Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМЕТНАТА ПАЛАТА ОТКРИ ПРЕРАЗХОД НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

Преразход на средства и неправилно водене на счетоводството са разкрили проверките на Сметната палата в бюджетни организации. Одитът е към 30 септември 2002 г. и обхваща изпълнението на бюджетите и извънбюджетните фондове на 35 държавни ведомства.Палатата е констатирала различия между отчетените и утвърдените натурални показатели в Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Министерство на образованието неправилно е отчело наличностите по сметките в левове и валута, в резултат на което обобщените му отчети не са равни. Подобни нарушения е допуснало и Министерството на икономиката. Министерството на външните работи пък е забравило да включи в отчета си някои дипломатически представителства в чужбина. Националният осигурителен институт е отчел разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, които не са били предвидени. Сметната палата посочва пропуски и при определянето на разходите за заплати и осигуровки в десет районни управления на НОИ. Българското национално радио е платило повече средства за обезщетения на служителите и за поддръжка на софтуер, както и суми за глоби и други, каквито не са били предвидени, са установили ревизорите.А ръководството на Българската национална телевизия на своя глава е харчило средства за придобиване на дълготрайни активи.Проверени са сметките и на 263 общини, но 28 от тях не са представили навреме отчетите си. С малки изключение субсидиите, които кметовете са отчели, не съответстват на данните на Министерство на финансите. Общините Бургас, Несебър и Камено са направили по-малки вноски в републиканския бюджет в сравнение с предвидените. Община Пловдив пък е намалила лептата си за държавната хазна. За да покрият недостига на пари, кметовете са ползвали заеми от извънбюджетни фондове за 5.9 млн. лева. Част от тях са възстановени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във