Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД СЕ ОТДАЛЕЧИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА

И СЕ ПРИБЛИЖИ ДО ПРИВАТИЗАЦИЯТАПредстои регистрацията на смесено дружество между Съюза на собствениците на хотели в Слънчев бряг и община Несебър, което ще се опита да закупи инфраструктурата в курортния комплекс. Сега тя е притежание на Слънчев бряг АД. За възможността държавните 75% от капитала му да бъдат продадени чрез конкурс съобщи на 17 ноември вицепремиерът Лидия Шулева на заседание на парламентарната икономическа комисия. Вече са определени и изискванията към бъдещите кандидати. До надпреварата ще бъдат допуснати само собственици на хотели или фирми, които се занимават с поддръжката на пътища и канализация. Освен това през последните три години всеки от тях трябва да има приходи от дейността си в размер поне на 50 млн. лева. Шулева отбеляза, че вече е почти готова и оценката на дружеството. Първоначално идеята бе Слънчев бряг АД да прехвърли на новото дружество всичките си активи, след което да обяви ликвидация. Този сценарий обаче не бе реализиран. Основната причина замисълът да пропадне бе възникналият спор между курортното дружество и Електроразпределение Стара Загора за лиценза за пренос на електроенергия на територията на курортния комплекс. В крайна сметка петчленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожно разрешението, дадено на ЕРП-то, и от 19 май тази година с тока се зае Слънчев бряг. Според Закона за енергетиката и енергийната ефективност Електроразпределение Стара Загора бе длъжно да купи електроразпределителната мрежа в курорта по пазарни цени, но двете страни не можаха да се споразумеят. Изход от тази ситуация все пак е намерен. По думите на Лидия Шулева австрийската компания Е Ве Ен (EVN), която придоби 67% от капитала на ЕРП в Стара Загора и Пловдив за 271 млн. евро, е обещала да купи и електроразпределителните съоръжения в комплекса. Съюзът на собствениците на хотели в Слънчев бряг и община Несебър пък са предложили да купят неговите алеи, пътищата и ВиК-мрежата. Остават обаче и ред други въпроси, свързани с бъдещето на курорта. Някои депутати изразиха опасения, че след продажбата на неговата инфраструктура новите й собственици може да злоупотребят с монополното си положение и това да навреди на интересите на всички онези, които неминуемо ще я ползват. По този повод Лидия Шулева не пропусна да подчертае, че през септември 2003-а е предложила националните курорти да приемат статут на населени места, но не получи подкрепа. Това щеше да даде възможност тяхната инфраструктура да се превърне в публична, т.е. да е или държавна, или общинска собственост. В момента тя може да е частна и никой не е в състояние да даде гаранции за добросъвестността на бъдещия й собственик.каре:Според баланса на Слънчев бряг АД, предоставен на БФБ-София, към 30 септември тази година дълготрайните му активи са на стойност 99.6 млн. лева. Резервите му възлизат на 74.4 млн. лв., а неразпределената печалба - на 12.1 млн. лева. Положителният финансов резултат, който дружеството е реализирало за деветте месеца на 2004-а, е близо 1.8 млн. лева. Приходите му за периода са 16.7 млн. лв., като основна част от тях са от продажби на активи, както и от електроразпределителните услуги, предоставяни през последното тримесечие. На 3 септември министърът на икономиката Лидия Шулева забрани всички разпоредителни сделки с активи на Слънчев бряг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във