Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СИБАНК ЩЕ ВДИГА КАПИТАЛА СИ НА 70 МЛН. ЛЕВА

Акционерите на СИБАНК разрешиха на управителния й съвет да вдигне капитала на кредитната институция през следващите пет години до 70 млн. лева. В момента той е малко над 35 млн. лева.Смисълът на дадените ни от акционерите правомощия е да се избегне необходимостта от свикването на извънредно общо събрание, ако се наложи повишаване на капитала, обясни председателят на управителния съвет на СИБАНК Васил Симов. Според него приключилото преди около два месеца предлагане на акции на банката на нови инвеститори е показало, че има интерес към книжата й. В тази връзка е и гласуваното от акционерите решение сега: ако се появи сериозен кандидат-купувач, оперативното ръководство ще може да емитира специално за него допълнителни акции, с които да се увеличи капиталът. Опцията обаче може да бъде използвана и ако възникне спешна необходимост да се демонстрира стабилност или да се отпусне много голям кредит. Съгласно изискванията на БНБ размерът на такъв заем може да е до 25% от собствения капитал на банката, който за СИБАНК е в размер на 36.146 млн. лв. към 31 декември 2003 година. Вероятността той да се окаже недостатъчен за реализиране на набелязаните от кредитната институция цели е доста голяма, като се има предвид амбициозната й програма за инвестиции в Пампорово АД, чийто мажоритарен собственик е. На общото си събрание на 24 юни акционерите дадоха право на оперативното ръководство да пусне при необходимост и емисия облигации в размер до 50 млн. лв., както и да определи всички параметри при издаването й. Собствениците на СИБАНК ще си поделят 560 000 лв., или 20% от печалбата й за 2003 г., която след платени данъци е 2.782 млн. лева. Тоест дивидентът на всяка акция ще е 16 стотинки. Останалите 2.222 млн. лв. от печалбата ще бъдат заделени във фонд Резервен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във