Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛУХОВЕТЕ ЗА СКАНДАЛИ В АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ СА БЛЪФ

Димитър Желев, председател на управителния съвет на Алианц България Холдинг, и Олег Недялков, бъдещият председател на надзорния съвет на банка България Инвест, пред в. БАНКЕРЪГоспода, какво става в Алианц България? Вярно ли е, че вие, г-н Недялков, сте подали оставка като главен изпълнителен директор на банка България Инвест заради непреодолими противоречия с Димитър Желев, който е председател на управителния съвет на банката и изпълнителен директор на Алианц България Холдинг?Олег Недялков: - Да се говори за конфликт между мен и Димитър Желев е пълна глупост. Не може да има неразбирателство между хора, които имат общи цели и еднакви виждания за развитието на холдинга и на банката, от чийто капитал той притежава 79.4 процента. Освен това аз и Димитър Желев от дълги години работим в близко сътрудничество. Аз съм един от хората, които са свързани със застрахователно дружество България (което през ноември 1998 г. стана Алианц България Холдинг) още от самото му създаване. Банка Доверие, на която бях управител (в края на 1992-ра тя се сля с още 21 банки и се създаде ОББ), бе един от неговите учредители. Преди няколко години, когато Димитър Желев ме покани да стана изпълнителен директор на банка България Инвест, ние с него се уточнихме, че ще заема тази длъжност само за определен период от време, докато банката се стабилизира и разшири пазарните си позиции, след което ще мина в надзорния й съвет. И времето за това настъпи. Така че за никакво неразбирателство не може да става дума.Димитър Желев:- Когато навремето основахме застрахователно дружество България, банка Доверие, а след това и ОББ бяха сред най-големите му акционери, и то точно благодарение на Олег. Докато бе изпълнителен директор на ОББ, той бе и арбитър по една сделка между застрахователното дружество и ЮНИОНБАНК. Изключително съм му благодарен, че той се съгласи да поеме управлението на банка България Инвест в един труден момент за нейното преструктуриране. Чест му прави също, че той дойде и ме помоли да бъде освободен от оперативното управление на банката и да получи контролни функции в нея. Това е много коректна постъпка от негова страна, като знам колко много хора безогледно драпат за постове. Аз от своя страна го помолих да заеме поста председател на надзорния съвет на банката и му благодаря, че прие тази покана.Г-н Недялков, защо решихте да приключите с активната си банкова кариера?Олег Недялков: - И друг път съм казвал, че всяко време има своите герои и всеки е герой на своето време. Преструктурирането на банковата система у нас приключи. Капиталите в нея са почти изцяло частни, като по-голямата част от тях принадлежат на стабилни чуждестранни инвеститори. Сега пред банките стоят нови предизвикателства и те се нуждая от нов тип мениджъри. Банковият сектор разполага с много добре подготвени кадри, на които може да бъде поверено оперативното управление на кредитните институции. Един от тях е Светослав Каранешев, който бе поканен от г-н Желев да стане изпълнителен директор на България Инвест и председател на управителния й съвет.Димитър Желев:- Когато обсъждахме оттеглянето на, Олег той сподели с мене намерението си да започне политическа кариера, като стане общински съветник от листата на БСП. Холдингът и банката винаги са били политически неутрални и по тази причина не е много логично една политически ангажирана личност да участва в оперативното им управление. Но нищо не пречи Олег да съвместява задачите си на надзорник в банката с политическата кариера, без значение коя партия си е избрал.Г-н Желев, не се ли опасявате, че влизането на Олег Недялков в политическия живот може да създаде проблеми на банка България Инвест и на Алианц България Холдинг с партиите, с които си съперничи БСП? Димитър Желев: - В Алианц България Холдинг работят хора с различни политически виждания. Професионалният кодекс на холдинга изисква от всеки, който участва в оперативното му управление, да не изразява политическите си пристрастия по време на работа. Това обаче не се отнася за членовете на надзорните съвети на дружествата в него, които имат само контролни функции. Знаете, че в съвременната история на САЩ много сенатори от републиканската и от демократическата партия участват в контролните органи на различни големи корпорации. Сещам се например, че Хенри Кисинджър е в надзора на застрахователната компания Ей Ай Джи.Преди няколко години поканих един от лидерите на СДС, чието име няма да спомена, да работи в структурата на холдинга. Но той отклони предложението ми. Давам този пример, за да ви докажа, че за мен има значение единствено професионализмът на даден човек, а не политическите му убеждения.