Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ НИ ОБЕКТИ - БЕЗ ЗАСТРАХОВКИ СРЕЩУ БОМБИ

Доскоро като стандартно условие в застрахователната индустрия беше залегнало пълното изключване на рискове от тероризъм, радиоактивно замърсяване, химическа, биохимическа, електромагнитна или кибер атака. След терористичните атаки в САЩ на 11 септември 2001 г. и в Испания на 11 март 2003 г. взаимоотношенията между държавите, различните организации и хората се променят динамично. Застрахователите светкавично реагираха на новите обстоятелства. Големите загуби, които понесоха при разрушаването на сградите на Световния търговски център, ги принудиха превантивно да подлагат на натиск клиентите си за повишаване на премиите и да променят условията по застрахователните договори. Като резултат застрахователните премии се повишиха в целия свят.В американски доклад от 2001 г., разработен от секретните служби за сигурност, са определени потенциалните цели на тероризма. Най-застрашен според анализаторите е бизнесът - 86 на сто от общия брой на инцидентите досега са станали в бизнес обекти. Един процент са поразените дипломатически служби, 1% - държавни институции, 3% - армейски обекти, и 8% - други обекти.България е от малкото страни в Европа, в които държавата все още нехае за опасностите, независимо че името й се появява нееднократно в черния списък на ислямските терористи. Факт е, че стратегическите обекти, собственост на държавата си, остават без застрахователна защита. В страните от Централна Европа основните стратегически обекти са застраховани срещу евентуални актове на терористи.Единствената застрахователна компания у нас, която има лицензирана самостоятелна полица Имуществена застраховка срещу тероризъм и саботаж + Злополука, е Ей Ай Джи България. Полицата се предлага самостоятелно, както и в допълнение към имуществена застраховка. В някои от останалите компании като ДЗИ-Общо застраховане , Орел, Армеец , Левски Спартак този риск се предлага като разширено покритие към имуществените застраховки, като се покриват само материалните загуби от терористични нападения. ЗПАД Алианц България своевременно осигури сътрудничество със специализиран английски брокер, работещ на пазара на рисковете от тероризъм, и предлага покритие на тези рискове на онези корабособственици, които изявят желание за допълнителна защита. Интересното в застраховката на Ей Ай Джи България, която се продава от 2001 г., е, че е ориентирана не само към имуществени обезщетения, а и към покритие на рисковете смърт, трайна загуба на работоспособност и други телесни повреди на гости (в хотел) и на персонал. Политиката на компанията е да застрахова всякакви обекти, с изключение на сгради държавна собственост. Тероризмът се причислява към групата на катастрофичните рискове, чиито последствия са огромни разрушения, тъй като терористите обикновено целят да предизвикат максимални щети и максимална публичност на деянията си. Затова сериозните клиенти на Ей Ай Джи България застраховат 100% от собствеността си. До момента най-големите столични хотели с американско участие Шератон, Хилтън и Радисън са застраховани за цялата стойност на имуществото им. Терористичният акт освен материални щети причинява и финансови загуби. Затова застраховката има обезщетение и за времето на прекъсване на бизнеса, т.е. за загубите, претърпени вследствие на намаляване на приходите и на брутната печалба. При индустриални обекти се обезщетяват загубите в резултат на прекъсването на дейността. Обикновено този вид застраховки ползват собственици на бизнес сгради на чуждестранни фирми, хотели от международни вериги, търговски центрове като Технополис, Техномаркет, БИЛЛА, Метро, ЦУМ, Практикер и т.н. Евентуална мишена могат да бъдат и развлекателните заведения като например Софияленд, кината Мултиплекс, които засега не са застраховани срещу терористични актове. В портфейла на Ей Ай Джи България около 35% от застрахованите са индустриални обекти, а останалите са хотели и банки. Повечето от тях са чуждестранна собственост.Капацитетът на местния пазар по този риск, за жалост, се ограничава със застраховките на Ей Ай Джи България. При интерес от страна на клиентите останалите застрахователни компании обикновено се обръщат към факултативно презастраховне на лондонския пазар. Ей Ай Джи България има автоматично презастраховане в американската компания майка Ей Ай Джи, като покрива рискове с лимит до 50 млн. долара. Средните застрахователни суми по риска Злополука към тази застраховка са 10 хил. долара на човек. Няма обаче методика за определянето на цената, тъй като всеки случай се коментира индивидуално. Премиите зависят от концентрацията на материалните активи (т.е. дали имуществото е струпано на едно място), какви са клиентите на съответния обект (за бизнес сграда - какви са наемателите, какви са съседите), а също така и какви мерки за сигурност са предприети в обекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във