Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Стара планина" купи великотърновския "Винпром"

Най-новите придобивки на "Стара планина холд" АД са три дружества от Великотърновският край, потвърдиха от компанията. Те бяха купени още през април тази година, съобщи Николай Митанкин, директор за връзка с инвеститорите. Намерението на бившия приватизационен фонд е да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията. С придобиването на новите дъщерни дружества очакваме консолидираните годишни приходи от продажби да достигнат 194 млн. лева, обявиха от компанията майка.

"Стара планина холд" АД закупи 33 492 акции, всяка с номинал 2 лева, представляващи 95.69% от капитала на "Винпром" АД, Велико Търново, на цена 1 953 595 лева. Продавач на пакета е "Имоти-С" АД, София. Заедно с него е закупено и "Дионисий" АД, Никопол, което е в трайни търговски отношения с "Винпром" АД. Досега то бе собственост на "Устрем Холдинг" АД, София. Основната дейност на предприятието е изкупуване на грозде и плодове, които доставя на "Винпром"-а в Търново за производство на оцет.

"Винпром" АД - Велико Търново е най-големият производител на оцет у нас. Фирмата се занимава с изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка, производство на оцет и други продукти на винарската промишленост, бутилиране, транспорт и търговия. Работната площадка на предприятието е разположена на площ 38 дка в Промишлена зона "Дълга лъка" и в близост до мебелния клъстер на „"Кроношпан". Предприятието разполага с две бутилиращи линии с производителност 6 хил. бутилки на час. В защита на потребителските интереси "Винпром" АД предлага своята бутилирана продукция с етикети защитени в Патентно ведомство като търговски марки, което е гаранция за автентичен произход и високо качество. Предприятието разполага с централна лаборатория за изпитване на потребителските си продукти. Фирмата е сертифицирана в съответствие със стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008.
Холдингът закупи и 10 882 дяла, представляващи 80% от капитала на "Устрем" ООД, Свищов, на цена 587 628 лева. Продавач на дяловете е "Устрем Холдинг" АД. Фирмата е с 60-годишна история в производството на резервни части за зърнокомбайни, като дейността й е добре позната на българския пазар.
През годините, основавайки се на опита и инженерния потенциал, "Устрем" ООД инвестира в нови технологии и машини, постепенно разширява своята гама от продукти и услуги в посока на метални компоненти, резервни части, машини и изделия на земеделието и промишлеността. Дружеството е сертифицирано в съответствие със стандарта за управление на качеството ISO 9001: 2008.
<!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if--><!--[if--><!--![endif]-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във