Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СКЪПИТЕ ЛЕКАРСТВА СРИВАТ БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Грег Пери - генерален директор на Европейската генерична асоциация (EGA), пред в.БАНКЕРЪГ-н Пери, през последните десет години в Европа рязко нарасна интересът към генеричните лекарства (медикаменти, които съдържат основните съставки на оригиналните, но се произвеждат под друго име). Има ли опасност те да изместят оригиналните?- Няма такава опасност. Генеричните продукти дават възможност на повече хора да се лекуват с по-евтини лекарства, които не отстъпват по качество на оригиналните. Здравноосигурителните фондове на страните членки на Европейския съюз спестяват всяка година средно по 2 млрд. евро от използването им. В Дания, Великобритания, Холандия и Германия те са 50% от всички употребявани медикаменти. В останалите страни членки на Европейския съюз (ЕС), те съставляват 90 на сто от лекарствените продукти, реимбурсирани от здравните фонове. Във всички страни-кандидатки за членство в Европейския съюз, каквато е и България, бюджетите за здравеопазване са недостатъчни. В същото време генеричните медикаменти са само 50 на сто от всички изписвани от личните лекари в тези държави лекарства. Използването им във вашата страна трябва да се увеличи. В противен случай една скромна във финансово отношение здравноосигурителна система, каквато е българската, ще се срине. Приоритетната употреба на генеричните лекарства ще даде възможност със спестените пари държавата и здравноосигурителната каса да набавят скъпи оригинални медикаменти за определени редки заболявания, като например карциноми и СПИН. Сега страните от ЕС реформират своите законодателства, за да улеснят и увеличат производството на генерични продукти. Целта е да направим качествените лекарства по-достъпни не само за хората от Евросъюза, но и за населението на страните кандидатки за членство в него. Това можем да постигнем именно с по-широкото навлизане на генеричните медикаменти в лекарската практика, като същевременно ограничим неоправдано завишеното изписване на скъпи оригинални лекарства.Българската фармацевтична промишленост произвежда предимно генерични продукти. Според вас конкурентни ли са те на европейския пазар?- Нито една страна не може да бъде сигурна дали изделията й отговарят на изискванията на пазарите на Европейския съюз, докато не стане негова членка. Това важи и за България. Наблюденията ми показват, че българската фармацевтична промишленост има добри позиции не само в Източна Европа и страните от ОНД, но може да излезе на пазара в Централна Европа. За това ще помогне синхронизирането на българското законодателство в областта на лекарствената политика с това на Европейския съюз. Европейската генерична асоциация отчита като голям успех, че българският парламент прие т.нар. Принцип на Рош-Болар. Той дава възможност за бързо навлизане на пазара на по-евтините генерични продукти, като напълно гарантира опазването на интелектуалната собственост на оригиналите. Принципът Рош - Болар дава право на производителите да предприемат клинични изпитания, да извършват техническа подготовка и да започнат процедура за регистриране на лекарство под ново наименование, като използва за основа оригинален продукт, докато той още е под патент. Така практикуват почти всички фармацевтични производители от страните в Европейския съюз. По този начин те пестят време и започват производството на генеричното лекарство веднага след изтичане на срока за патентна защита на оригинала. Европейската комисия предложи включването на Принципа Рош-Болар като разпоредба в рамките на цялостната промяна на законодателството на обединена Европа. Предложението й получи одобрението на Европейския парламент и съгласието на всички страни членки, участващи в заседанието на Съвета на министрите на ЕС. До две години той ще се наложи във всички страни членки на съюза.През август тази година няколко американски фармацевтични фирми заплашиха българското правителство, че България може да попадне под ударите на международни правни санкции заради приетия от парламента Принцип Рош Болар. Има ли опасност това наистина да се случи?- Американски фирми се опитват да осуетят достъпа на населението на Обединена Европа до евтините лекарства. Целта им е да продължат патентната защита на свои изделия колкото се може по-дълго и на всяка цена. В момента производителите на генерични медикаменти в цяла Европа, включително и в източната й част, са застрашени от агресията на някои големи американски фармацевтични компании. Най-масиран и арогантен е натискът им върху страните в преход. Целта им е на пазара в Европейския съюз и в новите демокрации да останат само оригиналните скъпи лекарства, които произвеждат самите американци. Преди месец Съюзът на българските фармацевтични производители стана член на Европейската генерична асоциация. В нея членуват петстотин компании, без да се броят клоновете и дъщерните им фирми. Според нашия правилник и устав, вече приемаме и третираме българската фармацевтична промишленост като част от фармацевтичната промишленост на Европейския съюз. В този смисъл вашите производители могат да разчитат на подкрепата на Европейската генерична асоциация, в случай че някоя американска компания предизвика правен спор заради производство на генеричен продукт. Неотдавна асоциацията спечели подобно дело, заведено от Световната търговска асоциация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във