Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Скроиха Закона за туризма по европейски модел

След  дълго мъдруване  най-сетне  написаха Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Народното събрание прие на второ четене промените,  обещани  и предложени от министъра на туризма Николина Ангелкова. .

Те  са  последица от  мерките и приоритетите на българското правителство за намаляване на административната тежест за бизнеса. С тях туристическият бранш ще бъде улеснен, тъй като отпадат  общо 19 вида документи, които досега трябваше да се предоставят на хартиен носител и са свързани с основните дейности на министерството.

След влизането в сила на новия закон  ведомството,  ръководено от Ангелкова, което контролира туристическите обекти, ще има засилени функции.  Предвижда се контролно звено да проверява хората, извършващи туристически услуги. Длъжностни лица от ведомството ще могат да проверяват както обектите, така и дейността на работещите  в тях. Промяната се наложи  заради многобройните сигнали за нарушения, които заливат  министерството.

Промените предвиждат съставените констативни протоколи да се изпращат до Комисията за защита на потребителите за последващ контрол и налагане на санкции, а  тези функции отдавна са й отредени.  Увеличава се горната граница на имуществените санкции - от 1000 на 3000 лева. Въвежда се и  глоба в двоен размер при установяване на повторно нарушение.

Съгласно закона досега това можеше да стане  само по искане на Комисията за защита на потребителите. И само тя можеше да отнеме категорията на даден обект -  факт, от който ресорният  министър  се оплакваше отдавна, тъй като това изискване връзваше ръцете на  туристическото ведомство.

С новите текстове е уреден и начинът за придобиване на правоспособност за упражняване на професиите екскурзовод, планински водач и ски учител. Такива разрешения  вече ще  могат да  получават  не само български граждани (както беше досега), но и граждани на държава - членка на Европейския съюз,  и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - Швейцария например.

Освен тези промени нормативът гарантира на  туристите сигурността, че  те вече  няма да дължат допълнителни такси, ако решат да прекратят договора си с туроператора, ако мястото, където бъдат  настанявани,  или условията на екскурзиите, за които са заплатили,  не отговарят на предварително уговорените такива.

Важна част от новия Закон  е и транспонирането на Европейската директива за пакетните пътувания - тези  текстове  влизат в сила от 1 юли тази година.

Основната цел на разпоредбите е да модернизират и разширят обхвата на защита на туристите. С тях се въвеждат по-сериозни гаранции за защита на потребителите  като допълнителна преддоговорна информация и защита за изпълнението им. Измененията ще позволят и прехвърляне на договор за пътуване от едно лице на друго след предизвестие на организатора в рамките на 7 дни преди началната дата.

Предвижда се също задължение за възстановяването, и то без забавяне  на платените от  туриста суми, ако туроператорът е изпаднал в неплатежоспособност.

От приетите промени  става ясно още, че ако на  турист  предстои пътуване до дестинация, където има извънредни обстоятелства, то  той отново може  да се откаже от него,  без да плаща неустойки по договора. Нещо повече, има право  да си върне  цялата сума, която вече  е заплатена  на туроператора. Важно е да се отбележи обаче, че той няма да има право на допълнително обезщетение.

Част от приетите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма влизат в сила след обнародването им в "Държавен вестник", с изключение на текстовете, свързани с транспониране на директивата, които влизат в сила от 1 юли 2018 година. Министерството на туризма при необходимост ще започне разяснителна кампания за промените сред туристическия бранш след обнародването на документа, посочиха от ведомството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във