Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СКАНДАЛ И С ПРОДАЖБАТА НА МИНИТЕ В ПЕРНИК

Открит въгледобив ЕАД се занимава с добив и обогатяване на кафяви каменни въглища. Рудникът има площадки и терени в повечето села около Перник, като производственият му капацитет е около 320 хил. тона на година. Последният обнародван финансов отчет на предприятието показва, че печалбата му за 2002-ра е била 519 хил. лева. Задълженията му надхвърлят 10 млн. лева. Мини Открит въгледобив са основният доставчик на гориво за местната топлофикация, в която се извършва мащабна рехабилитация, финансирана от ЕБВР.-----------------------------------На пръсти се броят приватизационните сделки у нас, завършили без скандали, инсинуации, публични обвинения и съдебни дела. Наистина, по-голямата част от делата приключват с решения, потвърждаващи избора на Агенцията за приватизация, и затова в графата загуби новият собственик калкулира само адвокатските хонорари и месеците, през които спорното дружество е било на кантара на Темида. Не е така обаче, когато магистратите анулират продажбата на дадено дружество, а съдебното решение излезе месеци след окончателното приключване на раздържавяването. Такъв е случаят с мини Открит въгледобив ЕАД - Перник. Още през лятото на 2004-а 100% от капитала му бяха продадени на софийската фирма Корникон ЕООД, чийто консултант е небезизвестният самоковски бизнесмен Христо Ковачки. Фирмата вероятно е създадена специално за участие в приватизационната процедура и до момента не фигурира в електронния регистър Дакси. Представлява се от Чавдар Пейчев, който от миналото лято управлява и пернишките мини.А иначе съдебната сага около Открит въгледобив наистина е любопитна. С решение № 1963 от 2 март 2005 г. тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Агенцията за приватизация от 30 юли 2004-а за продажбата на мините. Делото, заведено по жалба от 11 август миналата година на пернишкото Енергетик 2004 АД (неуспял участник в наддаването), е върнато като преписка в АП. Освен това върховните магистрати нареждат на приватизационното ведомство да проведе нова тръжна процедура за мините, съобразно дадените задължителни указания. Спазвайки законовия срок, агенцията и купувачът Корником обжалваха през седмицата съдебното решение пред петчленен състав на ВАС. Така кръгът от съдебни заседания започва отново. Трудно е да се прогнозира колко точно ще продължи той, но е сигурно, че докато последната инстанция на Върховния административен съд не се произнесе, пернишките мини Открит въгледобив ще са в ничия територия. И ще повлекат със себе си не само миньорите и служителите на дружеството (около 1000 на брой), а и Топлофикация - Перник, която се захранва с неговите въглища. Отстраненият купувач пък ще увисне с банковия кредит и гаранциите за покупката. Като се имат предвид и платените по сделката 5.4 млн. лв. и лихвите по тях, то сумата съвсем не е за пренебрегване. Отделно са инвестициите, направени в предприятието след неговото придобиване.Всичко това е само едната страна на случая. Другата е свързана със законосъобразността на самата продажба. Според жалбоподателя Енергетик 2004 правилата при провеждането на търга са били нарушени и е допуснато несъответствие с текста на чл.31, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Тази разпоредба предвижда решението за откриване на приватизационната процедура и определянето на метода на приватизация да се обнародва в Държавен вестник и да се публикува най-малко в два централни всекидневника. Конкретно при приватизацията на мини Открит въгледобив тези решения са две: №2813-П от 18.06.2004-а за началото на процедурата и № 2838-П от 22.07.2004-а, с което изпълнителния директор на АП, променя тръжната документация в частта Проект на договор за приватизационна продажба. Изискванията за обнародване обаче са били изпълнени само при първото решение, но не и при второто, са констатирали магистратите. Съдейки по представените доказателства, направените промени са били обнародвани само в Държавен вестник, и то едва след провеждането на търга и определянето на победителя в него. Публикации в централни всекидневници не е имало. При служебната проверка по законосъобразността на раздържавителната процедура съдиите са установили и че пред подписа на изпълнителния директор на приватизационното ведомство, утвърждаващ тръжната документация, е положена запетая. Тоест, подписал се е не той, а друг, само че в съдебната зала така и не е установено кое длъжностно лице е утвърдило документите. Според правилника на АП, тя се представлява от изпълнителния директор, а и по делото не е била представена заповед за неговото заместване, придружена с доказателства за отсъствието му. Което, според съда, също потвърждава незаконносъобразността на продажбата.От Агенцията за приватизация и одобреният купувач Корникон обаче продължават да твърдят, че всички действия по сделката за пернишките мини са напълно законосъобразни. Това било потвърдено и от представители на жалващия се кандидат още в деня на конкурса. От Енергетик 2004 даже подписали официална декларация, че са запознати с всички изисквания (включително и с променените тръжни условия).Всъщност особеностите при тази продажба започнаха още в деня на самия търг (30 юли 2004-а). По принцип явното наддаване и предварително оповестените условия предполагаха прозрачно и честно състезание, в което победител ще е предложилият най-висока цена. Мераклиите за мини Открит въгледобив бяха трима: консултираната от Христо Ковачки софийска фирма Корникон; регистрираното в пернишкото село Житуша акционерно дружество Енергетик 2004 (85% от акциите в него са на Никола Атанасов Забуртов, а 15 на сто държи Димитър Асенов Бачев); както и пернишкото Еврометал Комерс ЕООД (притежавано от Людмил Данаилов Стойков, който участва като собственик в други 14 дружества, сред които Стомана Индъстри и ваканционно селище Дюни). Дотук - добре, но търгът започна с известно закъснение, тъй като час преди началото му неизвестен мъжки глас подал сигнал за поставена в сградата на АП бомба. Поради тази причина наддаването се проведе в съседната сграда и протече твърде безинтересно. Първоначално обявената от Агенцията за приватизация цена бе 5.2 млн. лв., а стъпката за наддаване - 200 хил. лв., само че още на второто стъпало другите две фирми се отказаха от участие и Открит въгледобив стана собственост на Корникон. Договорът за продажбата бе подписан в законовия 14-дневен срок. След нея новият собственик извършва нова оценка на активите на предприятието, изготвя инвестиционна програма за подобряване на работата и започва да я изпълнява. Междувременно от 1 август 2004-а мини Открит въгледобив увеличиха цената на въглищата с 12 на сто, като тонът поскъпна от 100.66 на 112.66 лв. с ДДС. На дребно пернишките въглища се продаваха от 120 до 150 лв. на тон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във