Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СПЕЦИАЛНО ОБЛАГАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Законодателят обеща данъчна прозрачност (tax transparency) на дружествата със специална инвестиционна цел. Което означава доходите и печалбите им задължително да се разпределят между акционерите, т.е. те няма да са отделен данъчен субект. Ето два примера. Ако две физически лица съпритежават имот, при продажбата му или при отдаването му под наем те ще платят данък върху получения доход според Закона за облагане на физическите лица. Предвижда се същият данък да се плаща и от акционерите на т.нар. дружества със специална инвестиционна цел.Ако застрахователна компания, пенсионен фонд или търговска компания създадат подобна структура, то печалбата (след разпределението й) ще се обложи според ставките, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Кодекса за социално осигуряване. Идеята на очакваните данъчни промени е съвместното извършване на инвестиции и секюритизиране на активи да се облага със същия данък, както и индивидуалното инвестиране от различните видове стопански субекти.Проблемът е силно изразен при осигурителните компании, за които вече е приет особен данъчен статут. След като законодателят е решил, че дейността на пенсионните фондове не се облага с данък върху печалбата, логично е, че и доходът на пенсионните фондове от участие в специално дружество не трябва да се облага. Ако законодателят реши, че физическите лица трябва да плащат 29% (или 20%, или 24% според разпоредбите на ЗОДФЛ) данък върху доходите си, няма причина сдружаването на група физически лица със специална инвестиционна цел да се облага по друг начин или по друга ставка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във