Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШУЛЕВА ПРЕДЛАГА ГЪБИ И АКТИВНО СТАРЕЕНЕ

БЕЗРАБОТНИ ЩЕ СЕ УЧАТ ДА КОПАЯТ ТУНЕЛА ПОД ШИПКАПетнадесет безработни ще се обучават да копаят тунела под връх Шипка. Триста души без препитание в Шуменска област ще садят лозя и малини, 110 техни колеги от Момчилград ще се занимават с билки и ягоди, а 30 човека в Габровска област освен трайни насаждения ще отглеждат и гъби. Тридесет безработни от Търговище ще са ангажирани временно - докато възстановят дейността на местното летище, още толкова клиенти на бюрата по труда в Бургаска област ще получават възнаграждение, докато се реконструира амфитеатър Черноморец... Тези смели икономически проекти са само част от програмите, с които социалният министър Лидия Шулева ще се бори срещу безработицата през тази година. Те са включени в Националния план за действия по заетостта'2002, чието одобрение от Министерския съвет се очаква през януари. Такъв документ, представляващ накуп държавната политика за насърчаване на заетостта, се прави за втори път у нас. Първият национален план бе приет от правителството на Иван Костов на 27 април 2001 година. Но до края й бе осъществен частично, тъй като бюджетът и специализираният фонд за безработица не намериха пари за пълната му версия. За всички национални и регионални програми, включени в него, бяха необходими 75 млн. лева.Точно този минус във финансовото обезпечаване на програмите министър Шулева отчете в края на септември 2001-ва и обеща, че ще го поправи. Още повече че тя обяви безработицата за задача номер 1 пред нейното ведомство. Правителството планира равнището й през 2002 г. да падне с 1% и да стане 17% - или без препитание тази година да са 635 000 българи. Борбата с безработицата е съобразена със стратегическите цели на кабинета, най-вече с очакванията за бърз икономически растеж, който ще доведе и до създаването на работа, обясни приоритета на управлението си Шулева. Затова бе променено и самото финансиране на политиката по заетостта. Тази година държавният бюджет плаща изцяло проектите за нови работни места и обучение, за които в него са заложени 117 млн. лева. Досега парите за тях идваха от осигурителните вноски на хората, събирани в специализирания фонд за безработица. От заделените в бюджета средства 114.5 млн. лв. са разпределени по програми, а като резерв за нови инициативи за заетост в региони с остри проблеми са запазени 1.9 млн. лева.Въпреки че този национален план трябва да демонстрира пред електората вижданията на новото време - как ще се справи с безработицата, какви цели си поставя кабинетът и как ще ги осъществи, подготвеният документ се превърна в едва ли не най-грижливо пазената държавна тайнаПроектът му мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество тихомълком. Дори в момента, когато представителите на работодателите и синдикатите го обсъждаха, от пресцентъра на ведомството на Шулева заявиха пред в. БАНКЕРЪ, че той не е в дневния ред, защото... още не е готов, и отказаха информация за разработването му. Заместник социалният министър Радослав Бозаджиев, който отговаря за политиката по заетостта, категорично не пожела да говори пред в. БАНКЕРЪ по този въпрос. Шефката на ресорната дирекция Вержин Тебеян отклони искането на повече сведения за когато му дойде времето - сега планът се съгласувал с другите ведомства (интересно защо това не е направено, преди да бъде пратен в тристранката?) Самата министър Шулева се ограничи само да съобщи официално, че със заложеното в документа до края на 2002 г. ще се разкрият 60 000 работни места. Но пропусна да се задълбочи в разликата - царското движение обещаваше предизборно 100 000 нови работни места през всяка година от мандата му. Неясно остана и как всъщност този документ е разработен. По идея той трябва да събира всички национални и местни програми, като стъпва върху регионалните планове за заетост. Само че областните управи не са давали никакви предложения. Заварихме регионална програма за заетост, която и сега се изпълнява. Имаме намерения да я преработваме, когато се сформира Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие, както е по новия Закон за насърчаване на заетостта. Досега не са ни искали предложения, каза пред БАНКЕРЪ Любомир