хотел Морени, пуснат в експлоатация през 1969 г. и приватизиран през 1999 година. Не може държавата да продава нещо без необходимите документи. И точно сегашният директор на ДНСК Недко Младенов работеше в Министерството на промишлеността по времето, когато се подписа сделката - възмутен е Николай Божинов, чиято фирма Алеко тур АД притежава хотела. - Пазя документ, подписан от покойната Светлана Гебрева, от който става ясно, че не е необходимо разрешение за ползване. След изтичането на едноседмичния срок Дирекцията за национален строителен контрол ще издаде заповед за забрана за ползване, ще запечата изброените обекти, а достъпът до тях ще бъде ограничен със сигнална лента.Изненадан съм от тези резултати. От всичките 80 постройки само девет са законни от гледна точка на документите, които се съхраняват в архива на администрацията на природен парк Витоша - заяви за в. БАНКЕРЪ директорът му Тома Белев. - С предоставено право на строеж са хотел Елица, хижите Алеко, Селимица, Планинец и Борова гора (бивш горски дом Боерица), горският дом в местността Златните мостове, горският дом в местността Брезовица, административна сграда в Княжево, дивечовъдните бази и пречиствателните станции. Законни са и всички сгради на военните. Това не важи за останалите обекти - особено тези, строени след 1954 година. Белев предлага да се сформира междуведомствена комисия от експерти на ДНСК, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите, която да картотекира съществуващия сграден фонд на Витоша. В миналото преотстъпването на правото за строеж е ставало със заповед и срещу плащане на съответната държавна такса. В много от случаите обаче са издавани писма, а не заповеди, и за съжаление много малко собственици са ги съхранили. Те не са регистрирани и в заповедната книга от този период и издирването им може да стане единствено в Държавния архив и в архивите на бившите държавни организации, посочва Тома Белев. Според него, узаконяването на постройките може да стане единствено при евентуална промяна на Закона за защитените територии. Очевидно става въпрос за сгради, строени със съгласието на държавата - аргументира се директорът на парк Витоша. - Ако узаконяването не е възможно, нека се пристъпи към строгото прилагане на закона - те да бъдат конфискувани в полза на държавата или да бъдат разрушени за сметка на досегашните им собственици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във