Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СИМЕОН МИЛЕВ: ВРЕМЕ Е ОДИТОРИТЕ ДА ВЛЯЗАТ В ПАРЛАМЕНТА

Новият председател на УС на ИДЕС - Симеон Милев, е завършил Икономическия университет във Варна през 1976 г., където се връща три години по-късно като асистент. Преподава до 1996 г., като междувременно защитава дисертация. Милев става експерт счетоводител с първата вълна от 1991 г., а през 1993 г. заедно с Антон Свраков се включва във веригата Делойт и Туш у нас. Миналата година двамата я напускат и основават фирмата Свраков и Милев ООД. Основната дейност на компанията, според запознати, са курсовете за обучение на одитори и счетоводители.Професионалното изграждане в една голяма одиторска компания е изключително полезно, заяви за в.БАНКЕРЪ Милев, изпреварвайки темата за натегнатите отношения между местните одитори и представителите на голямата четворка у нас, в която влизат ПрайсУотърхаус Купърс, Делойт и Туш, Ърнст енд Янг и Кей Пи Ем Джи.Г-н Милев, защо приехте да станете председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители?- ИДЕС има нужда да бъде тласнат напред, дори и чрез обновяване на ръководството си. Мисля, че това се получи. И в случая не става дума единствено за мен. В управителния съвет на ИДЕС в момента са само двама от старите членове, което пък е задължително, за да има приемственост. Бих казал, че в новия съвет влязоха много качествени хора, с които намираме общ език. Това пролича още на първото ни заседание на 4 септември.Наясно сме и със стъпките, които трябва да предприемем. На първо място поставям подготовката на кандидатите, които искат да станат експерт счетоводители. Трябва да подобрим обучението им, защото разликата между 1991 г. и сега е много голяма. Наша задача е да продължим квалификацията на експерт счетоводителите, тъй като промените в света са много динамични. Това личи и от дейността на Комитета по Международните счетоводни стандарти, която следим. Поставям акцент върху обучението на колегите в провинцията. Ще засилим и международните връзки.Не ви ли притеснява обстоятелството, че на 2 септември бяхте избран от колегите си в доста напрегната обстановка?- Получи се известно напрежение. Но в голяма институция като нашата поначало има различни мнения. Така че от тази гледна точка не се притеснявам, то е нормално. Бих казал, че е притеснително това, което напоследък се получи. Но аз трябва да се опитам да го туширам заедно с новия управителен съвет.Смятам също, че трябва да се открием за публиката, за да може обществото да разбере какво представлява одиторската професия. Разбира се, в страна като България одиторската професия не може да преживее подобен бум както в Съединените щати, където публичността на дружествата е много широко застъпена. И е нормално в малка страна, която се развива на базата на фамилния бизнес, акцентът да се постави върху консултантската дейност, а не толкова върху чистото одитиране на финансовите отчети.Но факт е, че одиторите вече са повече от публичните дружества, нали?- Сигурно, но това не ме притеснява. Нека да бъдат и 1500 - конкуренцията ще избута напред по-качествените. Голяма част от одиторите могат да работят и като счетоводители, има и такива случаи. (б.ред. По данни на Комисията по ценните книжа към 20 август 2002 г. публичните дружества са само 356, а регистрираните одитори са 562-ма).Не сте привърженик на идеята да се ограничи лицензирането на нови одитори?- Не, не съм. Но има нужда от повишаване на критериите при лицензиране на експерт счетоводители. Трябва да има адекватност - да даваме повече знания по време на обучението и да искаме повече като качество на одита.Освен това одиторът е обществена личност и трябва да притежава много други качества, не само да е подготвен професионално. Той трябва да е човек с широка обща култура, трябва да знае мястото си в обществото. Но досега никой не ни е обучавал на това, поради което имаме трудности.Ние трябва да задълбочим и нашите контакти както със сродни организации, така и с институциите на изпълнителната и законодателната власт. Също така имаме голяма нужда от лобиране. Държавата има нужда от услуги на експерти като нас - одиторите. Време е нашата общност да излъчва свои депутати в парламента. Но това няма да стане лесно. Подобна е традицията например във Великобритания, където от края на XIX век има депутати експерт-счетоводители. Споменахте, че ще подобрявате връзките на ИДЕС с изпълнителната власт. Вероятно сте запознат с предупрежденията на заместник-министъра на финансите Гати Ал Джебури, които той отправи към стария управителен съвет, председателстван от Стоян Дурин.- По този повод искам да обърна внимание на вътрешната система за контрол на качеството на одиторската работа. В началото на 90-те години бе опорочена възможността ние самите да контролираме дейността си достатъчно силно, за да гарантираме по-високото й качество. Тогава комисията по професионална етика имаше възможност да предлага наказания за одиторите пред министъра на финансите. И въпреки че сме саморегулираща се институция, наказателните постановления се издаваха именно от министъра на финансите. Новият закон промени това. Наказателните постановления вече ще се издават от председателя на ИДЕС, което е много голяма отговорност и тя падна точно върху мен. Естествено, тези постановления могат да бъдат обжалвани, но вече няма да можем да си измиваме ръцете с Министерството на финансите, след като няма да сме зависими от тях.Известни са случаи на подпечатване на счетоводни отчети, без да е правена одиторска проверка. Защо ИДЕС не е предприел мерки? - Всеки такъв случай, който успеем да докажем, ще има сериозни последствия за одиторите. Понякога обаче нещата се преувеличават. Как например аз мога да кажа какво е проверявал другият одитор, като не съм бил там. Натъквам се примерно на счетоводна грешка и решавам, че предишният одитор изобщо не е проверявал. Но не мога да го твърдя, нали разбирате. Само предприятието може да заяви, че одиторът не е стъпвал там. За да се установи това обаче, трябва да дойдат доказателства в Съвета по контрол на качеството на одиторските услуги.Въпреки всички упреци към ИДЕС, бих казал, че като квалификация и подготовка членовете му са на доста високо ниво. Ние сме единствената професионална общност, която си е изградила много строга система за лицензиране. Тежестта на изпитите за получаване на диплом за експерт-счетоводител е прословута.РЕЧНИКНезависим финансов одит е съвкупността от процедури, определени с Международните одиторски стандарти, чрез които се изразява независимо мнение за достоверността на всички съществени аспекти на финансовите отчети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във