Трифонов, заместник областен управител на Габровска област. До средата на февруари с орган по заетостта ще се сдобият и в Пловдивска област, отбелязаха от управата й. Предстои ни да актуализираме областния план за регионално развитие и на свързаните с него програми за заетост, уточни и Нора Чалъкова, директор на дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Шуменската областна администрация. Областният съвет по заетост е внесъл в края на 2001 г. в социалното министерство предложения за микропроекти, но не се знае кои от тях ще започнат, изтъкна Чалъкова. Независимо от заявените големи обещания въпросният национален план няма да осъществи необходимия прелом в държавната политика по заетостта, защото той не предлага нищо ново като подход за решаването на проблема, смятат експерти. В бързината да отчете и тази работа за свършена, Шулева просто... преписа предшественика си Иван Нейков. Вариант'2002 е почти изцяло копие на план'2001Корекциите са съвсем малки - в броя на хора, които ще обхванат отделните програми и в необходимото им финансиране, показва сравнението им. Нововъведенията се броят на пръсти. А преди това Шулева неведнъж заявяваше, че заварените от Нейков програми за заетост са неефективни и ще бъдат преразгледани. Сега обаче излиза, че кабинетът Сакскобургготски не предлага никаква промяна за безработните. От друга страна, второто издание се прави без социалното министерство официално да е отчело изпълнението на план'2001 и неговата неефективност. Посочва се само до каква степен са усвоени парите по отделните проекти, но без да се влиза в подробности колко постоянни или временни работни места например са създадени. При липсата на такъв анализ на свършеното и на нерешените проблеми план'2002 възпроизвежда подход на механично сливане на програми и мерки, подчертават социалните партньори.Шулева изневери и на обещанията, че в политиката си по заетостта новото време ще наблегне на такива мерки, които да гарантират постоянна, трайна работа на хората, а не временна, както предишното правителство. Но план'2002 повтаря точно това. Според негоикономическите приоритети са лавандула, озеленяванесъздаване на овощни градини, възстановяване на лозя и други насаждения - към тях са насочени най-много програми за нови работни места и за обучение. Твърде спорен е ефектът от стимулирането на заетостта на 145 безработни със 165 299 лв. от държавния бюджет, които да създават градини от праскови, череши и вишни в Сливенска област. Едва ли ще реши проблемите на хората и ангажирането на 569 души от Хасковска област в лесокултурни мероприятия, за което бюджетът ще брои 324 216 лева. При съществуващите проблеми на тютюнопроизводителите националният план предвижда да финансира временната работа на над 3000 безработни в отглеждането на тютюн.Други заварени програми пък ще продължат да се осъществяват, въпреки поначало съмнителния им ефект. Така в Габровска област остава микропроектът за обучение Тунел под връх Шипка. Самата работа по тунела е на ниво предпроектно проучване и по всяка вероятност той няма да стане, каза заместник областният управител Любомир Трифонов.От големите намерения в националния план остават пак наследените. По програмата за заетост в районите със стоманодобивна и минна промишленост се очаква да се реализират 102 проекта. Ще продължи и създаването на бизнесинкубатори и агробизнесцентрове (в Шумен например приключва ремонтът на сградата и комисия вече разглежда документите на първите предприемачи, които ще бъдат настанени в него). Наред с традиционните раздели - за подобряване на пригодността за заетост и развитие на предприемачеството, в националния план за първи път се въвежда и специална програма за активно стареене. Критично настроени експерти обаче я оценяват като сбор от намерения, които не са конкретизирани. От мерките за професионална квалификация не става ясно каква точно е целта за 2002 г., отбелязват специалисти. Според тях, пропуск на проекта на национален план за заетост е, че в него не е посочено и колко ще струва създаването на работно място по различните проекти. А без тази информация не може да се съпоставят очакваните резултати от прилаганите програми и разходите за тяхното постигане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във