Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Солени харчове за разширяване на защитените зони

Опитът на Министерството на околната среда и водите да се спаси от наказателна процедура, възбудена от Европейската комисия миналата година за недостатъчна защита на птиците (която стигна до Европейския съд), се оказа

удобно "условие" да се похарчат много спешно "едни пари"

На 11 август е взето решение да бъде обявена обществена поръчка на стойност 600 хил. лева. Предметът й  е "Извършване на допълнителни научни изследвания на територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129, известна като "Рила-буфер“.

Според  обявлението, което е изпратено в Агенцията за обществени поръчки в същия ден, когато е взето и решението, общата цел на тази  поръчка е да се обезпечи изпълнението на задълженията на МОСВ съгласно Закона за биологичното разнообразие, в който са транспонирани разпоредбите на Директива за птиците, процедурата за избор и одобрение на Специалните защитени зони (СЗЗ/SРА) или съгласно възприетата национална терминология "защитени зони за опазване на дивите птици". 

Обявяването й е следствие от решението на Националния съвет по биологично разнообразие от 22 март 2016-а и утвърдения от министъра на околната среда и водите Протокол № 21, с което е предложено на министъра на околната среда и водите да отложи разглеждането на документацията за предложената нова защитена зона BG0002129 "Рила­-буфер" за опазване на дивите птици и да възложи извършване на допълнителни проучвания на експерти, които не са участвали в изготвянето на предложението, а също и такива, които не са участвали в подготовката на представените за проведеното на същата дата  заседание становища. Допълнителните независими научни обследвания ще бъдат извършени в срок до две години. Предметът на поръчката обхваща анализ на изготвената документация относно предложение за определяне на територия на нова потенциална СЗЗ BG0002129 "Рила буфер" за опазване на дивите птици около СЗЗ BG0000495 "Рила" и BG0000496 "Рилски манастир" за разширение до границите на орнитологично важно място BG055 "Рила". Трябва да бъде проведено ново допълнително проучване върху предложената територия на новата потенциална защитена зона  за опазване на дивите птици.

Природозащитниците обаче определиха тази поръчка като безумна и побързаха да сезират главния прокурор за мнението си. Те обръщат внимание на факта, че обектът на обществената поръчка е ЧАСТ ОТ ЕДНА от общо 114 защитени зони, предложени от  Българското дружество за защита на птиците  още през 2006 година. И подчертават, че съгласно публичната информация тази разработка е била финансирана със средства по програма  ПУДООС към  екоминистерството по договор от 2005-а. Размерът на финансирането е бил 325 000 лева.

Според еколозите сравнението между цената на сега обявената поръчка и тази отпреди 12 години показвало, че ековедомството смята да плати за проучване на една зона

два пъти повече средства

отколкото преди време е платило за проучване на други 114 зони.

В официално разпространеното от тях становище се казва, че дори да се отчете влиянието на инфлацията (съгласно калкулатора на инфлация на НСИ за периода януари 2005 - юли 2017 г., инфлацията е 50.9%), при сегашната поръчка се отчитат над 100 пъти увеличаване на разхода за проучване и определяне на една защитена зона.

На 1 септември Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ подкрепи позицията на главния прокурор Сотир Цацаров, изразена пред медии на 11 август 2017-а, в която той отбеляза, че за някои организации създаването на Натура 2000 е една “доходна хранителна среда”.

Организациите от коалицията не желаят да коментират целесъобразността на разходите за тази обществена поръчка, отчитайки трайната съдебна практика на Европейския съд. Тя бе посочена подробно и в решението на Съда по делото срещу България за Калиакра (тема, която в. "БАНКЕРЪ" разработи преди повече от месец).

Историята около наказателната процедура

срещу страната ни заради "Рила буфер" започна преди година, когато Европейската комисия заведе дело срещу България пред Съда на ЕС заради липсващата защитена зона, позната като Рила-буфер. Зоната обхваща ниските части на планината, или това е "пръстенът", който огражда Национален парк "Рила". Тя трябваше да бъде включена в европейската екомрежа "Натура" още през 2007-а заради намиращите се там местообитания на защитени видове птици, речни риби и бозайници. Природозащитници, експерти от екоминистерството и кметове на общини обаче така и не стигнаха до консенсус за обхвата на защитената зона. Еврокомисията откри наказателна процедура срещу страната ни още през 2008-а заради Рила-буфер и осем години по-късно обяви, че завежда дело.

През 2011-а България допълни екомрежата "Натура" със защитена зона "Рилски манастир" за опазване на дивите птици и така осигури защита на 72% от т.нар. Орнитологично важно място "Рила". Еврокомисията обаче настоя за стопроцентова защита и през есента на 2014-а предупреди страната, че ще излезе с негативно становище по случая.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във