Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА МИНАВА В ЧАСТНИ РЪЦЕ

Уникално преобразуване на държавен орган в неправителствена структура, предвижда приетият от правителството четвъртък проект на Закон за националната стандартизация. Със законодателната промяна сегашният Български институт по стандартизация (БИС) ще се превърне в неправителствена организация. Членове на новото юридическо лице могат да бъдат организации на работодатели, браншови камари, сдружения, производители и търговци, органи на централната изпълнителна власт, научни организации и институти, висши училища, лицата за оценяване на съответствието, сдружения на застрахователите и на потребителите, предвижда проектът. Петнайсетчленен управителен съвет ще избира директор на неправителствената структура. Промяната произтича от подготовката на България за пълноправно членство в Европейския съюз и с изискванията за членство в европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC. Едно от условията БИС да се присъедини към тях е спазването на принципите на равнопоставеността, а според сегашния модел се смята, че изпълнителната власт доминира като назначава ръководство на института. Проектозаконът е свързан и с подготовката за подписване на Протокол за оценяване на съответствието и признаване на промишлените стоки РЕСА към Европейското споразумение за осоцииране. Очакванията са новият закон да допринесе за уеднаквяването на националните стандарти с европейските, както и за премахването на техническите бариери в търговията. Според поректа, новата неправителствена структура ще осъществява дейноститте по разработването, приемането, одобряването, въвеждането и разпространяването на български стандарти и стандартизационни документи. Тези дейности са пряко свързани с процеса на евроинтеграция. Обикновено една европейска директива насочва към десетки, в някои случаи към стотици европейски стандарти. А един стандарт понякога достига 200 страници, освен това препраща към технически сепцификации и се позовава на други стандарти. Благодарение на решението за ускорено въвеждане на европейските стандарти чрез потвърждаване (само с първа преведена страница) у нас само през миналата година са въведени над 5000 европейски стандарта, като общо въведените в страната вече надхвърлят 12 000, което по данни на Българския институт по стандартизация и последния доклад на Европейската комисия за напредъка на България е повече от 83% от европейските стандарти. Капацитетът на БИС и на Техническите комитети за въвеждане на стандарти с цялостен превод на български е около 600 на година. Малко над 20% от въведените в България европейски стандарти са на електронен носител. Иначе има проект по ФАР, според който стандартите ще се разпространяват по електронен път. По информация от БИС проектът се забавя и вероятно ще стартира догодина. Има и друг проблем - България все още няма закон за електронната търговия. Очаква се до края на годината той да бъде приет. До средата на 2005 г. трябва да бъдат въведени и електронните продажби и електронният подпис при разпространението на стандартите, предвижда планът за действие, който съпътства приетата в четвъртък правителствена Стратегия за усъвършенстване на политиката и инфраструктурата по качеството. За целта трябва съществено да се подобрят информираността и достъпът до услугите, предоставяни от националния стандартизационен орган. Разпространението на стандартите зависи от интереса на бизнеса и на обществото като цяло, а той не се появява изведнъж. Социалното министерство например е финансирало превода и въвеждането на 209 от общо 281 стандарта, свързани с прилагането на европейската директива за лични предпазни средства, която е в сила в България от около година. Досега обаче в страната няма лице или структура за оценяване на съответствието в тази област. А появата на такива органи е въпрос на частна инициатива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във