Г-н Недялков, ако бъдете избран за общински съветник, не рискувате ли да ви обвиняват в непочтенност всеки път, когато дружества на Алианц България Холдинг участват в някакъв общински проект?Олег Недялков: - Това въобще няма да ме притеснява. Когато в холдинга се вземат решения, засягащи група от свързани лица, те са длъжни открито да декларират своите интереси.Ако говорим за проекти, които се нуждаят от стабилни инвеститори, според мен Алианц е най-подходящият партньор. И колкото повече проекти спечели той в България и в София, толкова по-добре както за страната, така и за столицата й.Димитър Желев: - Алианц България Холдинг е доказал, че спазва стриктно общоприетите бизнесправила и не използва некоректни методи за печелене на пазарни ниши. Така че ние ще се радваме да имаме подкрепата на общината при осъществяването на наши проекти в София, но в никакъв случай няма да се опитваме да я печелим с безпринципни похвати.Г-н Желев, на 4 юни банка България Инвест закупи 2.5% от акциите на Булгартабак холдинг. Какво ви накара да направите тази инвестиция?Димитър Желев: - Банката притежаваше известно количество инвестиционни бонове, с които закупи 2.5% от акциите на Булгартабак. Този пакет ние прехвърлихме на пенсионното ни дружество. Смятам, че сделката е изгодна и тези акции ще донесат добър доход както на дружеството, така и на хората, които са се осигурили в него. Това се потвърждава от факта, че малко след като придобихме пакета, от него започнаха да се интересуват чуждестранни компании. Надяваме се, че ако решим, ще можем да продадем изгодно акциите си в Булгартабак. Освен това очакваме на предстоящото общо събрание на дружеството акционерите му да гласуват част от неговата печалба да бъде разпределена като дивидент.Не на последно място като акционери в Булгартабак ние имаме намерение да съдействаме за неговото преструктуриране. Това бе ясно декларирано не само от България Инвест, но и от другите две банки - СИБАНК и Корпоративна банка, които участват в консорциума. На срещата, която проведохме с вицепремиера Николай Василев, заявихме, че искаме да влезем в управлението на Булгартабак и вече сме излъчили своята кандидатура. Това е изпълнителният директор на банка България Инвест Димитър Костов.Подписали ли сте със СИБАНК и Корпоративна банка договор за консорциум?Димитър Желев:- Подписали сме споразумение за политиката, която ще следваме по отношение на Булгартабак. Как, според участниците в консорциума, трябва да бъде преструктуриран Булгартабак?Димитър Желев:- Има три сценария. Най-радикалният от тях е мажоритарният пакет акции на Булгартабак да бъде пуснат на борсата. Тогава пазарът ще определи цената им и техен собственик ще стане инвеститорът, който даде най-много пари. След това той ще трябва да преструктурира Булгартабак, тъй като, според мен, на всички стана ясно, че част от предприятията му, между които и тези в чужбина, са губещи и трябва да бъдат затворени.Някои дружества, като Булгартабак Благоевград и Булгартабак София, част от фабриките за преработка на ориенталски тютюн и завода за опаковки Юри Гагарин, са много атрактивни, но се нуждаят от силни партньори. Доколкото знам, от тези дружества се интересува Филип Морис, а и други производители на цигари.Съществува и друг вариант за развитието на Булгартабак. Първо - тютюневият холдинг да бъде преструктуриран, като губещите фирми в него бъдат продадени или затворени, за да се намалят загубите, които понася техният собственик. След това Булгартабак заедно с печелившите си дъщерни фирми може да бъде продаван.Третата възможност е да се продължи сегашната приватизационна процедура. Имам информация, че към Булгартабак има сериозен интерес от руски инвеститори, с които може да се започнат преговори. Ние като акционери бихме подкрепили прилагането и на този вариант, стига да се уверим, че преговорите ще се водят със стратегически инвеститори.При прилагането на който и да е от трите варианта обаче трябва да се има предвид, че никой не бива да задължава Булгартабак да продължи да изкупува тютюн на фиксирани цени, без той да му е необходим. Против пазарната логика е да караш едно дружество да прави разходи за покупката на стока, която не може да използва.Имате ли намерение да отправите търгово предложение през борсата за закупуване на мажоритарен пакет акции в Булгартабак?Димитър Желев: - Нито Алианц България Холдинг, нито някое от дъщерните му дружества смятат да се занимават с производството на цигари. Затова ние не смятаме да придобиваме за своя сметка мажоритарен пакет от акции в Булгартабак. Но ако се появи стратегически инвеститор, ние сме готови заедно с другите две банки да отправим от негово име и за негова сметка търгово предложение за покупката на мажоритарен пакет акции от Булгартабак.

Facebook logo
Бъдете с нас и във