Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СИНДИКАТИТЕ ОЧЕРТАХА СВОЕТО ОТ ЦИГАРЕНАТА СДЕЛКА

Управителният съвет на Булгартабак е одобрил на свое заседание споразумението, сключено със синдикатите, за преодоляването на негативните последици от преструктурирането и приватизацията на цигарения холдинг. Документът е бил подписан от представители на КНСБ и КТ Подкрепа и от двамата изпълнителни директори на дружеството - Георги Костов и Илия Калоферов. Профсъюзите оценяват споразумението като най-доброто постижение, извоювано от тях от откриването на раздържавителната процедура на холдинга досега. Най-важното е, че идеята на вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева за създаването на социален фонд за финансово компенсиране на последиците от приватизацията вече е намерила практическа реализация. Договорено е в управлението на фонда да участват и хора от синдикалните организации. Според заместник-председателя на КНСБ Николай Ненков това ще осигури прозрачност при изразходването на парите. С тях ще се изплащат просрочените възнаграждения на работниците и служителите в системата на Булгартабак, възлизащи в момента на почти 5 млн. лева. Освен това фондът ще осигури изплащането на обезщетения при съкращения, които няма да са никак малко. Размерът на тези обезщетения ще е в рамките на една брутна работна заплата за всяка година трудов стаж в тютюневите дружества, но не повече от 20 брутни възнаграждения. Компенсации ще се дават и при пенсиониране. Служителите и работниците от системата с над 20 години стаж ще получат петнадесет заплати. Средствата във фонда ще дойдат от приватизацията на атрактивните предприятия. Точната сума обаче ще се определя в зависимост от нуждите, които възникват в момента. А иначе, според Ненков, вече има готовност за регистрацията на социалния фонд като юридическо лице с нестопанска цел. Постигната е и договореност при разглеждането на офертите на кандидат-купувачите за тютюневите дружества да се дават оценки и на социалните им ангажименти. От желаещите да се включат в наддаването за финансово стабилните дъщерни компании на Булгартабак допълнително ще се изисква да имат опит в бранша. В подписаното споразумение се предвижда още сключването на нов колективен трудов договор, който да важи две години. Договореният по-голям срок на валидност (обикновено тези договори са едногодишни) ще даде според синдикатите гаранция, че поетите ангажименти към работниците и служителите от системата на цигарения холдинг наистина ще бъдат спазени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във