Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛЪНЧЕВ БРЯГ СЕ РАЗМИНА С ЛИКВИДАЦИЯТА

Държавата не планира ликвидацията на Слънчев бряг АД, научи БАНКЕРЪ. Миналата седмица Агенцията за приватизация предложи на няколко министерства да закрият 36 фирми, намиращи се под тяхна опека, сред които и курортното дружество. Становището на икономическото министерство обаче е, че агенцията няма правомощия да прави подобни препоръки. Ведомството притежава 75% от капитала на компанията, останалите 25% са в ръцете на 3800 акционери. Най-големият от тях е Слънчев бряг Холдинг, който владее малко над 10 процента. Ликвидацията на Слънчев бряг АД се обсъжда от доста време, но значителните трудности при продажбата на някои негови активи пречат това да стане факт. След голямата разпродажба на хотелите в курорта, която започна още през 1996 г. и приключи през 2002 г., под опеката на Слънчев бряг останаха електроразпределителната мрежа, ВиК мрежата, пътища и алеи, хотел Кристал, както и още няколко сгради. Според отчета за миналата година дружеството притежава земи на стойност 3.2 млн. лв. и сгради за близо 5.9 млн. лева. Най-голяма е стойността на съоръженията - 58.3 млн. лева. Към активите са прибавени още няколко парцела от по 500 кв. метра плажна ивица. Освен това Слънчев бряг АД е собственик на едноименната марка за услуги, която е защитена до 23 август 2005 г., но нейната продажба е най-малката му грижа. Дружеството има и две съучастия, възникнали още в началото на прехода - в Си Джи Б-Слънчев бряг-Ко (51.00 %) и Резинтер-Слънчев бряг (50.00 процента). По собствеността върху тези дялове има правни спорове и затова те не са включени в активите. Срещу компанията от 2002 г. са заведени още и множество искове, свързани с реституционни претенции. Голяма част от тях вече сме спечелили, но има и доста нерешени, заяви директорът за връзки с инвеститорите на Слънчев бряг АД Петя Бакалова. Именно заради реституционните претенции дружеството все още не може да продаде единствения хотел, който притежава. Най-сложна ще бъде продажбата на инфраструктурата. Въпреки преговорите, които управлението на Слънчев бряг АД води с Електроразпределение Стара Загора, все още не е сключена сделка. Миналата година старозагорското дружество получи разрешение от Държавната комисия за енергийно регулиране да пренася електрически ток в курорта, което Слънчев бряг АД като собственик на мрежата обжалва. В крайна сметка петчленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожно това разрешение и задължи комисията да издаде лиценз на стопанина на инфраструктурата. Сега вариантът за действие на курорта е да продаде мрежата. Според Закона за енергетиката и енергийната ефективност Електроразпределение Стара Загора е длъжно да изкупи съоръженията от Слънчев бряг АД по пазарни цени. Засега обаче те нито са договорени, нито е решено по какъв метод ще бъдат определени. Според независими оценители стойността на електроразпределителната мрежа е 31.6 млн. лева. Ако старозагорското ЕРП в крайна сметка се откаже от покупката, не остава нищо друго освен тази част от инфраструктурата да се обособи в отделно дружество, както например направиха в Златни пясъци АД. Още по-сложен е проблемът с продажбата на ВиК мрежата. Мениджмънтът на курортното дружество все още не е преговарял с нито един потенциален купувач, тъй като не е ясно какво точно включват съоръженията. Въпросът е дали когато се предложи земята (пътищата и алеите), с тях ще вървят и тръбите на водоснабдяването. В момента курортът се обслужва от ВиК-Бургас, което плаща на Слънчев бряг определена такса. И тук един от вариантите е да се обособи отделно дружество, което да стопанисва съоръженията. Според председателя на Съюза на собствениците на хотели в Слънчев бряг Елена Иванова обаче така са постъпили Златни пясъци, но резултатът е изключително лош, тъй като новият собственик не е вложил нито лев в развитието на курорта. Друга възможност е съоръженията да бъдат продадени на община Несебър. Хотелиерите в курорта преди време също имаха желание да участват в приватизацията на инфраструктурата. Даже през юни миналата година създадоха и дружеството Слънчев бряг 2003, но явно амбициите им вече са охладени. Елена Иванова заяви пред в. БАНКЕРЪ, че собствениците на хотели вече се интересуват от пътищата и алеите. В крайна сметка икономическото министерство трябва да каже последната дума за приватизацията на туристическата компания. Кога ще стане това, не е ясно. Няма причина и да се бърза. По-добре да се изготви такава стратегия, която би задоволила и държавата, и хотелиерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във