Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СОФИЯ НЕ СТАРЕЕ, НО РАСТЕ НАДНОРМЕНО

Гениалните неща са наистина прости. Един от големите парижки булеварди носи името на барон Жорж Осман - архитект от първата половина на ХIХ век, чиято е заслугата за днешния облик на френската столица. Но човекът, на когото съвременен Париж дължи всичко, е Наполеон. Световната практика показва, че за появата на качествена архитектура са необходими три условия: силен и умен политик, мощен инвеститор и добър архитект. Ако едно от тях липсва, се получава нещо като София. Българският мегаполис не е имал своите Осман и Наполеон, но за сметка на това е преживял тежки бомбардировки, сталинска архитектура и незаконно строителство. Днес столицата направо преизпълнява прочутия си девиз - вярно е, че не старее, но затова пък расте... наднорменоМоже би това е причината в създаването на новия Общ устройствен план на София да вземат участие не по-малко от 350 експерти. В сряда (13 април) депутатите от парламентарната Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство за пръв път, и доста плахо, пристъпиха към обсъждане на законопроект за одобряване и прилагане на закъснелия план, който има амбицията да превърне столицата ни в модерен европейски град от ХХI век.Темповете обаче си остават ориенталски. Бъдещият модел на града бе одобрен още през есента на 2002-ра на заседание на СОС въпреки твърденията на някои общински съветници, че не са го виждали. Но по-големият парадокс е, че София и до ден днешен се развива по план, който е от... 1961 г. и чийто мандат изтече още в 1980-а.По традиция от 1887 г. планът на столицата се приема със закон от Народното събрание. Противниците на подобно градоустройствено решение у нас са на мнение, че то трябва да се одобрява от общинския съвет. Като аргумент се изтъква практиката в Европа, където урбанизацията е в най-голяма степен децентрализирана. Навсякъде на Стария континент държавата е прехвърлила функциите по устройство на територията на органите на местната власт. И понеже в България всичко е по европейски, макар и несъвсем, сега на парламента предстои да гласува нещо, което вече е одобрено от СОС. Впрочем предвиденият срок на приложение на новия план е 2020 година.Според законопроекта за прилагане и одобрение на плана, един от ключовите моменти за инвеститоритее, че строителство на нови сгради ще се разрешава само ако проектите осигуряват необходимите места за паркиране и гариране в границите на урегулирания поземлен имот. Това изискване няма да важи само когато паркингът не може да се построи заради археологически находки, налични инженерно-технически съоръжения, хидроложки условия и т.н. В тези случаи, преди да бъде представен и одобрен инвестиционният проект и да се издаде разрешение за строеж, от инвеститора ще се изисква да представи проучване за възможностите за организация и обслужване на паркирането. Съответно за всяко неосигурено място за паркиране на Столичната община ще се заплаща специална такса, определена с наредба. Няма да се допуска и преустройство и смяна на предназначението на гаражите в съществуващите сгради, освен когато собственикът плаща специална годишна такса, определена от СОС. Към закона ще има поне седем-осем поднормативни акта.Максималната височина на сградите в жилищните зони с преобладаващо високоетажно застрояване ще е 26 метра. Същата височина ще се допуска и за жилищните сгради в зоните с преобладаващо комплексно строителство, а за обществените тя ще е 32 метра. Във вилните зони максимумът ще е 8.5 метра. Няма ограничения за височината в стария градски център, в централната зона със смесено застрояване, в производствените зони... Особен акцент е поставен върху опазването и развитието на зелените площина града. За последните десет години те са намалели наполовина, поясни за БАНКЕРЪ арх. Митьо Виделов, председател на Националния експертен съвет по устройство на територията и един от създателите на новия план. Становището му е, че една от главните причини за това е деформираното прилагане на реституционните процеси, довело до изяждане и промяна в предназначението на площи, предвидени за озеленяване. Тази тенденция в момента е най-сериозният проблем на София, който рязко нарушава комфорта на градската среда, твърди Виделов. В законопроекта за одобряване и прилагане на новия план има текстове, които регламентират и защитават зелените площи, или по-точно на останалото от тях. Вече няма да се допуска промяна на предназначението им, а ако това се налага чрез изсичане, се предвижда компенсацията да е в троен размер. Всичко обаче изглежда твърде хубаво, за да бъде истина. Още повече че съгласно новия план София и националният парк Витоша се третират като едно цяло. Наистина намеренията са да се ограничи застрояването в южната зона на развитие по Околовръстния път, за да не се прекъсва зелената връзка с планината. Но не е много ясно как ще стане това, тъй като точно тази зона включва най-апетитните терени, чието хаотично застрояване продължава и до днес. Според основните предвиждания, свързани със социално-икономическото развитие на столицата, в периода 2001-2020 г. населението на т.нар. компактен град ще нарасне от 1 096 000 на 1 150 000 души. По-бързо за същото време се увеличава броят на жителите в околоградския район - от 77 000 на 150 000. Освен това се предвижда трансевропейските коридори 4, 8 и 10 да минават северно от града. Опазването на паметниците на културатасъщо е една от опорните точки в плана. В хода на дискусиите около бъдещия модел на София повечето български архитекти се обявиха за запазване на нейната най-голяма ценност - древната й история, като се постави акцент върху съвпадането на историческия и административния център на днешния град с някогашните Сердика и Средец. Затова от двете страни на ларгото, между сградите на президентството, Министерския съвет и бившия партиен дом, ще бъдат прокарани две подземни галерии, така че посетителите да имат пряк достъп до археологическите находки. Проучванията показват, че целият район под ларгото е бил зает от древни сгради, включително и терена между хотел Шератон и Съдебната палата, където се знае, че лежат останките от римски форум. Това е част от идеята за подземно развитие на града. Що се отнася до съдбата на споменатите монолитни сгради от сталинистки вид, те ще бъдат запазени. Смята се, че за разлика от московския им вариант българските са олекотени, по-светли и биха могли добре да се впишат в осъвременената градска среда.Новият център, който обхваща района на запад от БУЛБАНК до бул. Константин Величков, ще бъде застроен с нови съвременни билдинги. В началото на миналия век в тази част масово се е прилагало правилото - който успее за едно денонощие да вдигне къща с покрив, тя става законна. Тази е причината много къщи около ул. Пиротска да са с гредоред вместо със стабилен покрив. Всички те ще бъдат съборени, а терените - разчистени. Що се отнася до стария център- от БУЛБАНК до Орлов мост - това ще е зона на традиционната софийска архитектура, която в максимална степен ще бъде запазена и поддържана, пояснява Митьо Виделов. От 1910 до 1935-а столицата е била изграждана от чуждестранни архитекти, най-вече австрийски, които действително са успели да създадат нещо хубаво. Типични примери са Софийският университет Климент Охридски, сградите в района на Докторския паметник, цялата улица Московска, полусрутената сграда на бившето китайско посолство на бул. Цар Освободител, към чиято съдба премиерът Сакскобургготски веднъж проявил жив интерес...Особено любопитен е бъдещият виртуален пресцентър, който ще бъде въведен от Столичната община. Той ще осигурява денонощно надеждна информация за всеки инвеститор, строител или редови гражданин, който се интересува от статута и пазарната цена на определен софийски терен. Това ще пести на хората време, излишна бюрокрация и най-вече - посредници, стига дотогава все още да има свободни парцели.Христо Куфов

Facebook logo
Бъдете с нас и във