Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СПАДАТ ПРИХОДИТЕ НА БУЛГАРТАБАК

На 14.77 млн. лв. е нараснала печалбата на групата Булгартабак през 2002 г., става ясно от консолидирания му отчет, представен на борсата на 22 юли. Предишната година бе отчетена загуба от 4.78 млн. лева. Причината бе, че платените тогава корпоративни данъци (над 9 млн. лв.) превишаваха общия финансов резултат на тютюневите предприятия.Въпреки това приходите на групата Булгартабак за отчетената година намаляват с 12% - до 396.8 млн. лева. През 2001-ва те са били 450.1 млн. лева. Това разминаване между печалба и оборот се дължи на счетоводни корекции (преоценка на материалните запаси).Стойността на дълготрайните материални активи (най-вече машините и сградите) е нараснала значително в резултат на преоценки. Увеличението е 120 млн. лв и в края на 2002 г. те са били над 360 млн. лева.Най-големите задължения на холдинга са към държавата - близо 115 млн. лв.), докато дълговете към НОИ са под 5 млн. лева. При това тук не се включват отсрочени данъци за 50 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във