Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стабилизация на стопанската конюнктура в България през юли

През юли стопанската конюнктура в нашата страна остава почти без промяна на равнището от предходния месец, отстъпвайки слабо от близо 10-годишния връх, достигнат през май, като подобрение на бизнес климата е отчетено в строителството, при търговията на дребно и в сферата на услугите при известно влошаване единствено в промишлеността, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт.

Общият показател на бизнес климата в нашата страна стабилизира през юли приблизително на нивото от юни, когато той се понижи с 0,9 пункта от майския най-висок връх от края на 2008-а година насам.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява през юли с 2,2 пункта спрямо предходния месец, когато нарасна с 1,5 пункта. Това известно влошаване е в резултат на изместване на оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото" ниво. Последната анкета на НСИ също така отчита и по-неблагоприятни очаквания за износа и производствената активност в сектора през следващите три месеца.

Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и с недостига на работна сила, посочват анкетираните от НСИ промишлени мениджъри.

По отношение на продажните цени в промишлеността, мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във