Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СОФИЯ ФИЛМ СЕ ЗАПЪТИ КЪМ НЕБИТИЕТО

София филм АД ще бъде ликвидирано за седем месеца. Това решиха неговите акционери на извънредното си общо събрание на 8 юни. А само няколко месеца по-рано (на 26 октомври 2004 г.) в кулоарите на парламента министър Божидар Абрашев, депутати от парламентарната Комисия по култура, представители на агенциите за приватизация и следприватизационен контрол и членове на Комисията за финансов надзор обмисляха как може да се попречи на това. След дълги дебати в крайна сметка те не решиха нищо и проблемът бе забравен. В същото време тези, които го създадоха необезпокоявани от никого, осъществиха своите планове сравнително безпроблемно и безнаказано. София филм АД бе приватизирано през октомври 2001 година. Тогава 75% от неговия капитал попаднаха в ръцете на Бългериън технолоджис. Досега купувачът не е изпълнил нито един от ангажиментите си, вписани в приватизационния договор. Между тях фигурираше и този да не допуска решение за ликвидация на дружеството в продължение на пет години. Въпреки че това противоречи на договора, новият собственик продаде деветте киносалона - собственост на София филм. Шест от тях придоби ирландският инвестиционен фонд Икусет, който има намерение да ги превърне в търговски центрове. Фондът обаче се явява добросъвестен трети купувач и от него не може да се търси отговорност за спазването на приватизационния договор. Така, след като на практика в дружеството не остана никакво имущество, неговите акционери пристъпиха към ликвидацията му. Впрочем те се опитваха да направят това от доста време. Такава точка в дневния ред имаше и на общото събрание, насрочено за 12 февруари. Но тогава се предлагаше ликвидацията да се извърши за два месеца. По онова време Комисията за финансов надзор не позволи да се гласува това решение, защото не бяха изпълнени изисквания на Търговския закон. Сега обаче явно няма кой да попречи на приватизатора да изпълни своите планове. Заедно със заличаването от правния мир на София филм и неговия собственик (който също е в ликвидация) ще бъдат заличени и последните следи от една скандална приватизационна сделка. Безпардонното нарушаване на раздържавителния договор от страна на Бългериън технолоджис му навлече само неустойки за 9 млн. лв., за които Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) го съди. Но интересно е, след като дружеството бъде ликвидирано, от кого ще събира вземанията си надзорното ведомство. Освен това санкцията, която преди осем месеца обеща да наложи АСК, увеличава неустойките значително. През октомври 2004 г. стана ясно, че ако за пореден път Бългериън технолоджис не се съобрази с договора, ще трябва да плати и размера на балансовата стойност на дълготрайните материални активи на София филм към 31 декември 2003 година. Според одитирания отчет на дружеството, предоставен на БФБ-София, те са близо 2 млн. лева. Трябва да се отбележи, че към края на 2004-а те вече са се стопили на 6 хил. лева. За първите три месеца на тази година дълготрайните активи на София филм пък са с балансова стойност от 2 хил. лева. Приходите от дейността му са 4 хил. лв., при положение че година по-рано са били значително повече - 203 хил. лева. Загубата на дружеството за тримесечния период е 26 хил. лева. За първото тримесечие на миналата година негативният финансов резултат на дружеството е бил значително по-голям - 133 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във