Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРЕСЛУША БАЕЗ

Сметната палата констатира нарушения при извършения специфичен одит на финансовите резултати на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Според ревизорите ръководството на БАЕЗ не е спазвало нейния устав и не е определило орган за вътрешен финансов контрол. Освен това не е открита и водена отделна банкова сметка за периода 1 януари 2002 - 8 октомври 2002 година. Така не са спазени изискванията, въведени с промените в Закона за експортното застраховане (ЗЕС) (публикувани в бр.112 от 2001 г. на Държавен вестник), според които агенцията трябва да има отделна банкова сметка, за да е адекватна с изискванията на Еврокомисията. Сметната палата констатира също, че междуведомственият съвет за експортно застраховане (орган към Министерския съвет, който трябва да провежда държавната политика в експортното застраховане и презастраховане) не е изготвил условия, ред и лимити за инвестиране на свободните средства. Така получените приходи (лихви от депозити и положителни разлики от финансови операции) не са отчитани поотделно. Същото се отнася и за разходите по издръжката на агенцията, вследствие на което не може да се направи обективен икономически анализ на резултатите й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във