Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛАБ ЗАКОН СПИРА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА 7.2 МИЛИОНА ЛЕВА

Несъвършенствата в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) успяха да разстроят за броени седмици отношенията между Ем Джи Елит холдинг и Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Както в. БАНКЕРЪ вече писа, комисията сезира Софийска градска прокуратура за нередности при увеличението на капитала на бившия приватизационен фонд. То приключи още на 24 септември тази година и в резултат контролът върху холдинга пое лихтенщайнската фирма Пи Еф Ейч Си (PFHC), представлявана от Енгелберт Шрайбер-младши. Той пък упълномощил президента на Ем Джи корпорейшън Илия Павлов да защитава интересите му у нас. Придобивайки по-голямата част от новите 72 млн. акции с номинал от 0.10 лв. всяка, офшорката вече държи 78.88% от капитала на холдинга. Възникналият проблем е свързан с текстове на чл.112 от Закона за ценните книжа, който регламентира увеличението на капитала на публичните дружества, без да се издаде проспект. Това е възможно, ако книжата се предлагат само на работещи в компанията или на нейни акционери. Освен това в обнародваната в Държавен вестник покана за свикване на събранието, на което ще се гласува подписката за увеличението, е необходимо да има подробна информация за планираното използване на набрания чрез емисията капитал, обща информация за дружеството, правата, които дават акциите.... Ем Джи Елит холдинг е спазил почти всички изисквания. Още през 2000 г. общото събрание на холдинга е овластило съвета на директорите му да вдигне капитала до 50 млн. лева. Въз основа на това решение мениджърите публикуват на 21 август 2001 г. в Държавен вестник покана към акционерите за записване на книжа от новата емисия. Всъщност в конкретния случай не става дума за покана на общо събрание, а просто за уведомление за началото на процедура по увеличението на капитала. Определено това не ощетява по никакъв начин акционерите на Ем Джи Елит холдинг. Те са получили чрез Държавен вестник полагащата им се информация и въз основа на нея са могли да преценят дали да купят акции, или не. Членовете на ДКЦК обаче уведомяват Софийския градски съд, че в случая има нарушение на ЗППЦК. Само че, хващайки се за буквата на закона, те са изпуснали 14-дневния срок за сезиране на магистратите и новата емисия е вписана в регистрите на съда. Последващото действие на комисията бе да сезира прокуратурата за допуснатата нередност. Сега топката е в полето на прокурорите, които трябва да преценят дали Ем Джи Елит холдинг е престъпил нормативните рамки. При съдебни оспорвания на увеличения на капитала досега съдиите не са взимали под внимание аргументите на Комисията по ценните книжа, преценявайки, че тя няма правен интерес да атакува решения на управителни органи на отделни дружества, тъй като не е страна по спора. Ето защо по-голям шанс за успех пред Темида биха имали самите акционери на холдинга, атакувайки по правен път увеличението. Такива атаки обаче няма. С действията си ДКЦК се опитва да спре инвестиция от 7.2 млн. лв., колкото е стойността на новата емисия, заяви за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Ем Джи Елит холдинг Иван Карабатаков, допълвайки, че е планирано парите да се вложат в две дъщерни предприятия на дружеството - бургаския завод Елкабел и Грандхотел Варна. Във факс, изпратен до вестника, пък се посочва, че в условията на ограничен пазар на кредити, при който търсенето надхвърля многократно предлагането, едва ли има по-бърз, ефективен и лесен начин за финансиране на едно дружество от предоставянето на средства от неговите акционери. Общото събрание на дружеството ни е овластило да увеличим капитала до 50 млн. лева. Така че, ако някой ни информира, че е готов да налее такава сума в холдинга, съветът на директорите с радост ще започне нова процедура за издаването на акции, подчерта Карабатаков. На практика проблемите около увеличаването на капитала без проспект ще отпаднат след приемането на промените в Закона за ценните книжа, което се очаква да стане до Нова година. В новия чл. 112а от проекта е записано, че управителният орган на публично дружество може да взема решение за увеличаване на капитала, ако е упълномощен за това в устава и ако съобщението за емисията съдържа информацията, която трябва да се включва в разширената покана за общо събрание. С този текст спорът между Ем Джи Елит холдинг и ДКЦК се решава в полза на частното дружество. И е любопитно защо Комисията по ценните книжа, която също участва в изготвянето на промените в закона, се е заинатила в конкретния случай като магаре на мост? Още повече че нито едно лице с правен интерес не е настоявало за това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във