Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШВЕЙЦАРЦИТЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ОСТАТЪЧНИЯ ДЪРЖАВЕН ДЯЛ В АЛЕН МАК

Добилият скандална слава козметичен завод Ален мак от вторник (26 февруари) е с двустепенна структура на управление - това реши общото събрание на акционерите му. Както се и очакваше, надзорният съвет на наскоро приватизираното предприятие оглави Петър Терзиев (до неотдавна съсобственик на Балканфарма), представител на регистрираната в София фирма с швейцарски капитали Ефектен унд финанц-България. Преди месец тя закупи 57% от пловдивското дружество. Освен Терзиев в надзорния му съвет влязоха Илия Калоферов и Димитър Димитров. Калоферов бе заместник-изпълнителен директор на Агенцията за приватизация по времето, когато я ръководеше Захари Желязков. Освен това Калоферов бе член на управляващите бордове на редица държавни компании, между които и Булгартабак холдинг. Калоферов бе и сред учредителите на свързания със СДС Българо-холандски приватизационен фонд, който по-късно бе преобразуван в Българска холдингова компания (БХК), управлявана от Хараламби Анчев. Димитър Димитров е юридическият консултант на Ефектен унд Финанц. В периода 2000-2001 г. той бе изпълнителен директор на ДЗИ, а след това изпълнителен директор на Държавната агенция за надзор върху застраховането и хазарта. Малко странно изглежда преизбирането на Стефан Папалезов за изпълнителен директор на Ален мак. Някогашно съдружие между него и Петър Терзиев Пи енд Ес комерс възбуди у хората, заинтересовани от сделката съмнението, че той отстоява интересите на швейцарския фонд в съвета на директорите на предприятието, избран в края на декември 2001 година. А от началото на февруари, тоест от момента на приватизацията му Папалезов е изпълнителен директор на Ален мак. Тогава Петър Терзиев отрече да има бизнесвръзка с Папалезов, както и че той представлява швейцарския фонд. Сегашното му преназначение дава коз в ръцете на фирмите Фреш АП козметикс и Магнолия 99, които обжалват сделката за козметичния завод. Техния мотив е, че изпълнителният директор е представител на Ефектен унд финанц и е влязъл в ръководството на Ален мак преди приключването на приватизационната сделка, което е нарушение на процедурите по продажбата на предприятието. Започнатите от двете фирми съдебни дела срещу договора за продажба на пловдивския завод сякаш нямат голям шанс да успеят. Защото предстоящото, може би десетократно увеличение на капитала на Ален мак, така ще намали сегашният държавен дял от 17% докъм 10% или по-малко процента. Процедурата по увеличението на капитала на Ален мак ще започне на 12 март, когато акционерите на дружеството ще бъдат свикани на четвъртото за последните шест месеца общо събрание. Тогава ще се вземе принципно решение за емитирането на нови акции, а управителните органи на предприятието ще бъдат натоварени с изготвянето на проспект. След съставянето му документът ще трябва да бъде одобрен от Държавната комисия по ценните книжа и едва тогава ще се пристъпи към откриване на подписката за набиране на нови акционери. Нейният старт се очаква към края на април. Пред в.БАНКЕРЪ Петър Терзиев заяви, че швейцарците нямат намерение да увеличават дела си в Ален мак и ще изкупят точно толкова акции, колкото им се полагат според досегашното дялово участие. Ако се приеме хипотезата, че всички досегашни акционери ще участват в подписката, Ефектен унд финанц ще си останат собственици на 79% от капитала на предприятието - т.е. не повече от това, което получиха след приватизационната сделка и след изкупуването на още акции на козметичното дружество на фондовата борса. Швейцарците ще проведат увеличението на капитала при благоприятни обстоятелства. Става дума за това, че държавата едва ли вземе участие в тази операция. Представителите на Министерството на икономиката най-вероятно ще потърсят по частен път инвеститори за полагащите му се около 17% от капитала. Засега е ясно, че това няма да са швейцарците (ако въобще са такива), чийто представител Петър Терзиев отбеляза пред БАНКЕРЪ, че те нямали интерес към държавния дял. При това положение ведомството, управлявано от Николай Василев попада в изключително неудобна позиция - да намери бързо купувач за акциите си в Ален мак. Сега те се търсят на Българската фондова борса на цена 11.5 лв. всяка. Агенцията за приватизация ще се опита да продаде въпросните 17% до началото на подписката, научи БАНКЕРЪ. Тогава държавата може да вземе добри пари. Но ако това не стане и държавният дял съвсем се обезцени на борсата (след увеличението на капитала на козметичното предприятие и ако икономическото министерство не участва в процедурата, не се очаква акциите му да струват повече от 1-2 лева), швейцарците получават възможност да овладеят доста над 90% от Ален мак. Колко точно, зависи от размера на увеличението на капитала, който ще стане ясен след приключването на одиторската проверка в предприятието, която извършваКей Пи Ем Джи. Съдба ли е това, или предварително прогнозиран резултат? Още две кадрови решения правят впечатление - в управителния съвет на козметичното предприятие влязоха Йонка Кинова и Младен Младенов. Доскоро Кинова бе финансов мениджър в Балканфарма холдинг. По всяка вероятност тя ще поеме финансовите дела на Ален мак. Младенов пък е ръководител на отдел Човешки ресурси в завода. Като че ли усилията да се стабилизира Ален мак по примера на Балканфарма с телепортиране на част от мениджърския екип са налице. Остава публиката да повярва, че швейцарският собственик е швейцарски и че ще осигури финансирането за завръщането на Ален мак на бившите пазари на СИВ (Съвета за икономическа взаимопомощ).

Facebook logo
Бъдете с нас и във