Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛЪНЧЕВ БРЯГ ИСКА ЕНЕРГИЕН ЛИЦЕНЗ

Слънчев бряг АД приключи първото шестмесечие на тази година с печалба от 5.9 млн. лева. Този резултат е четири пъти по-нисък от постигнатия през същия период на миналата година. Обяснението е просто. Продажбата на основната част от обектите, които се намират на територията на курортния комплекс, приключи през последните две години и от началото на 2003 г. започна разпродажбата на земята под хотелите и около тях. Регулираните парцели вече са продадени изцяло, с изключение на три, които ще се предлагат през октомври. Приходите, които е получило дружеството от продажби за полугодието, са 16 млн. лв. и също са значително по-ниски, отколкото миналогодишните 48 млн. лева. В активите на Слънчев бряг все още фигурира и хотел Кристал, който е труднопродаваем, тъй като земята около него бе реституирана. Слънчев бряг АД е стопанин на цялата инфраструктура на курорта, което предполага дружеството да извършва водоснабдителни и енергоразпределителни дейности. То вече кандидатства пред Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) за издаване на лиценз за енергоразпределение, но тя му отказа. Слънчев бряг АД има това право, тъй като Енергоразпределение-Стара Загора не е изкупило съоръженията в комплекса, а в края на 2001 г. законът бе променен и собствениците на мрежата могат сами да искат лиценз. Ето защо дружеството обжалва това решение на комисията. Цялата процедура приключи с произнасяне на петчленен състав на Върховния административен съд в полза на Слънчев бряг на 15 юли. Не е известно каква ще бъде реакцията на ДКЕР. Не е изключено електроразпределението в комплекса да се продаде като отделно лицензирано дружество, което ще е значително по-изгодно за Слънчев бряг АД, каза изпълнителният му директор Малина Бакалова. Ако лицензът бъде отказан, то мрежата ще бъде купена от ЕРП-Стара Загора. Впрочем Златни пясъци АД вече има такова разрешително и то от май 2001-ва. Дружеството няма издаден лиценз и за водоснабдяване. В момента тази дейност се извършва от доставчика Северни води ООД на базата на тристранно споразумение между него, Слънчев бряг АД и собствениците на обекти в курорта. Съгласно този документ Северни води заплаща такса на туристическото дружество за използването на съоръженията, които минават през територията на курорта. Подобен договор е бил сключен и с Електроразпределение Стара Загора за електроразпределителните инсталации на територията на курорта.През следващите шест месеца Слънчев бряг АД не предвижда да прави инвестиции. То приключи през юни 2003-а двегодишната си инвестиционна програма за близо 70 млн. лева.
В момента цената, на която се търгуват книжата на Слънчев бряг, е 19.50 лева. За един месец акциите на дружеството са поевтинели с около 4 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във