Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛЪНЧЕВ БРЯГ Е НА ПЪТ ДА СЕ СБОГУВА С ДЪРЖАВАТА

Слънчев бряг АД най-сетне ще се отърве от разправиите за електроразпределителната мрежа в едноименния курорт, които му донесоха немалко главоболия. Макар че не се знае на каква цена. Акционерите на дружеството ще гласуват за продажбата на мрежата на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 8 април. Освен това дружеството ще предприеме действия за прекратяване на лиценза за разпределение на електроенергия, който Държавната комисия за енергийно регулиране му издаде на 10 май миналата година. Той бе оспорван от Електроразпределение Стара Загора. През октомври 2004 г. обаче тричленният състав на Върховния административен съд отхвърли тази жалба, а петчленката, чиито решения не подлежат на обжалване, все още не се е произнесла. Както става ясно от дневния ред на извънредното общо събрание на дружеството, съдебната санкция става безпредметна.Решенията на акционерите на Слънчев бряг АД от 8 април ще отразят клаузите на сключения меморандум с австрийската фирма EVN AG към договора за приватизация на пакета от 67% от капитала на Електроразпределение Пловдив и Електроразпределение Стара Загора. В него се посочва, че държавата ще осигури Слънчев бряг АД да сключи с дъщерна фирма на австрийското дружество предварителен договор за прехвърляне на активи (в случая - електроразпределителна мрежа) съгласно чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (в него се казва, че всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор). Цената, срещу която инвеститорите ще получат съоръженията, ще бъде най-малко 25 млн. лева. Според оценка, направена от Слънчев бряг АД преди година, обаче електроразпределителната мрежа струва не по-малко от 45 млн. лева. Добре осведомен източник твърди, че именно Лидия Шулева е настояла мрежата да се продаде срещу половината от тази сума. Възможно е нейният приемник Милко Ковачев като принципал на Слънчев бряг АД да преговаря за постигането на по-висока цена. Средствата от продажбата на електроразпределителната мрежа на Слънчев бряг ще отидат по сметките на самото дружество. В дневния ред на насроченото извънредно общо събрание на 8 април са предвидени и смени в директорския съвет на дружеството. Освен електропроводите туристическата компания притежава още водопроводната мрежа, канализацията, както и улиците, алеите, паркингите и площадните пространства, изградени върху 370 дка. Не е за пренебрегване и фактът, че собственост на дружеството е и търговската марка на курорта, утвърдена както у нас, така и в чужбина. Слънчев бряг АД се справи със задачата да продаде останалите дълготрайни активи първоначално с идеята да бъде ликвидирано. Най-напред бяха приватизирани хотелите, които се намират на територията на комплекса, след това вниманието бе насочено към продажбата на земята около тях. През последната година усилията на мениджмънта на дружеството бяха съсредоточени главно към търгуването на независими урегулирани поземлени имоти. По всичко личи, че текат трескави приготовления за приватизацията на държавните 75% от капитала на дружеството. Дилемата приватизация или ликвидация е решена и вече не е на дневен ред. Дълго врече се говореше, че Слънчев бряг АД ще бъде ликвидиран, но в крайна сметка неговият принципал Министерство на икономиката реши, че е по-добре дружеството да бъде продадено. Отдавна вече е изготвен правен анализ на неговото състояние, оценка на активите, налице е и информационният му меморандум. Дори бе дадена възможност на Слънчев бряг АД да направи своя оценка на имуществото си успоредно с тази на оценителя, избран от Агенцията за приватизация. Нещо повече - на 16 февруари в Бургаския окръжен съд бе регистрирано дружеството Слънчев бряг 2005, като 51% от неговия капитал са в ръцете на община Несебър, а останалите 49% - на създаденото от Съюза на собственици на хотели в Слънчев бряг дружество Слънчев бряг 2002. То бе учредено за участие в приватизацията на Слънчев бряг АД и поне през следващите три години ще се управлява от Деян Енчев и Стамат Стаматов. Дискусиите за това, как и какво точно ще се приватизира също отшумяват. Почти сигурно е, че продажбата ще стане чрез конкурс. Слънчев бряг АД е със съдебно регистриран капитал от 1 957 808 лв., разпределени в 1 957 808 акции с номинал от 1 лев всяка. От тях в ръцете на държавата са 75%, а останалите са в частни лица. Според баланса на дружеството за миналата година, представен във фондовата борса, дългосрочните му вземания са намалели от 21.42 млн. лв. за 2003 г. на 19.9 млн. лева. Резервите му пък са се увеличили от 70 млн. лв. на 74.4 млн. лева. Неразпределената печалба на дружеството също е завидна - 10.3 млн. лева. Освен това бъдещият купувач на Слънчев бряг може да бъде спокоен, че ще получава сигурни парични приходи от разсрочено плащане на дълготрайни активи на дружеството до 2010 година. Дългосрочните задължения на туристическата компания са едва 24 хил. лв., докато краткосрочните му задължения възлизат на близо 17 млн. лв., но в сравнение с 2003 г. те са намалели с 1 млн. лева. Разходите от обичайната дейност на дружеството също са намалели с 5 млн. лв., достигайки до 13.2 млн. лева. През последното тримесечие икономическото министерство забрани на ръководството на Слънчев бряг АД да се разпорежда с активите на дружеството. Така компанията получи от продажби на дълготрайни активи близо 10 млн. лв., от продажба на електроенергия - 5.9 млн. лв., и от предоставени услуги - 3 млн. лева. Приходите от обичайна дейност възлизат общо на 19 млн. лв. (но през 2003 г. те са били 34.6 млн. лева). Според неодитирания отчет на дружеството то е изпратило миналата година с печалба от 193 хил. лв., докато година по-рано тя е била 8.8 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във