Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШУЛЕВА НАЙ-СЕТНЕ УДАРИ В ДЕСЕТКАТА

СПИРАТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ОСИГУРОВКИ, СВАЛЯТ НАЙ-НИСКИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ Социалното министерство натисна спирачките в осигуряването и ще забави увеличаването на вноските, които всеки работещ плаща от заплатата си. В момента българинът заделя 10.5% от личните си доходи за социалните фондове. Тази тежест ще се запази и през следващите две години. Чак през 2005 и 2006 г. тя ще се вдигне на 12.6 на сто. Това ще стане, като се промени съотношението, в което вноската се плаща от работодателя и от неговия служител, съобщи социалният министър Лидия Шулева. От 1995 г. насам брутните доходи на работещите българи растат, но в същото време реалните пари, които остават в джоба им, не само не се увеличават, но и намаляват, показва направеният анализ на социалното ведомство. С предлаганите мерки ние ще влияем върху разполагаемия доход на хората, подчерта министърката.Ударът на Шулева заслужава внимание, защото за първи път в социалната сфера управляващите успяват да представят стройна концепция какво искат да направят и най-важното - как да го направят. Освен това предлаганите мерки са съгласувани между трите министерства - финансовото, икономическото и социалното, обясни авторката им. Промяната в осигурителната тежест спада към преките ангажименти на Лидия Шулева. В момента 75% от вноската за пенсия е за сметка на фирмата, останалите 25% се удържат от заплатата на работещия. Според действащия Кодекс за задължителното обществено осигуряване, още от 2003 г. частта на служителите трябваше да започне да се увеличава за сметка на работодателите. Заложените в закона съотношения предвиждаха догодина подялбата да е 70:30, през 2004 г. шефовете да плащат 65% от вноската при 35% за назначените при тях, през 2005 г. двете страни да си разменят още 5% и през 2006 г. фирмата да плаща 55% от осигуровката, а работещият - 45% от нея.Министър Шулева предлага тази стълбица да стане много по-полегата. В нейния вариант сегашното съотношение (75:25) се запазва и през 2003 и 2004 години. През 2005-2006 г. пък подялбата ще бъде замразена на 70:30.Общият размер на вноската обаче може да падне най-рано от 2004 година. При това намаляването ще стане само ако сработи и даде положителен ефект новият механизъм за осигуряване - диференцираните минимални осигурителни прагове за различните отрасли и професии.Новата политика за ръст на реалните доходи предвижда финансовият министър Милен Велчев да се отчете с намаляване на най-ниската данъчна ставка. През 2001 г. хората с най-ниски доходи плащаха 20% ДОД, през тази година те дължат на хазната 18% от парите си. Сметките за доходите, представени от социалния министър, са при положение че догодина ставката стане 15%, през 2004 г. - 12, и 10% през 2005 година.Третата стъпка ще е запазването на принципа за индексиране на бюджетните заплати. Икономическото министерство трябва да помогне на Шулева да реализира замислената политика по доходите, като освободи входа към бизнеса. В момента у нас няма достатъчно предпоставки за стимулиране на доходите от предприемачество, от собственост, от лихви. Входът към бизнеса е скъп заради многото лицензионни и разрешителни режими, липсата на развит пазар на земя и капиталов пазар, изброи основните пречки социалният министър. Доходите от тези дейности вече достигат 30% от портфейла на българина и целта на новата политика е този дял да се увеличи. Ако всички набелязани мерки бъдат прокарани успешно, ще се промени самият характер на социалната политика, смята Шулева. Досега тя е била пасивна - поемала е ударите от икономическото преструктуриране и е била насочена да влияе върху последствията от него. Сега обаче тя щяла да действа изпреварващо и да въздейства върху причините. Според изготвената от социалното ведомство й дългосрочна бюджетна прогноза, средната работна заплата в страната в края на 2005 г. трябва да стигне 350 лв. - при 268 лв. за тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във