Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СИНДИКЪТ НА ДИНАМО СЕ СПЪНА НА ФИНАЛА

Опитът на синдика на Динамо Сливен Снежина Маджарова да продаде производствено хале, производствен корпус и трафопост на предприятието приключи с неуспех. Това са част от последните активи на производителя на електродвигатели. Те бяха предложени за продажба на 14 април на три отделни търга, но купувач за тях така и не се появи. Снежина Маджарова обясни пред в. БАНКЕРЪ, че това не означава липса на интерес, но не доуточни какво има предвид. Според някои от кредиторите на предприятието синдичката е допуснала грешка, че не е предложила халетата заедно с по-привлекателните активи и че във въпросните халета няма нищо ценно, за което си струва да се дават пари. Производственото хале е със застроена площ от 990 кв. м и е оценено на 36.5 хил. лева. Според Търговския закон първоначалната му тръжна цена е била 75 на сто от оценката. Производственият корпус пък се намира в с. Кипилово и е със застроена площ от 1.7 декара. Към него има и урегулиран поземлен имот от 2.9 декара. Корпусът е оценен на 152.5 хил. лева. Трафопостът Янтра се намира в Сливен и оценката му възлиза на 13.7 хил. лева. След този неуспешен опит за продажбата на тези активи синдикът на Динамо Сливен ще насрочи повторни търгове с явно наддаване. Цената вече ще бъде наполовина от оценката, както разпорежда Търговският закон. Заводът за електродвигатели е собственост на Венелин Христов, който притежава 25%, АКБ Актив, който държи също толкова, както и Костенец - ХХИ, което в момента има 24% от дружеството. Управител на Костенец-ХХII е Николай Банев, който е изпълнителен директор и на АКБ Актив. Останалите акции са в ръцете на физически лица.Тази структура на собствеността на предприятието се е оформила през последните няколко месеца, показа справка в системата Дакси. Дотогава фирмата, ръководена от Банев - АКБ Корпорация, е владяла 67% от капитала на Динамо. Производството по несъстоятелност на дружеството бе открито на 23 април 2002 година. Искът бе внесен от най-големия кредитор на компанията ОББ, която имаше да взема 4.7 млн. щ. долара. След почти едногодишни съдебни спорове дружеството бе обявено в несъстоятелност на 21 март 2003 година. Синдикът Снежина Маджарова вече е превела на ОББ 4.8 млн. лева. Агенцията за държавни вземания също е получила 1.3 млн. лв., които сливенското предприятие й дължи. Тези пари са разпределени поравно за покриване на дяловете към данъчната администрация и към НОИ. Основната част от тези средства бяха осигурени от продажбата на административната сграда, на централното производствено хале и машините на предприятието, която се извърши на 25 ноември миналата година. Те бяха купени от старозагорското дружество Би Си Моторс за 6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във