Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СПЕКУЛАНТИ ПЕЧЕЛЯТ ПО ГРАФИК ОТ ЗЛАТЕН ЛЕВ

За хората, които разполагат с някакви странични средства, напоследък се откри една добра възможност за увеличаването им. При това с 4-5% на всеки две седмици, което дори без натрупване означава над двойна печалба на годишна база. В случая въобще не става въпрос за влагане на пари в пирамидална структура или пък за нелегално предоставяне на заеми, а за акциите на инвестиционното дружество от отворен тип Златен лев. Те се търгуват на фондовата борса (БФБ), но едновременно с това, по силата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се изкупуват обратно и от самата компания. Любопитното е, че цените, по които се извършват двете операции, са доста различни. На борсата реални сделки стават на цени от порядъка на 2.25-2.32 лв. за бройка. Докато от началото на август обратното изкупуване е на равнища от 2.45-2.46 лева. Така някои спекуланти купуват книжа от БФБ и след това ги пласират в офиса на Златен лев с 15-20 ст. по-скъпо. Разходите им са само комисионата за обслужващия ги при покупката брокер (често тя е 1% от стойността на сделката) плюс 1 лев за изваждането на депозитарна разписка. Колкото до печалбата от една акция, в най-добрия случай тя може да надхвърли и 18 стотинки, или над 6% от вложените пари. Цялата процедура съвсем не е сложна и не изисква кой знае какви усилия. След извършването на сделка на борсата купувачът трябва да изчака 3-4 дни за приключването й в Централния депозитар и за изваждането на депозитарна разписка. След този срок той отива с документа за притежание на акциите в офиса на ИД Златен лев на столичната улица Хосе де Мартин N67 (бившата Постоянство) или в клоновете на БУЛБАНК и подава заявка за продажба на закупените само няколко дни по-рано книжа. Цената, по която инвестиционното дружество ще си изкупи акциите обратно, се оповестява всеки вторник и петък след подаването на заявката. С други думи, инвеститорът не знае предварително по колко ще си пласира книжата. Котировката се изчислява на базата на нетната стойност на активите на Златен лев, която напоследък (след гласуването на дивиденти от акционерите на София-БТ АД и Пловдив Юрий Гагарин-БТ АД в края на юни) нарасна с около 10 ст. до 2.45-2.47 лв. за бройка. Цената се повиши и заради неотдавнашната продажба на пакета от 153 хил. акции от бургаската рафинерия ЛУКойл Нефтохим по над 11 лв. за бройка. Фактът, че не се знае предварително колко пари могат да се получат в офиса на дружеството, е и една от причините да не са много играчите, заели се със случая. Някои от акционерите в Златен лев предпочитат да си продадат книжата, макар и по-евтино, на фондовата борса. Освен това не един и двама от сегашните дребни собственици на бившия приватизационен фонд са от провинцията и за тях е по-евтино да направят поръчка за продажба в клона на някоя банка или чрез посредник в техния регион, отколкото да дотичат на крака в офиса на Златен лев. Естествено това се използва от спекулантите, които изкупуват акциите на фондовата борса със значителна отстъпка от офертата, предлагана от самата компания. В операцията на практика може да се включи всеки, но не и с големи суми, тъй като седмично на борсата се търгуват не повече от 2-3 хил. акции от Златен лев. И така обаче играта с тези книжа осигурява нелоши странични доходи. Основният риск, поради който повечето брокери не са се втурнали да купуват акции на инвестиционното дружество и след това да му ги продават обратно, е опасността от рязко понижаване на тяхната цена. Особено като се има предвид и каква е методиката, по която се изчислява стойността на вложенията на Златен лев. Тази стойност се променя само ако за определен период от време на фондовата борса са изтъргувани, да речем, най-малко 5% от общия брой книжа на едно или друго дружество. Затова и спорадични сделки на високи цени вдигат неоправдано стойността на акциите на някои дружества в баланса на Златен лев. Например от година книжата на ловешкия машиностроителен завод Елтос струват доста под 1 лев всяка. Дори и тази седмица имаше предлагане по 0.65 лв., но търсенето бе на около 15 стотинки по-ниско ниво. Въпреки това в баланса на Златен лев акциите на Елтос са заведени по 1.50 лева. Казано с други думи, ако сегашната цена на книжата на дружеството се вземе предвид при съставянето на отчета на инвестиционния фонд, то стойността на обратното изкупуване на акциите му ще спадне. Същото е положението и с инвестициите на Златен лев в акции на димитровградския торов комбинат Неохим, врачанския Химко и русенския производител на бои Оргахим. По-различно стоят нещата с акциите на пловдивското текстилно дружество Филтекс. Тяхната отчетна стойност е цели 44.50 лв. за бройка, но те не се търгуват на борсата и не е ясно при какви условия тази стойност се изменя.Има и случаи, при които в баланса на ИД Златен лев цената на акциите на някои компании е подценена и така съществуват възможности за увеличаването на нетната стойност на активите на бившия приватизационен фонд. Става въпрос обаче предимно за малки вложения от порядъка на няколко хиляди закупени книжа. Ето защо влиянието им върху цената при обратно изкупуване е по-слабо. Сериозни проблеми ще възникнат, ако голяма част от акционерите решат да продадат акциите си в Златен лев. Тогава инвестиционното дружество от отворен тип ще свърши парите на каса и по банкови сметки, които са около 1.5 млн. лв., и ще е принудено да започне да разпродава останалите си активи вероятно на по-ниски от заложените в баланса му цени. При такова развитие, което е само хипотетично, акциите на Златен лев бързо ще загубят голяма част от стойността си. Разглеждането на подобна мрачна перспектива не е без основание, след като през последните три години основният капитал на дружеството, от който могат да се направят изводи за броя на акциите му в обращение, непрекъснато намалява. И от 2.6 млн. лв. през 1999 г. сега се е свлякъл до под 2.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във