Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМАЯХМЕ ЧУЖДЕНЦИТЕ С КОНКУРСА ЗА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ

Топлофикация София осигурява топлоенергия за 378 хил. домакинства в столицата, което е около 63 на сто от всички топлофицирани жилища в страната. Инсталираните мощности на дружеството са 5 хил. мегавата. За една година са били произведени над 7 млн. гигаватчаса топлоенергия, като в пиковите моменти през изминалия зимен сезон са подавани по 2 хил. мегавата на час. Наред с това компанията притежава и 310 мегавата електропроизводствени мощности в топлоцентралите София и София-Изток, с които осигурява около 16% от продаваната в столицата електроенергия. България определено не е страната на неограничените възможности, а по-скоро на неограничените... странности. Поредното доказателство за това е конкурсът за избор на чуждестранен оператор на Топлофикация София, който се точи още от 2002 година. Явно собствениците на дружеството -Столичната община (58%) и Министерството на енергетиката (42%), са върли привърженици на старата народна мъдрост Бързата работа - срам за майстора. След повече от осеммесечно затишие след местните избори, в края на юни, конкурсната комисия е изпратила до тримата кандидати, преминали предварителните квалификации - френската Далкия Eнтернaсионал (Dalkia internаtional), немската Eм Ве Ве (МVV) и консорциума между Ер Ве Е индъстри (RWE Industries) и Щатверке Лайпциг (Stadtwerke Leipzig), писма с проекта на договора за управление на Топлофикация София. От столичната община лаконично заявиха, че До октомври тази година процедурата за избор на чуждестранен мениджърски екип трябва да приключи. От тримата кандидати се очаква да дадат коментарите си по проектодоговора в рамките на един месец и според информация на в. БАНКЕРЪ срокът е започнал да тече от 15 юли. Дотук нищо нередно, би казал всеки незапознат с историята на конкурса. Само че същото изискване бе отправено към участниците в него и през август миналата година. В прессъобщение на Министерството на енергетиката от 4 август 2003-а се казваше, че е проведена среща между тримата участници, конкурсната комисия и представители на Топлофикация София, за да бъдат изяснени въпроси, свързани с макроикономическата и бизнес среда в енергетиката у нас, новото енергийно законодателство, мястото на топлофикационния сектор и на софийската топлофикация в енергетиката на страната. Кандидатите трябва да представят коментарите си по проекта на конкурсна документация, изготвен от консултанта, до 15 август (б.а. - 2003-а). До средата на септември, на базата на тези коментари, ще бъде изготвена окончателната конкурсна документация, която трябва да бъде одобрена от Столичния общински съвет като принципал на Топлофикация София. В двумесечен срок след това трябва да бъдат подадени предварителните оферти от кандидатите.Чинно и трите фирми са представили в упоменатия срок възраженията и забележките си по проектодоговора и сега ще им се наложи... да повторят процедурата отново. Няма проблеми, ние все още пазим бележките си от миналата година, коментира шеговито представител на един от участниците в конкурса. Всъщност изборът на частен оператор бе един от ангажиментите по кредитните споразумения, подписани със Световната банка и ЕБВР по проекта за рехабилитацията на Топлофикация София на стойност 114 млн. евро. Аргументите на финансовите институции бяха, че това е най-добрият вариант за привличане на свежи пари за модернизация на топлопреносната мрежа. Мениджърът ще е необходимо да осигури инвестиции за реконструкцията на мрежата и да подобри качеството на услугата, като запази цената на топлоенергията на достъпни за потребителите нива. Само че в сегашният вариант на проектодоговора много трудно ще се постигнат изброените по-горе цели. На първо място, защото периодът, за който се предвижда да се подпише контрактът с оператора, е твърде кратък - пет години. Време, недостатъчно, за да се отстранят натрупаните с десетилетия проблеми - некачествени топлопроводи, ремонти на парче, морално и физически остарелите абонатни станции. Експертите са на мнение, че за цялостното решаване на тези проблеми ще са необходими около 800 млн. щ. долара, а осигуряването им ще отнеме доста време. А колкото до осигурените, до този момент 114 млн. евро от международните финансови институции, те ще отидат за подмяна на едва 10% от столичната мрежа. Сложната задача да осигури средствата ще се падне точно на чуждестранния мениджърски екип, който спечели конкурса за управлението на софийската топлофикация. Но без да поставяме под съмнение потенциала и на трите фирми кандидати, те трудно ще успеят да я решат при сегашния вариант на договора. Според него операторът няма да има право на самостоятелна инвестиционна политика и на оптимизация на числеността на персонала без одобрението на Съвета на директорите на дружеството. Орязана е и друга от печелившите дейности на мениджъра - продажбата на тока, който се произвежда успоредно с топлоенергията. Той се изкупува от НЕК по преференциална цена от 80 лв. за мегаватчас. Още по-голямо безпокойство буди фактът, че никъде в договора за управление не се говори за нивото на предоставяната услугата за потребителите, каквато е практиката в западните държави (график за отстраняване на повредите в зависимост от размера им, определена температура на подаваната вода, независимо от етажа на блока, центъра за приемане на обажданията на клиентите и т.н.). Излиза, че новият мениджър ще има по-скоро функциите на консултант, а не на оператор, което несъмнено е предпоставка за конфликт между сегашното и бъдещото ръководство на Топлофикация София. И сериозна причина фирмите да решат, че конкурсът не си струва парите и хвърлените досега усилия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във