Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД - С ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА И МАЛКО ПАРИ ПРЕЗ 2002 ГОДИНА

Ликвидацията на Слънчев бряг АД ще се проточи поне още три-четири години, пресметнаха запознати с делата на дружеството пред в. БАНКЕРЪ. Собственикът на 75% от капитала й - Министерството на икономиката, реши на 30 май тази година да открие процедура по прекратяване на дейността на компанията. Оказа се, че това не е проста работа. На врата на дружеството, което някога притежаваше целия курорт Слънчев бряг, преди да го разпродаде на части, висят няколко десетки съдебни дела за реституция на земи, за неизпълнени договори и за оспорени уволнения. Повечето от тях се движат между Окръжния и Апелативния съд в Бургас и Върховния касационен съд. Тристепенната процедура и постоянното отлагане на заседания заради отсъствие на адвокати сигурно ще забавят окончателното им приключване с години. А става дума за сериозни суми. От банковите сметки на Слънчев бряг АД може да излязат над 1.5 млн. лв., като санкции за неизпълнени ангажименти към туроператори. Отделно от това за цялата западна зона на курорта реститути водят делаи най-вероятно ще ги спечелят. Има недвусмислени решения на местната поземлена комисия, че земята в тази част на курорта им принадлежи. Вероятно и съдебните инстанции ще се произнесат в тяхна полза, още повече че на тези терени няма изградени постоянни постройки, а наличните са незаконни. Акционерното дружество няма акт за собственост върху няколкото обекта в западната зона и нищо чудно да ги загуби. От това балансовата стойност на активите на курорта няма да намалее много, тъй като спорната земя е заведена в счетоводните документи за по-малко от 200 хил. лева. Но става въпрос за над 2 хил. декара близо до морето. Засега не е ясно дали при евентуалното изваждане на земите от капитала на Слънчев бряг АД ще се редуцират и неговите допълнителни резерви. Заради описаните правни проблеми представителят на икономическото министерство (което е мажоритарен собственик) на общото събрание на дружеството, проведено на 16 юли, не прие предложението на съвета на директорите да разпределят като дивидент 13.7 млн. лв от допълнителните резерви. Йордан Йорданов, началник на отдел Капиталов пазар във ведомството на Николай Василев, който го представляваше, гласува акционерите да получат като дивидент само 80% от печалбата за 2001 г., която е 27.032 млн. лева. Или сумата, която ще вземат собствениците на книжа от компанията, е по 11.045 лв. за акция. Слухове, че именно така ще постъпи МИ, вървяха на капиталовия ни пазар отпреди две седмици и в.БАНКЕРЪ информира за тази вероятност още тогава.. Явно обаче те са станали достояние на по-широк кръг инвеститори именно от тези статии, тъй като от понеделник (15 юли) акциите на дружеството поевтиняха чувствително. За два дни (понеделник и вторник) цената им спадна от 32 лв. до около 28 лева. На събранието стана ясно, че Слънчев бряг АД ще подаде до края на юли в Бургаския окръжен съд искане за експертна оценка на инфраструктурата на курорта, която засега е собственост на дружеството. Тя е много важна за бъдещата цена на акциите, тъй като ще покаже стойността, по която над 120-те собственици на хотели и ресторанти в туристическия комплекс ще придобият съоръженията. Преди месеци инфраструктурата на другия ни голям черноморски курорт - Златни пясъци, бе оценена на около 20 млн. лева. Слънчев бряг е по-обширен като територия, а освен това съоръженията му бяха модернизирани през тази година. Така че е реалистично да се очаква, че оценката на инфраструктурата в курорта да е около 30 млн. лева. Интересен факт във връзка с това е, че цената от 20 млн. лв. се е видяла висока на частниците в Златни пясъци и те засега не я плащат. Какво ще стане в Слънчев бряг е рано да се прогнозира. Но е показателно за настроенията на хотелиерите това, че на среща с ръководството на дружеството миналия петък са се явили едва десетина-петнадесет собственици и само половината от тях са подкрепили идеята да се изкупи част от инфраструктурата.Както в. БАНКЕРЪ писа още преди месеци, идеята на икономическото министерство е да обособи в три самостоятелни дружества електроразпределителните съоръжения (например под името Слънчев бряг ЕРП), инфраструктурата (ВиК, алеи и паркове с име Слънчев бряг сервиз) и вземанията от продажби с разсрочено плащане (Слънчев бряг финанс). Първоначално те ще са изцяло собственост на АД-то, което ще участва с апортна вноска. На собствениците на хотели ще се предложи символично количество книжа от ЕРП и Слънчев бряг сервиз, като акциите ще се винкулират. Така след изготвянето на оценката притежателите на обекти ще имат право първи да закупят по-големи дялове. Едва след това акции ще се предложат и на други инвеститори. Всъщност хотелиерите и сега трябва да заплащат годишни вноски за поддържане на инфраструктурата, които общо са в размер на около 1.5 млн. лева. Повечето от тях обаче пропускат тези си задължения и затова срещу тях се водят съдебни дела. Така че работата с продажбата на инфраструктурата си остава под въпрос.Активи на Слънчев бряг финанс ще са предимно вземанията от продадени земи, върху които са построени хотелите в курорта. Тази година повечето хотелиери подписаха договори за изкупуване на площите на обща стойност 60 млн. лева. Направени са и първите вноски - между 14 и 30% от цялата сума. Останалата част от парите ще се издължи за седем години, т.е. - до 2009 година. Тъй като ликвидацията на Слънчев бряг АД не може да се бави толкова, налага се вземанията от продажби на земите да се обособят в самостоятелно дружество. Неговите акции ще се предложат свободно, а най-вероятният им купувач ще бъде финансова институция. Но дружеството няма да получи 45 млн. лв., колкото са остатъчните плащания за земята, а примерно с 30% по-малко, тъй като става дума за разсрочен приход.Така че Слънчев бряг АД ще се окаже в деликатната позиция да има голяма печалба за 2002 г. (по-голямата част от приходите от продажба на земя се признават като приход веднага, независимо че плащанията по тях ще са през следващите седем години), но парите по банковите му сметки ще са малко. От 84-те млн. лв. парични средства, които дружеството имаше в края на 2001 г., трябва да се извадят 34 млн. лв., разпределени като дивидент за 2000 г. (в началото на тази година акционерите получиха по 6.89 лв.), бяха направени инвестиции в инфраструктура, които по различни оценки са между 20 и 35 млн. лв., и разходи за данъци. Приходите на компанията (освен продажбите на земя, от които се очакват постъпления в бъдещето) са за не повече от 20 млн. лева. Така че влияние върху бъдещата ликвидационна стойност на Слънчев бряг АД и съответно за дела на всеки един акционер ще окажат няколко бъдещи събития: за колко ще се продадат инфраструктурата и вземанията, как ще приключат десетките съдебни дела, които се водят срещу АД-то, и колко време ще продължи процедурата. Отговор на част от въпросите ще даде отчетът на Слънчев бряг АД за шестмесечието, който трябва да бъде публикуван до края на юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във